I Всеукраїнський дистанційний конкурс студентських і учнівських наукових робіт із соціальної педагогіки (2013) - конкурсні роботи учасників

Рейтинг Шифр Назва Оцінки Дата реєстрації
сума балів жюрі голосування в соцмережах
Номінація "Наукові роботи на соціально-педагогічну тематику"
1 dd7ef57d
Юлія Золотуха, Житомирський державний університет імені Івана Франка

Порівняльний аналіз системи соціального захисту дітей-сиріт в Україні та США

В науковій роботі представлені результати дослідження та порівняння нормативно-правових засад системи соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в Україні та США

311 20 05.04.2013 11:22
2 9aa49560

Соціально-педагогічний зміст неформальної освіти підлітків з обмеженими функціональними можливостями (на прикладі професійно-технічних закладів освіти)

В роботі розкрито зміст неформальної освіти та теоретичні підходи до її здійснення; проаналізовано розвиток громадянської активності підлітків з обмеженими можливостями методами неформальної освіти.

301 2 25.03.2013 19:05
3 fa187fc6

Моделювання процесу дослідження професійно-технічної освіти дітей-інвалідів (гендерні аспекти)

В роботі розкрито гендерні відмінності соціального становища людей-інвалідів; проаналізовано нормативно-правове забезпечення освітніх потреб дітей-інвалідів та спроектовано модель вивчення гендерних особливостей доступу дітей-інвалідів до ПТО.

300 12 25.03.2013 19:12
4 90160436
Ільніцька Майя, Чекотун Леся, Вінницький Державний Педагогічний Університет ім. М. Коцюбинського

Формування у старшокласників здатності до критичного сприйняття впливів засобів масової інформації.

Розвиток критичного мислення старшокласників необхідний для розуміння учнями подій і явищ навколишнього світу, адекватного сприйняття новин, виокремлення неправдивої інформації, а отже, зниження можливостей маніпулювання глядачами.

299 4 09.04.2013 21:25
5 f7dbb49e

Соціально-педагогічні основи формування усвідомленого батьківства в учнівської молоді

У науковій роботі розкриваються соціально-педагогічні аспекти формування в учнівської молоді навичок усвідомленого батьківства. Наголошено, що проблема підготовки молоді до виконання ролей батька/матері є надзвичайно актуальною.

293 14 10.04.2013 11:31
6 4b351e98

Підготовка підлітків до конструктивного подолання кризових ситуацій

Метою дослідження є з'ясування особливостей копінг-поведінки у підлітковому віці та розробити й експериментально перевірити програму формування здатності підлітків до конструктивного подолання кризових ситуацій.

289 17 28.03.2013 20:28
7 2d087feb
Наталія Коляда , Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Корекційно-педагогічна робота з аутичними дітьми в умовах центру соціальної реабілітації

У роботі з’ясовано сутність аутизму як психолого-педагогічної проблеми; охарактеризовано сучасні підходи до корекційно-педагогічної допомоги при аутичних розладах; апробовано методику корекційно-педагогічної роботи з аутичними дітьми в умовах центру

284 38 10.04.2013 21:52
8 297cc4d3

Соціально-педагогічна робота з молодими сім’ями в умовах малого міста

У роботі розкривається поняття та проблеми сучасної сім’ї; сутність та зміст соціально-педагогічної роботи з молодими сім’ями; визначено й обґрунтувано зміст, форми й методи соціально-педагогічної роботи з молодою сім’єю в умовах малого міста.

283 7 23.03.2013 21:58
8 d120d947
Тамара Люлякіна, Полтавський державний педагогічний університет

Соціально-правовий захист дітей від насильства в сім'ї

Основні положення роботи дозволять ознайомитися з теоретичним матеріалом щодо насильства як соціального феномена, його причинами та наслідками стосовно дітей, нормативно-правовою базою з питань захисту дітей від насильства, з органами та установами.

