II Всеукраїнський дистанційний конкурс студентських і учнівських наукових робіт із соціальної педагогіки (2014) - конкурсні роботи учасників

Рейтинг Шифр Назва Оцінки Дата реєстрації
сума балів жюрі голосування в соцмережах
Номінація "Наукові роботи на соціально-педагогічну тематику"
1 1def821e

Вплив ґендерних освітніх центрів на соціалізацію студентської молоді

В роботі проаналізовано особливості становлення та діяльності ґендерних освітніх центрів при ВНЗ України, визначено їх вплив на професійне та особистісне становлення студентства, розроблено комунікаційну кампанію щодо залучення студентів до роботи центру.

416 1 31.03.2014 18:21
2 2fb9fadd
Вікторія Самойловська, Комунальний заклад "Харківська гуманітарно-педагогічна академія" Харківської обласної ради

Подолання залежності від соціальних мереж у підлітків засобами трудотерапії

Вченими визначено, що соціальні мережі мають величезний потенціал – як позитивний, так і негативний, що викликає гостру необхідність у здійсненні соціального контролю за поведінкою окремих індивідів, а особливо, підлітків у яких сформувалась залежність

381 1 31.03.2014 16:53
3 56deb662

Соціальні чинники поширення лихослів'я у підлітковому віці

Сьогодні тривожним сигналом для нашого суспільства стало поширення явища лихослів’я в нашій мові. Особливо критичною стає ситуація, коли нецензурну лексику починають вживати учні. Це змушує нас серйозно замислитися над проблемою лихослів’я.

377 0 15.04.2014 0:00
4 52275e22

МІСЦЕ ШПАРГАЛКИ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Мета моєї роботи полягає в тому, щоб вияснити, як багато сучасних школярів використовують шпаргалки, та прояснити основну причину застосування шпаргалок в навчальному процесі загалом.

375 0 21.02.2014 10:24
5 8e28ea2a

Тренінг у соціально-педагогічній роботі з неповнолітніми засудженими

У даній науковій роботі розглянуто напрями та методи соціально-педагогічної роботи з неповнолітніми засудженими; розкрито актуальність та представлено досвід застосування тренінгового методу у роботі із неповнолітніми засудженими.

370 6 26.03.2014 21:01
6 2970ba25

МАНІПУЛЯЦІЇ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Вивчення зв’язків усіх учасників навчально-виховного процесу, позитивний та негативний вплив маніпуляцій.

364 1 01.04.2014 20:51
7 40943f51

Профілактика вживання легких алкогольних напоїв підлітками як напрям соціально-педагогічної діяльності

У роботі здійснено теоретичний аналіз соціально-педагогічних проблем профілактики адиктивної поведінки серед шкільної молоді; розкрито особливості первинного вживання легких алкогольних напоїв, мотиви їх систематичного вживання.

359 0 01.04.2014 10:31
8 6f3896e2

ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ СТАРШОКЛАСНИКІВ ТА ВПЛИВ СОЦІАЛЬНОГО СТАТУСУ І УМОВ СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ НА ЇХ ФОРМУВАННЯ

У ході дослідження була поставлена наступна мета: теоретичне вивчення проблеми ціннісних орієнтацій і простеження їх змін в залежності від соціального статусу сім'ї і умов виховання підлітків.

357 0 10.04.2014 13:17
9 aadd7d20
Світлана Щур , Житомирський державний університет імені івана Франка

ПЛАНУВАННЯ КАР'ЄРИ В РОБОТІ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА ЗНЗ

В роботі розкрито поняття кар'єра та необхідність планування кар'єри учнями в умовах реформування системи профорієнтації

355 0 27.03.2014 20:02
10 7e964286
Світлана Гринишин, Калуська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1, учениця 11 класу.

Емоційно - особистісні проблеми дітей трудових мігрантів

Науково – дослідницька робота присвячена аналізу проблеми соціального сирітства, пов'язаного з трудовою міграцією. Основною метою є висвітлити типові проблеми, з якими стикаються діти заробітчан, з'ясувати основні причини їх виникнення.

354 63 01.04.2014 16:28
11 f5b990c0

Особливості роботи соціального педагога в умовах центру реабілітації дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків

У даній роботі теоретично обгрунтувано та експериментально перевірено зміст, форми й методи підвищення ефективності діяльності соціального педагога в умовах реабілітаційного центру, що слугують оптимальною базою для навчання і виховання дітей.

