Соціальні мережі як чинник соціалізації підлітків

Номінація: Наукові роботи на соціально-педагогічну тематику

III Всеукраїнський дистанційний конкурс студентських та учнівських наукових робіт із соціальної педагогіки (2015)

Поява Інтернету радикально змінила форми, зміст, механізми, функції соціальних комунікацій сучасних підлітків. Перебуваючи 3 - 4 год. в день "онлайн" підлітки можуть не тільки спілкуватись, але і навчатись чи здобувати соціально - корисні знання.

Балів жюрі: 299. Голосів у соціальних мережах: 286