283 2 30.03.2013 12:44
9 96f02644

Соціально-педагогічна робота з дітьми з обмеженими можливостями в умовах реабілітаційного центру (на прикладі Луганського обласного центру соціальної реабілітації для дітей-інвалідів „Відродження”)

У роботі розглянуті сутність та зміст соціальної реабілітації дітей-інвалідів; усвідомлено соціальну та соціокультурну значимість реабілітаційної діяльності в роботі з дітьми-інвалідами; запропоновані шляхи удосконалення реабілітаційного процесу.

275 12 23.03.2013 22:20
10 3b4e33ee
Тетяна Додарук, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

Формування життєвої компетентності молодших школярів

У роботі розкриваються сутність, особливості та структура життєвої компетентності молодших школярів та специфіка її формування у молодшому шкільному віці.

268 2 10.04.2013 21:25
11 43ca7989
Анастасія Вірун, Національний університет "Львівська політехніка"

Особливості застосування методів поведінкової терапії у соціально-педагогічній роботі з дітьми «групи ризику»

У роботі подана соціально-педагогічна і соціально-психологічна характеристика, розглянуті основні проблеми і потреби дітей «групи ризику», представлено результати емпіричного дослідження застосування методів поведінкової терапії у роботі з "групою ризику"

258 88 10.04.2013 23:53
12 caa33bab
Марія Дяченко, Полтавська обл., м.Кременчук, Кременчуцька гімназія №6, 10 клас

Соціально-педагогічні аспекти статевого виховання молодших школярів

У роботі систематизовано науково-методичні засади статевого виховання, розкрито умови успішного формування статевої культури молодшого школяра у процесі соціалізації.

255 28 07.04.2013 19:26
13 dd355825

Особливості соціально-психологічної корекції підлітків з агресивною поведінкою в сучасній школі

Агресія - це енергія подолання, боротьби, відстоювання своїх прав та інтересів. Ця сила необхідна підліткові для того, щоб досягти своєї мети, протистояти перешкодам.

245 63 11.04.2013 10:36
14 beb71b8d

Соціально-психологічні аспекти впливу мультфільмів на дітей шестирічного віку

Дослідження розкриває соціально-психологічний вплив мультфільмів на дітей шести років. Рекомендації для батьків,подані в роботі, забезпечать нормальний психічний розвиток дитини,допоможуть батькам зрозуміти їх дитину та вберегти від небезпечних наслідків.

243 79 03.04.2013 12:39
15 c03dbd7a

Вплив стилю педагогічного керівництва на формування сприятливого психологічного клімату в класному колективі.

Створення хорошого психологічного клімату в навчальних закладах сприяє вихованню кожного члена колективу, адже кожна людина під час розвитку своєї особистості має пройти три фази: адаптацію, індивідуалізацію і, нарешті, інтеграцію в суспільство.

240 2 08.04.2013 10:16
16 7f7685a2

Реклама як засіб маніпулювання свідомістю підлітків

Наукова робота присвячена розгляду понять маніпуляції свідомістю та реклами, проаналізовані особливості маніпулятивного впливу реклами на підлітків, розроблені практичні рекомендації щодо протидії даному феномену.

237 35 08.04.2013 15:20
17 c70efa0c

Статуси як спосіб віртуального спілкування

Виртуальное общение - одно из самых популярных видов общения в нынешнее время. Наиболее популярной социальной сетью молодежи является «В контакте». Целью данной работы стало изучение статусов как одного из способов виртуального общения в социальной сети

236 7 09.04.2013 20:54
18 18a275e8

Профілактика делінквентної поведінки учнів старших класів засобами музикотерапії

В даній роботі розглянуті особливості профілактичної роботи серед учнів старших класів, та використання музикотерапії як засобу профілактики делінквентної поведінки.