353 0 14.04.2014 18:45
12 5fcf1344

ДОСЛІДЖЕННЯ ФЕНОМЕНУ ІГРАШКИ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Робота присвячена визначенню теоретичних підходів до феномену іграшки в культурі та суспільстві, її видів та критеріїв психолого-педагогічної експертизи

337 0 30.03.2014 12:14
13 fb2c7ec2
Ніна Джура, Житомирський державний університет імені Івана франка, 5-й курс

Cоціально-педагогічна технологія телефонного консультування учнів середньої та старшої школи

Дана наукова робота висвітює актуальність такої соціально-педагогічної послуги як телефонне консультування. Запропонована соціально-педагогічна технологія дозволить оптимізувати ефективність телефонного консультування категорії учнів.

336 2 17.03.2014 22:06
14 c13e3598

Соціально-педагогічна діяльність з корекції делінквентної поведінки підлітків у центрі соціально-психологічної реабілітації дітей

В роботі описано теоретичну та практичну частину вирішення проблеми корекції делінквентної поведінки підлітків.

334 0 14.04.2014 19:54
15 4ad8b4d6
Аліна Прищепа, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Луганськ, 3 курс спеціальність "Соціальна педагогіка" Інститут педагогіки і психології

Правовий захист дитинства в діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (На прикладі роботи Луганського обласного Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді)

У роботі розкрито сутність і зміст правового захисту дитинства як соціально-педагогічної категорії; розроблено й експериментально перевірено соціально-педагогічну технологію правового захисту дитинства в діяльності ЦСССДМ.

333 23 06.03.2014 17:13
16 cd957801

Особливості соціально-педагогічної роботи з важковиховуваними підлітками у загальноосвітній школі

У науковій роботі теоретично узагальнено та науково розглянуто соціально-педагогічну роботу з важковиховуваними підлітками у загалньоосвітній школі.

331 10 02.04.2014 15:47
17 8f55e201

Соціально-педагогічний супровід дітей-сиріт в умовах дитячого будинку

У роботі розкрито теоретичні основи соціально-педагогічного супроводу дітей-сиріт в умовах дитячого будинку; розроблені організаційно-змістовні умови соціально-педагогічного супроводу детей-сиріт в умовах дитячого будинку

326 33 06.03.2014 15:41
18 a615ca26

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПРОФІЛАКТИКИ НАРКОМАНІЇ СЕРЕД ПІДЛІТКІВ У ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ

У науковій роботі описана профілактика наркоманії серед підлітків, . Робота є актуальною оскільки через низький економічний та духовний стан суспільства молодь все частіше схиляється до вдивання психотропних речовин.

321 0 12.04.2014 22:06
19 c73095b2
Аліна Дуля, Київський університет імені Бориса Грінченка, м.Київ, ІІІ курс

Соціально-педагогічна профілактика агресивної поведінки підлітків в закладах освіти

У роботі висвітлено особливості соціально-педагогічної профілактики агресивної поведінки підлітків у закладх освіти

314 8 03.04.2014 8:07
20 c3d86f23

Соціально-педагогічна підтримка підлітків у процесі їх статеворольової соціалізації

У роботі розкрито проблему статеворольової соціалізації підлітків; теоретично розроблено й експериментально перевірено ефективність організаційно-педагогічних умов соціально-педагогічної підтримки підлітків у процесі їх статеворольової соціалізації.

305 0 26.03.2014 11:38
21 e977a2cb

Соціально-педагогічна робота з підлітками девіантної поведінки

Наукова робота розкриває причини девіантної поведінки підліткового віку.В роботі досліджується ступінь розвитку девіантної певедінки в Україні.В науковій роботі розкриваються методи роботи які допомагають попередити девіантну поведінку підлітка.

301 0 12.04.2014 21:40
22 57f4901f

РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНО-ОСОБИСТІСНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ УЧНІВ СТАРШОЇ ШКОЛИ В УМОВАХ НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ.