234 3 09.04.2013 13:39
19 5497081a
Дарина Кравчук, м. Березне Березнівський НВК "ЕГЛ-ЗОШ І-ІІ ст." 10 клас

"Психолого-педагогічне забезпечення процесу командоутворення в учнівських колективах"

Мета: описати теоретичні аспекти процесу командоутворення в учнівських колективах, встановити фактори, що впливають на становлення комунікативних якостей особистості підлітків, а також розглянути форми організації спілкування в підлітковому середовищі

231 20 03.04.2013 14:13
20 4612974d
Валерія Сазонова, Мелітопольська гімназія №9

Проблеми вільного часу та дозвілля старшокласників (на прикладі м. Мелітополя)

Дана наукова робота дозволяє дослідити особливості мотивації та поведінки багатьох соціально-демографічних груп, структуру та їх пріоритети щодо проведення вільного часу, різні потреби щодо розвитку його інфраструктури тощо.

223 4 08.04.2013 12:31
21 15d4ac28

Розвиток творчих здібностей підлітків у системі позашкільних закладів

Робота досліджує особливості розвитку творчих здібностей підлітків у соціальному інституті позашкільних закладів.

221 2 25.03.2013 18:35
22 332c3d29

Комп'ютерна залежність та її вплив на спілкування молодших школярів

Теоретичні аспекти спілкування та комп'ютерної залежності. Аналіз навичок спілкування учнів та вплив на нього комп'ютерної залежності

203 3 09.04.2013 20:40
23 759496b4

Адиктивна поведінка підлітків

Проблема адиктивної поведінки є актуальною для сьогоднішнього дня, адже ми всі зацікавлені в благополучному розвитку всього людства.

201 2 02.04.2013 11:36
24 baf0ec1d

Дослідження сімейних установок учнів 9-11 кл. Новосанжарського та Решетилівського районів

В даній роботі вивчались установки щодо створення сім´ї, учнями старших класів, а також потреба у введенні в навчальну програму спеціального предмету, який мавби навчати дітей, як створити сім´ю, вирішувати проблеми в ній.

196 4 05.04.2013 12:38
25 df3266bc

Підліткова тривожність як соціально-педагогічна проблема

В даній роботі розкрито явище підліткової тривожності і її взаємозвязок з типом темпераменту.

190 48 02.04.2013 17:20
26 6e2b0b1d

Соціально - виховна робота з учнівською молоддю у системі дозвілля

У науковій роботі викладається зміст та основні поняття соціально - виховної роботи з учнівською молоддю у системі дозвілля. Нагальною проблемою даного дослідження постає змінення соціальних цінностей молоді та низький рівень їхньої участі у дозвіллі.

184 13 03.04.2013 14:23
27 8931a547

Соціально-педагогічний аспект спілкування. Як стати відмінним співрозмовником.

У сучасному світі існує чимала кількість мов із своїми різновидами та діалектами. Люди наділені здатністю спілкуватися за допомогою звуків, які у своїй сукупності утворюють знакову систему - мову. Однак спілкуючися, часто люди не можуть порозумітися.

160 2 05.04.2013 9:17
28 55da33e2
Марина Івченко, Літківська ЗОШ І - ІІІ ст. ім. М.П. Стельмаха Броварський район Київська обл.

Соціальні проблеми в родині

соціальний захист сім'ї та дітей сьогодні набула особливої актуальності у зв'язку з динамічними процесами, що відбуваються в суспільстві і пов'язаними з його розшаруванням і зміною статусу сформованих раніше соціальних категорій населення. Це проявляється

150 55 09.04.2013 21:06
29 5b102113
Анна Глоба, Літківська ЗОШ І - ІІІ ст. ім. М.П. Стельмаха Броварського району Київської області 2 робота "Наркоманія .." Глоби Анни

Наркоманія – соціальна проблема

Наркоманія - група хвороб, що виникає внаслідок систематичного у наростаючій кількості вживання речовин, які включенні до затвердженого на офіційному рівні списку наркотиків. Проявами наркоманії є психічна і фізична залежність від цих речовин, а також ро

130 63 09.04.2013 21:17
Рейтинг Шифр Назва Оцінки Дата реєстрації
сума балів жюрі голосування в соцмережах
Номінація "Соціальні проекти"
1 86baa191