Формування соціально-особистісної компетенції учнів реабілітаційного центру як однієї з найбільш уразливих категорій населення характеризується пошуком власного шляху і прагненням до самореалізації, необхідністю підвищення їх успішності у суспільстві, мож

297 0 31.03.2014 18:28
23 afbc0d8d
Вікторія Майданик, Черкаський комерційний технікум, ІІ курс, спеціальність "Соціальна робота"

Насильство як актуальна проблема сучасного українського суспільства.

Наукова робота присвячена насильству як актуальній проблемі сучасного українського суспільства. Дослідження дозволило визначити пріоритетні напрямки, які припиняють і запобігають насильству в сфері сімейно-побутових відносин.

296 1 14.04.2014 21:41
24 c0f190fa

ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ

Дослідити уявлення учнів 10-11х класів Комсомольської гімназії імені В.О.Нижниченка про здоровий спосіб життя. Вивчити ставлення учнів до власного здоров’я. Визначити самооцінку здоров’я гімназистів. Проаналізувати результати діагностики.

295 0 12.04.2014 15:05
25 dfa0a5f7

СОЦІАЛЬНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ДІТЕЙ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ

Вивчення особливості оцінювання процесу інклюзії адміністрацією шкіл, учителями та виявлення перешкод щодо запровадження інклюзивного та інтегрованого навчання.

294 0 12.04.2014 15:01
26 6724f604

Соціально-психологічні особливості навчання обдарованих учнів в старших класах гімназії

Проблема обдарованості в наш час стає все більш актуальною. Це насамперед пов’язано з потребою суспільства в неординарних творчих особистостях. Раннє виявлення, навчання і виховання обдарованих і талановитих дітей є одним із головних завдань удосконалення

283 0 10.04.2014 13:35
27 9d954f83

Психологічні аспекти комп’ютерної залежності у підлітковому віці

Робота присвячена дослідженню впливу соціально-психологічних, онтогенетичних та особистісних чинників на формування комп’ютерної залежності у підлітковому віці.

277 0 30.03.2014 12:06
28 10d50980
Лоліта Лакс , Енергодарська мала академія наук учнівської молоді Енергодарської міської ради Запорізької області

Вплив профорієнтаційної діяльності психолога на самовизначення випускників ЗНЗ

У даній роботі висвітлено вплив конкретних видів діяльності психолога, а саме психодіагностики, профконсультації та інформаційно-розвивальних занять, на професійне самопізнання та самовизначення старшокласників.

267 0 31.03.2014 3:56
29 f3588806

Соціальна підтримка дітей з обмеженими функціональними можливостями

Організація соціальної підтримки дітей з обмеженими можливостями – одне з важливих і важких нинішніх завдань держави, оскільки, на жаль, відсоток таких дітей у нашій державі зростає.

250 1 31.03.2014 23:44
30 b8d64676

Соціально-педагогічна робота з прийомними сім’ями як фактор здорового розвитку дитини

Дана робота зосереджена на можливості впливу соціального педагога на прийомні сім'ї з метою формування здорового розвитку дитини. На суспільному рівні сім’я та батьківство виступають як соціальні інститути, що формують розвиток дитини.

246 0 31.03.2014 21:09
31 e92df4f2
Анастасія Віхляєва, Мелітопольська гімназія 5

Роль родини у житті підлітка.

З особливою виховною роллю сім'ї виникає питання про те, як зробити так, щоб максимізувати позитивні і мінімізувати негативні впливи сім'ї на поведінку особистості, що розивається.

198 3 27.03.2014 18:26
Рейтинг Шифр Назва Оцінки Дата реєстрації
сума балів жюрі голосування в соцмережах
Номінація "Соціальні проекти"
1 f51b5788
Альона Завалко , Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

«Розвиток Центру соціальної та освітньої інтеграції осіб з особливими потребами» на базі Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Сьогодні набуває актуальності соціально-педагогічна підтримка молоді з особливими потребами в умовах вищого навчального закладу. Тому на базі УДПУ імені Павла Тичини планується відкриття Центру соціальної та освітньої інтеграції

288 0 14.04.2014 22:13
2 932cfe50

ЦЕНТР ТЕРМІНОВОЇ ДОПОМОГИ ДІТЯМ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Досліджувана проблема: проектування системи комплексної цілеспрямованої соціально-педагогічної (волонтерської) роботи з батьками дітей-інвалідів.

257 1 19.03.2014 11:53
3 db2d6e81

Соціально-педагогічний проект "Дитинство без насилля"

Психологічна служба нашої школи створила проект "Дитинство без насилля", для того, щоб виявити основні причини появи такого стилю "батьківського виховання", налагодити взаємовідносини в родинах, а також захистити наших учнів від страждання та болю.

254 56 23.03.2014 21:44
4 cf939be5
Мирослава Бежнар, Кам'янець-Подільський планово-економічний технікум-інтернат

«Спокійна дитина і щаслива родина»

У роботі відображено як можливо займатись з гіперактивними дітьми.

252 0 22.03.2014 18:06
5 f90f619e
Лілія Самборська, Мелітпоольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького Навчально-науковий інститут соціально-педагогічної та мистецької освіти

"Впевнена поведінка – досягнення мети"

Наш проект спрямований на формування впевненої поведінки в учнів загальноосвітніх шкіл. Проект – малобюджетний, не вимагає пошуку соціальних партнерів. Форма реалізації - тренінги для учнів 9-11 класів

250 0 11.04.2014 19:47
6 0d25c33f
Катерина Панасенко, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, (МГПУ)

Тема даного проекту полягає в розробці заходів для покращення відвідувань батьками батьківських зборів

Існує доволі вагома проблема відвідування батьківських зборів, багатьом батькам не цікаво їх відвідувати, бо вони не вбачають в них нічого цікавого і корисного. Мета полягала в розробці соціального пакету даних, який містив би у собі заходи зацікавлення.

243 3 14.04.2014 16:45
7 f771670c

Світ навколо тебе

Соціальний проект спрямований на вивчення молоді традиції інших країн. При реалізації соціально проекту молодь отримає досвід спілкування із людьми інших країн. Молоде покоління зможе не лише вивчити культуру інших країн, а й порівняти із вітчизняною.

242 2 12.04.2014 21:24
8 d0714881
Ксенія Самойлович, Мелітопольський Державний Педагогічний Університет

Ти не знаєш коли і що тобі знадобиться, тому не втрачай шанс – вчися зараз!

Тема прогулів, на мій погляд, найактуальніша в наш час.

240 3 14.04.2014 17:12
9 36b0f7bf

УЧНІВСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ ЯК ЗАСІБ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ПІДЛІТКІВ

Учнівське самоврядування є універсальною формою активності учнів, яку можна вважати як засобом життя учнівського колективу, так і прикладом творчої самореалізації зростаючої особистості.

236 0 28.02.2014 15:06
10 36e6ebe9

Проект "Відродження"

Створена на основі Конвенції ООН про права дитини, але направлена на дорослих, адже вони також мають права.

235 4 31.03.2014 23:09
11 9fbfc3c3
Вікторія Безсмертна, Житомирський державний університет імені Івана Франка

Правова просвіта активістів студентського самоврядування ВНЗ м.Житомира

Метою проекту є підвищення рівня обізнаності активістів студентського самоврядування вищих навчальних закладів м. Житомир з питань прав людини; підвищення рівня поінформованості студентів навчальних закладів з приводу їхніх прав та обов’язків.

229 1 01.04.2014 9:43
12 5f1723d4

Клуб волонтерів у Тернопільській загальноосвітній школі №16 ім. В. Левицького

При створенні клубу волонтерів в навчальному закладі буде фуккціонувати ціла система, яка буде взаємоповязувати діяльність учнів, батьків, вчителів, позашкільні установи, що в кінцевому результаті сформує всебічно розвинуту особистість.

224 4 31.03.2014 12:21
13 8af560ac

Соціальний проект Магазин одягу для бездомних «Вуличний простір»

Соціальний проект присвячений допомозі бездомним людям незвичним шляхом.

223 1 31.03.2014 18:32
13 241ac2a6

Соціальний проект "Від дитини до дитини!"

На світі є багато того, що допомагає зберегти і зміцнити здоров'я людини, зробити його життя цікавим, насиченим, але є фактори, які шкодять здоров'ю, руйнують його. Серед цих факторів є вживання наркотичних речовин дітьми підліткового віку.

223 39 04.04.2014 14:41
14 704a5538

Здоров’я - це круто!

Здоров’я - одна з фундаментальних головних проблем, вирішиту яку людство прагнуло завжди, бо мова йшла про життя та стан людини між народженням й смертю. Ні у кого немає сумнівів про те, що здоровий спосіб життя веде до розквіту.