Створення ситуації успіху дітей-сиріт як метод профілактики девіантної поведінки

Соціальний проект по створенню "Школи успіху "Долонька" для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування є інноваційним методом профілактики девіантної поведінки серед дітей-сиріт засобами створення ситуації успіху

342 4 03.04.2013 14:52
2 b8a03a73

Інтерактивний театр як засіб організації школярів

Інтерактивний театр емоційно розкріпачує дітей, розвиває їх уяву і фантазію, сприяє розвитку комунікативних умінь. Участь у роботі театру сприяє формуванню ціннісних орієнтацій школярів, набуттю ними вмінь соціальної адаптації, розвитку моральних якостей.

336 9 28.03.2013 23:53
3 9add3615

Round Robins як засіб арт-терапії та організації дозвілля дітей-сиріт («Коло друзів»)

У наш час Round Robins – це колективна гра, учасники якої по черзі індивідуально виконують різні творчі дії кожної дитини на задану тему, створюючи цілісний за змістом твір (вишивку, колаж, плетіння тощо).

330 13 28.03.2013 20:25
4 cffb6c82
Владислав Романчук, Олевська гімназія, м.Олевськ, 10 клас

Ціннісні орієнтації у стратегічному плануванні розвитку навчального закладу (на прикладі Олевської гімназії)

Відділення: Філософія та суспільнознавство Секція: Соціологія Тема роботи: Ціннісні орієнтації у стратегічному плануванні розвитку навчального закладу (на прикладі Олевської гімназії)

302 1 09.04.2013 10:52
5 3d1088a6

Формування активної громадської позиції учнівської молоді. «Волонтер і сучасність: дозвілля в електронному світі»

Розроблений соціальний проект спрямований на поширення знань про волонтерську діяльність серед учнівської молоді за допомогою електронного підручника як інноваційного методу навчання майбутніх волонтерів.

298 21 03.04.2013 14:47
6 589f2b40

Волонтерський рух в Україні: тенденції розвитку

Волонтерський рух в Україні: тенденції розвитку

292 2 01.04.2013 15:25
7 3d02782b

Волонтерський проект «Музика мого життя»

Соціальний проект направлений на профілактику делінквентної поведінки учнів старших класів засобами музикотерапії

284 2 09.04.2013 13:42
8 3be7b846
Тетяна Сівова, м. Мелітополь НВК №16 4-ий клас

Ігровий куточок для дітей групи подовженого дня

Граючи в групі продовженого дня діти стають психологічно розкутими, це сприяє вияву їхніх творчих здібностей, дитина "втягується" у навчальну працю, пізнає її радість. Але як вона це може зробити, якщо немає ігр, конструткорів, розмальовок?

283 2 10.04.2013 19:03
9 70f036cc

Проект "Майбутнє без насильства"

Мета проекту: підвищення рівня поінформованості учнів старших класів щодо проблеми домашнього насильства. Цільова група/клієнти, на яких спрямований проект - учні 8-11 класів середніх загальноосвітніх шкіл.

282 6 09.04.2013 23:27
10 3b0f572b

Країна допомоги тваринам

Наша работа посвящена проблеме защиты животных, в первую очередь - бездомных. Мы способствуем устройству животных, оставшихся без присмотра, в семьи. Мы стремимся организовать в городе систематические биостерелизации бездомных животных по просьбам их опек

281 24 09.04.2013 23:04
11 9e4880f1
Анастасія Вєнєдіктова, ЗОШ І - ІІІ ступенів № 1, 8 клас

Залучення дітей з особливими потребами (цукровий діабет) до соціальної підтримки дітей, підлітків, молоді, хворих на цукровий діабет

Дитина, яка хворіє цукровим діабетом з 3-х років веде волонтерську роботу в Центрі соціально-психологічної реабілітації населення, приймає участь в проведенні різноманітних заходів та наданні різних видів допомоги/

274 9 10.04.2013 22:44
12 1d33ab22

Школа для батьків «Гармонія»

Розроблена модель школи для батьків, яка буде діяти на території нашої громади. Це незвичайний навчальний заклад для батьків, який спрямований на допомогу функціонально неспроможним сім’ям – школа для батьків «Гармонія».