221 0 28.03.2014 15:48
15 38f02144
Наталя Романцова , Школа,10 кл

Соціальний проект«Спадкоємці Тимурівців»

Добрі справи тимурівців, їх турбота про інвалідів війни, про сім'ї загиблих воїнів, про ветеранів праці.

206 1 18.03.2014 16:46
16 2563ef4c

Профілактика наркоманії. Здоровий спосіб життя

Проект про профілактику наркоманії в школах-інтернатах та пропаганда здорового способу життя.

205 2 14.04.2014 18:00
17 4564da19
Діана Краселюк, М. Одеса, Таїровська ЗОШ 1-3 ступенів, 11 клас

Сімейний етно-табір «Берегиня»

відновлення та розвиток сімейних стосунків, формування духовно - моральних якостей особистості, прилучення дітей до сімейних традицій і цінностей, до традицій і культур різних народів світу, творчий розвиток не тільки дітей та підлітків, а й батьків.

198 0 01.04.2014 12:45
18 a04766b4
Катерина Усенко, Мелітопольський Державний Педагогічний Університет імені Богдана Хмельницького, місто Мелітополь, курс 1

Молодіжні рухи. Субкультура-це добре чи погано?»

Субкультура-це добре чи погано?

193 3 14.04.2014 17:41
19 95662a5c
Єлизавета Козловська , Приазовська РСШ №1 "Азимут"

Соціальний проект "Азимут"

Частину свого вільного часу, сил і енергії ми витрачаємо на здійснення діяльності, яка є корисною одноліткам, дітям з обмеженими фізичними можливостями, людям похилого віку.

188 0 31.03.2014 19:36
20 458bb8d8
Валентина Захарова , Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Конфліктність серед дітей у школі.

В своїй роботі я описала причини та методи боротьби з конфліктністю у школі.

181 4 14.04.2014 18:17
21 a65d3c36

Декларація прав та обов"язків учнів школи

Всі діти в нашій державі мають свої права. Школа - маленька держава, в якій діти живуть за певними правилами. Дана декларація створена з метою не лише захищати права дітей в школі, а і нагадувати їм про їх обов"язки.

173 0 31.03.2014 10:03
Рейтинг Шифр Назва Оцінки Дата реєстрації
сума балів жюрі голосування в соцмережах
Номінація "Соціальна реклама"
1 c80abef6
Вікторія Рацієвська, Харківський Націанольний Педагогічний Університет імені Г.С. Сковороди; курс - IV; група 46-СП.

Правопорушення серед дітей та підлітків

Відеоролик присвячений проблемі «Правопорушення серед дітей та підлітків». У відеоролику показано важливість усвідомлення підлітками неправомірності скоєння правопорушень та запропоновані шляхи вирішення зазначеної проблеми.

238 0 14.04.2014 21:07
2 dff51355

ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ

Соціальний ролик про деструктивний вплив мережі Інтернет на особистість дитини та проект поліпшення інформаційного середовища ЗНЗ.

237 1 12.04.2014 0:45
3 b2fe32b4

" Патріотизм - це любов! "

В сучасному українському суспільстві назріла проблема правильного сприйняття поняття патріотизму. Створена соціальна реклама закликає до позитивного тлумачення всіх аспектів патріотизму, та надихає на добрі вчинки і любов до навколишньго середовища.

223 1 09.04.2014 13:06
4 b14a21b7

Бути чи не бути "білою вороною"?

Підлітків до вживання шкідливих звичок спонукає бажання бути "як всі", а не "білою вороною". Але є на Україні молодь, яка вважає інакше!

208 16 28.03.2014 17:52
5 c080456b
Ольга Сидоренко, м. Харків, ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 4 курс

Проводь своє дозвілля змістовно-стань волонтером!

У наш час студентська молодь часто марно витрачає свій вільний час...Шлях вирішення проблеми : волонтерство сприятиме твоєму розвитку та навчить тебе допомагати іншим! «Проводь своє дозвілля змістовно!Стань волонтером!»

199 0 14.04.2014 18:09
6 e89f312f

Не забувайте діти стариків!

Не забувайте діти стариків! Так мало треба їм для щастя. Даруйте їм свою любов й тепло, як у свої часи вони вам!

195 8 01.04.2014 18:55
7 b49c315f

Ви збираєтесь за кордон?