263 1 03.04.2013 15:30
13 2a1286bf
Дар'я Левченко , ЗОШ І-ІІІ ступенів № 12 м. Кременчука 11-А клас

Волонтерський проект «Не зникне в нас віра в казки й чудеса, а поруч хай будуть добро і краса».

Визнання дитини - це, передусім, реалізація її права бути самою собою, індивідуальністю, яка має свою позицію стосовно тих чи інших явищ, ситуацій, проблем.

258 1 08.04.2013 10:25
14 3a5aa492

«Музей Бойової Слави та бібліотека комплексу – осередки вивчення історії Великої Вітчизняної війни та патріотичного виховання учнів»

Виховання патріотів України; використання різних джерел знань, систематизація накопиченого матеріалу, обстоювання власних поглядів, толерантне ставлення до протилежних думок

247 9 08.04.2013 17:30
14 7c5e8c97

Додай світлих кольорів життя дітей вулиці

У соціальному проекті окреслено основні форми та методи соціально-педагогічної роботи із "дітьми вулиці" у структурі Центру допомоги дітям «Місто щасливих дітей».

247 27 09.04.2013 13:30
15 5f263f0a
Ганна Мовенко, Жовтянська загальноосвітня школа I-III ступенів Слов’яносербської районної ради Луганської області

Назустріч людям

Одним з основних завдань сучасної школи є формування у дітей загальнолюдських духовних цінностей та орієнтирів. Серед них - доброта, любов до ближніх, повага до навколишніх, етичні норми, прийняті суспільством.

245 1 08.04.2013 11:41
16 fafbf282

Соціальний проект "Діти - дітям"

Соціальний проект спрямований на допомогу дітям, що опинились в складних життєвих обставинах. Проект вже став традиційним в Комсомольській ЗОШ І - ІІІ ступенів №6.

214 1 09.04.2013 14:35
17 b91e555b

Палити - здоров'ю вредити

Обгрунтувати небезпеку тютюнопаління для здоров'я і життєдіяльності людини.

213 1 02.04.2013 13:22
Рейтинг Шифр Назва Оцінки Дата реєстрації
сума балів жюрі голосування в соцмережах
Номінація "Соціальна реклама"
1 b73ec10b
Аметхан Садиков, Армянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1, 10 клас

Не спешите быть взрослыми

Увлечение противоположным полом естественно. Молодые люди готовятся к величайшему периоду в жизни – вступить в брак и стать родителями. Решения, которые принимаются в молодости, окажут огромное влияние на успех или неудачу, самореализацию или разочаровани

391 43 10.04.2013 22:18
2 80b4a7c8
Наталія Чернявська, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського. М. Одеса

Музикотерапія як засіб профілактики делінквентної поведінки

В відеороліку представлені негаразди, з якими стикається підліток в своєму житті, та показано можливий шлях подолання негативних емоцій та почуттів за допомогою музики.

369 14 09.04.2013 17:37
3 f0534f4b
Олександра Бичковська, Національний педагогіний університет імені М. П. Драгоманова (м. Київ) Інститут соціальної роботи та управління, 4 курс

Зніми рожеві окуляри

Сучасна молодь мріє жити так, щоб ні в чому собі не відмовляти. Активно шукаючи високооплачувану роботу за кордоном, молоді люди забувають про обережність. Щорічно мільйони людей у світі стають жертвами торгівлі людьми. Будь обережний!Зніми рожеві окуляри

365 2 09.04.2013 10:33
4 08784dfe
Євген Рубан, Армянська загальноосвітня школа №1

ТРУДОВА МІГРАЦІЯ або ДОБРЕ ТАМ, ДЕ НАС НЕМАЄ

На початку 90-х явище трудової міграції стало повсякденною реальністю для деяких регіонів України. В останні роки через безробіття багато хто з мешканців України знову вирушають на заробітки

359 10 10.04.2013 22:28
5 352d43d7

«Я – не іграшка»

Виховання доброти, людяності, взаєморозуміння та любові повинно бути взято за основу виховання. Дуже часто в повсякденному житті не вистачає саме цих якостей в порозумінні батьків і дітей.

342 9 10.04.2013 12:55
6 6a00c448

No smoking!!!

Особливо небезпечне куріння для несформованого молодого організму. Головний біль, нестійкий настрій, слабкість пам'яті, зниження працездатності - такий влив нікотину на центральну нервову систему. Усе це відчули на собі наші герої...

329 294 09.04.2013 12:17
7 36623513

"Залишайтесь чистими - живіть без наркотиків"

Відеоролик був створений під час проведення рекламно-інформаційної кампанії «Ми створюємо себе самі» і продемонстрований школярам та їх батькам. Робота розрахована на широке коло слухачів різних вікових категорій з метою профілактики вживання наркотиків.

321 4 20.03.2013 11:35
8 518004cb

Лідер за здоровий спосіб життя

Ролік був знятий учнями Полтавської ЗШ № 20 у ході проведення акції "Ми за здоров'я!" з метою пропагування здорового способу життя серед широких верств населення. Для використання у просвітницько-профілактичній роботі.

312 45 10.04.2013 22:30
9 c88564da
Алла Прищепа, М. Вінниця. Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, V курс

"Шахи": усвідомлення негативних наслідків маніпулятивного впливу на дитину і необхідність набуття вмінь побудови демократичних стосунків у сім'ї

Проект спямований на унаочнення хибності маніпулятивної позиції батьків, які намагаються вирішувати різноманітні життєві та сімейні проблеми, маніпулюючи дитиною. Дитина - це маленька особистість, що має свої права і обов'язки.

307 10 10.04.2013 15:10
10 ae128a3e

Не кури!

Матеріал для просвітницько-профілактичної роботи

306 1 02.04.2013 12:26
11 b860e536

Соціальна незахищеність молодої сім'ї в Україні

У центрі нашої уваги лежать проблеми молодої сім'ї, пов'язані з необхідністю вдосконалення у нашому суспільстві системи установ соціальної допомоги і нового соціального механізму захисту добробуту та забезпечення умов життя в сім'ї.

302 103 08.04.2013 22:17
12 b1d09c36

Буклет для батьків

ПОРАДИ БАТЬКАМ: "Роль сімї по профілактиці алкоголізму серед дітей"

299 2 10.04.2013 21:05
13 05332692

Соціальні проекти

Реклама соціальних проектів, що реалізовані учнями школи протягом навчального року.

292 0 08.04.2013 18:37
14 fa4075f4

Подбаємо про нашу землю!

Вчитель біології Розумейко Т.М. та Пічка Аліна створили соціальний ролик, метою якого було привернути увагу до існуючої екологічної проблеми рідного міста та необхідності активізації екологічного виховання учнів починаючи з самого раннього віку

281 5 10.04.2013 13:03
15 80b5ca94

Молодь обирає здоров'я

Соціальна реклама розроблена учнем 10-А класу, ЗНВК №20,м.Запоріжжя Землянським Павлом. Презентація з фотографіями нашого комплексу.

280 4 09.04.2013 13:03
16 b6dd9139

"Конструктор": соціальний захист молодих сімей у сфері забезпечення належними умовами проживання

Проект спрямований на активізацію зусиль держави щодо створення і впровадження в життя чітких механізмів пільгового кредитування молодих сімей та одиноких молодих громадян на будівництво і придбання житла; активізація потенціалу молоді.

268 6 10.04.2013 15:10
17 53bd609c

Скажемо рабству - Ні!

На сьогоднішній день рабство є і залишається гострою соціальною проблемою як багатьох країн світу, так і України. Тому з метою запобігання цього явища необхідна ефективна соціальна реклама, спрямована здебільшого на молоде покоління.