Буклет присвячений проблемі трудової міграції. Запропоновані матеріали розраховані в основному для батьків, які збираються за кордон для покращення матеріального блага сім'ї.

194 0 28.03.2014 21:38
7 a3b3cbd3
Учнівський колектив ССЗШ №93, м. Львів, Середня спеціалізована загальноосвітня школа № 93 з поглибленим вивчення англійської мови

За здоровий спосіб життя

З метою популяризації здорового способу життя учні ССЗШ № 93 м. Львова зняли відеоролик щодо запобігання поширення шкідливих звичок серед учнівської молоді

194 0 10.04.2014 11:19
8 c503f03e
Антон Борецький, Житомирський міський ліцей при ЖДТУ, м. Житомир, 21 група (10 клас)

Не забувайте головне

Більшість негативних проявів у суспільстві виникають через неправильне та недоцільне використання людиною власних ресурсів. Ролик спрямований на актуалізацію головних цінностей. Не забувайте головне!

193 1 26.03.2014 19:28
9 ee812d17

Проблема підліткового суіциду.

Жити - означає боротися. Підлітки мають вирішувати проблеми, а не тікати від них.

192 0 14.04.2014 10:47
10 365fabda
Надія Джаган, Миколаївська ЗОШ І-ІІІ ст. №2

"Очі соціальної сироти"

Соціальне сирітство на даний час стало дуже актуальною темою. У цьому відеоролику частково хочемо висвітлити цю проблему.

191 0 10.04.2014 11:26
11 83550e6a

Насильство як актуальна проблема сучасного українського суспільства.

Сьогодні дуже часто ми чуємо про те, що насильства в сім’ї не повинно бути. Проте також часто ми чуємо про випадки скоєння насильства чоловіка над жінкою, батьків над дітьми. Найстрашніше те, що рамки домашнього насильства виходять за межі дому – і поширю

188 5 14.04.2014 20:26
12 84ef6edd

"Історія мого життя та крапелька щастя у ньому"

Сімейний дім сьогодні — найнебезпечніше місце в усьому суспільстві. Якщо вдатися до статистики, то особа будь-якого віку й будь-якої статі з набагато більшою ймовірністю може стати жертвою нападу в себе вдома, аніж уночі на вулиці.

178 2 14.04.2014 17:45
13 95aac08e

ІНВАЛІДНІСТЬ - це не вирок!

С кожним часом у світі з'являється нове життя, але ніхто з нас до кінця не може бути впевнений в тому що ця крихітна дитина буде здоровою. Тим самим поклявши на долю батьків і дитини тяжкий іспит ІНВАЛІДНІСТЬ...

171 2 08.04.2014 12:57
14 0a2f9ae0

"Бережи реальність"

попередження залежності від соціальних мереж

170 0 14.04.2014 21:36
15 e0f9f10f

"Ти не один"

Соціальна реклама присвячена проблемі необдуманих рішень в стані алкогольного сп'яніння, а саме: керування автомобілем у нетверезому стані, - що призводить до загибелі значної кількості людей.

165 0 14.04.2014 21:18
16 97471f15

Безпритульні тварини потребують ТВОЄЇ ДОПОМОГИ!

А що ти зробив, щоб допомогти безпритульним тваринам? Хто, як не ти? Ще не пізно! Не будь байдужим. Допоможемо їм разом!

163 0 13.04.2014 14:39
17 a156d7a4
Софія Котенко, м. Житомир, Житомирський міський колегіум, 10-Б клас

Будь впевненим, не ризикуй усім, що маєш!

Актуальною проблемою в наш час постала проблема схильності до азартних ігор. Це хвороба XXI століття. Тому лозунгом створення даної реклами це :"Збережи свою сім'ю сьогодні!"

158 26 31.03.2014 16:59
17 cc6c7bec

Проблема вирубки лісів

ЛІС - це зелені легені нашої Землі!

158 0 31.03.2014 20:37
18 44e66d9e

Батьки-діти. Християнське виховання

Обовязки членів христиняської сімї. Скарбничка мудрості.