265 128 05.04.2013 0:02
18 c888d78f

Сила в слабости

легко быть сильным, когда ты играешь мускулами, но как ты слаб, обижая слабых

262 11 10.04.2013 0:44
18 4fa63144

Вимкни комп‘ютер! Життя набагато яскравіше...

Розкрито проблему попередження Інтернет-залежності молоді.

262 31 10.04.2013 12:46
19 b2919d30
Зоряна Безвушко, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, м.Вінниця, 5 курс

Звертаємося до суспільства, до людей, яким не байдужа чужа доля, життя маленької дитини. Подивіться. Замисліться. Зрозумійте і виріште для себе.

Наша соціальна реклама спрямована на актуалізацію проблеми усиновлення в нашому суспільстві. Ми хочемо звернути увагу громадян на проблеми маленької беззахисної дитини-сироти, допомогти визначитись потенційним батькам-всиновителям прийняти дитину в сім'ю.

261 95 12.04.2013 19:37
20 a630ec2a

Усний журнал за темою: «Палити чи не палити?»

Матеріал просвітницько-профілактичного змісту

255 2 02.04.2013 12:33
21 43fe3ed3

Діти наше майбутнє!

Давайте посприяємо, щоб жодна дитина не була „перекотиполем”...

244 28 11.04.2013 16:53
22 44e0a427

Ми майбутнє України

Украина—это наш дом, в котором мы живем, учимся и работаем. Я счастлива, что живу в такой чудесной стране. Мне не понятны люди, которые эмигрируют в другую страну, ведь чужая земля-это и чужая стихия. А дома, как гласит народная мудрость, и стены помогают

242 75 25.03.2013 12:30
23 6cbf836e
Людмила Озерова, Ладижинська ЗОШ №2

Життя людини - найвища цінність!

Соціальна реклама розроблена соц. педагогом Ладижинської ЗОШ І-ІІІ ст. №2 Озеровою Л.В. з метою формування усвідомленого розуміння поняття "життя", його унікальності та цінності, спонукання учнів до роздумів над важливими життєвими проблемами.

240 2 10.04.2013 13:26
24 839de16d

Скажемо НІ

Торгівля людьми

239 1 09.04.2013 20:43
25 59165472

Ми - майбутнє України

Ми за здоровий спосіб життя

223 1 09.04.2013 21:03
26 fb1b4571

Соціальна реклама

Бережіть серце землі, бережіть рідний край

220 1 10.04.2013 21:09
27 ae1cced5

Не будь байдужим!

Результати просвітницько-профілактичної роботи з підлітками.

218 3 09.04.2013 22:10
28 65a31bcd

Буклет для учнів

ДО ВСЕСВІТНЬОГО ДНЯ ПО БОРОТЬБІ З ТЮТЮНОПАЛІННЯМ

204 3 10.04.2013 21:10
29 8ef5279e
Алиме Асанова , Чистенский УВК "общеобразовательная школа I-III ступеней-гимназия" , 10 класс, Симферопольский район АРК

Діти – майбутне країни

Соціальний захист багатодітних сімей

196 2 09.04.2013 21:09
30 44f18487

Скажимо палінню прощавай!

Матеріал для просвітницько-профілактичної роботи

193 1 02.04.2013 12:23
31 3636a8a4

NoSmoking!

Ролик посвященный борьбе против курения. Не судите строго- это наша первая работа:)

158 9 19.04.2013 12:43
32 05e94b3e
Юлія Файчак, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, соціально-гуманітарний факультет

No smoking!!!

Особливо небезпечне куріння для несформованого молодого організму. Головний біль, нестійкий настрій, слабкість пам'яті, зниження працездатності - такий влив нікотину на центральну нервову систему. Усе це відчули на собі наші герої...

0 09.04.2013 20:31
32 24155f76

"Друзі пізнаються в біді"

У нашому суспільстві багато людей, яких вважають ізгоями, їм дуже важко адаптуватись до умов соціуму при такому ставленні. Однак такі люди можуть зробити вчинки, які від них ніхто не чекає і які міняють повністю ставлення до них.

28 10.04.2013 15:52