155 0 01.04.2014 17:36
19 1c0279f5
Зоряна Кутковська, Національний університет "Львівська політехніка", Інститут гуманітарних і соціальних наук, Кафедра соціології та соціальної роботи, Спеціальність "соціальна робота"

Експлуатація дітей - глобальна проблема людства

Експлуатація дітей залишає відбиток на усе подальше життя особистості. Діти ростуть зазнаючи травм. А сьогоднішні діти - це наше майбутнє, тому потрібно захищати їх і створювати усі умови для їхнього розвитку!

151 4 03.04.2014 20:13
20 3d92fb2d

НЕ ЗАБУВАЙ ПРО СНІД, БО ВІН ПАМ'ЯТАЄ ПРО ТЕБЕ!

Аматорська соціальна реклама про попердження захворювань на ВІЛ/СНІД - хворобу, яка нині є найрозповсюдженішою і вражає усі категорії людей. Відеоролик динамічний і максимально об'єктивний.

150 0 23.03.2014 22:32
21 d3a3bcb4
Марія Мазурок, Тернопільський національний педагогічний університет ім. В.Гнатюка, 3 курс.

Життя дитини!!!

Життя дане нам Богом і ми не маємо права позбавляти його інших.

147 0 07.03.2014 17:24
21 22acf12e

ЦІНУЙ СПРАВЖНІ БАРВИ ЖИТТЯ!

"Не ризикуй, та не втрачай" - саме це гасло стало відправною точкою створення нашої реклами. На сьогоднішній день широкомасштабними стали азартні ігри. Тому врятувати українську націю - це вагомий показник в розвитку нашого суспільства.

147 23 31.03.2014 16:45
22 781bddc0

Не будьте байдужі до беспритульних тварин

Зробимо світ добріше

143 1 26.03.2014 21:59
23 51311f0d

ПРАВДА ПРО КУРІННЯ!!!

" Цей порок завжди будуть засуджувати і завжди будуть тягнутися..."

135 0 31.03.2014 15:50
24 298f6b1d
Ірина Лучків , Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, м. Тернопіль, Інститут педагогіки та психології, напрям Соціальна робота, 3 курс

Подаруй дитині любов!

Ігнорування, нестача любові та тепла, бездоглядність дітей в дитинстві в багатьох випадках приводять до асоціальної та девіантної поведінки в майбутньому!

133 5 20.03.2014 20:32
25 64532e17

"Пияцтву бій"

Зупинимо алкоголізм разом!

131 4 26.03.2014 21:09
25 6e288a93

Шкідливим звичкам скажем "НІ"!

Головні цінність суспільства - життя і здоров’я людини. В умовах ускладнення життя, між особистісних зв’язків і стосунків державний курс освітньої політики в Україні передбачає пропаганду здорового способу життя, виховання здорового молодого покоління.

131 0 28.03.2014 11:28
26 540c0d35

Майбутнє дитини

Предназначена для батьків. Донести до них інформацію, що саме від них залежить подальше майбутнє їхньої дитини. Адже саме в сім'ї народжується особистість дитини. Інформація подається у вигляді плакату.

126 4 18.03.2014 17:55
26 49627428

Світанок нового дня

Лише залучивши ресурси різних сфер, ми зможемо протистояти негативним явищам у суспільстві та культивувати здоровий спосіб життя.

126 0 31.03.2014 10:50
27 e7a5ef53

Вміння продовжити життя - це, перш за все, не скоротити його!

Проблема вживання сигарет

122 0 01.04.2014 22:08
28 dbd25928

НЕ БУДЬ БАЙДУЖИМ!

Байдужість необхідно долати, памятаючи, що "відповідальність починається з кожного з нас!"

116 0 28.02.2014 16:34
29 4aeb1ad5

Діти-сироти

Сім'я - це невід'ємна частина життя дитини!

115 0 31.03.2014 22:59
30 0e1c7f02

Куріння вбиває!!!!!!!!!!!

Людина яка палить сигарети шкодить не лише собі а і всім, хто її оточує!Якщо вам не шкода власного здоров'я, то пожалійте близьких!Найбільше від пасивного паління страждають маленькі діти, вбережіть їх від цього лиха.

110 0 17.03.2014 15:32
31 a4a786d9

Здоровий спосіб життя

В здоровому тілі - здоровий дух!

102 0 31.03.2014 21:57
32 523ab27b

Вміння продовжити життя - це, перш за все, не скоротити його!

Проблема вживання сигарет!

0 01.04.2014 23:27