VIII Всеукраїнський дистанційний конкурс студентських та учнівських наукових робіт із соціальної педагогіки/соціальної роботи (2020) - конкурсні роботи учасників

Рейтинг Шифр Назва Оцінки Дата реєстрації
сума балів жюрі голосування в соцмережах
Номінація "Наукові роботи на соціальну тематику"
0 a75baf58

Технології соціальної роботи з безробітною молоддю

Проблема зайнятості та працевлаштування молоді на сьогоднішній день набула глобальних масштабів. Безробітна молодь є ризиком для соціальної та політичної нестабільності у всьому світі.

0 11.03.2020 21:50
0 8cd2fbbe

ВОЛОНТЕРСТВО ЯК ПОЗАНАВЧАЛЬНИЙ ВЕКТОР ФОРМУВАННЯ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ, ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ТА ГРОМАДЯНСЬКОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ

Теоретично обгрунтовано та практично доведено ефективність роботи інформаційно-просвітницького студентського волонтерського проєкту «Школа молодого споживача» в напрямку формування соціальної активності та громадянської відповідальності студентів

0 15.03.2020 16:37
0 3a57df09

Соціально-педагогічні умови реабілітації підлітків, схильних до суїцидальних тенденцій.

Підлітки, які пішли на самогубство, часто зовні добре соціалізовані: вони виконують всі соціальні правила, але, в той же час, у них накопичується агресія, тому що вони не можуть впоратися з усіма проблемами. Цю агресію вони направляють на самих себе.

0 17.03.2020 18:08
0 cc6c46ea

Соціально-педагогічні засади формування розвитку комунікативної компетенції дітей-вимушених переселенців в умовах позаурочної роботи

У науковій роботі актуальним постає питання формування розвитку комунікативної компетенції дітей-вимушених переселенців в умовах позаурочної роботи.

0 17.03.2020 18:53
0 5d9383ea

Молодіжна робота у закладах вищої освіти

У науковій роботі здійснено аналіз становлення та розвитку молодіжної роботи в Україні та з’ясовано ключові поняття досліджуваної роботи, охарактеризовано законодавчу базу молодіжної роботи в Україні, виокремлено форми і методи молодіжної роботи.

0 18.03.2020 15:00
0 343db73d

Соціально-педагогічна підтримка підлітків третього тисячоліття у контексті Нової української школи

Сьогодні саме учні дев’ятих-одинадцятих класів сільських шкіл та шкіл невеликих міст потребують соціально-педагогічної допомоги та підтримки щодо розвитку компетентностей конкурентоспроможної особистості, бо їм незабаром вступати у доросле життя.

0 18.03.2020 16:10
0 18ef871b

«ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ, ПОЗБАВЛЕНИМИ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ»

Актуальність: Доцільним у всі часи є піклування про гармонійний розвиток особистості та плекання позитивної успішної особистості. Незважаючи на широту поглядів у вітчизняних й закордонних практиків щодо формування цілісності особистості у дітей,

0 31.03.2020 11:35
0 dce58956

Соціально-педагогічні аспекти розвитку етнічної толерантності студентської молоді в закладах вищої освіти

В даній роботі представлена вагомість впливу етнічної толерантності у нашому суспільстві. Першочергово, ми намагаємося показати, як саме впливає на відносини і наскільки спрощує життя взаємоповага та сприйнятливість.

0 04.04.2020 22:02
0 b22b7f0a

Корекція агресивних реакцій підлітків із девіантною поведінкою в умовах реабілітаційного центру

Найактуальнішою проблемою сьогодення є зростання агресивності дітей, підлітків та молоді. Це пов’язано передусім із загальною соціальною напруженістю, психологічною неврівноваженістю всього суспільства вцілому.

0 06.04.2020 17:36
0 6662bea9

Інформаційна культура як технологія працівників соціальної сфери

Інформаційна культура є важливим аспектом для фахівців соціальної сфери, оскільки, однією з провідних функцій є інформаційна. Тому, фахівці мають бути обізнані утемі інформаційної культури, а також використовувати сучасні засоби для на дання інформації.

0 06.04.2020 18:01
Рейтинг Шифр Назва Оцінки Дата реєстрації
сума балів жюрі голосування в соцмережах
Номінація "Соціальні проекти (реалізовані чи спроектовані)"
0 4fdb5259

Миротворчість шляхом навчання гендерній компетентності фахівців соціальної сфери

Формування гендерної компетентності фахівців соціальної сфери для сприяння миротворчості шляхом навчання.

0 22.03.2020 12:44
0 1d9c8a18

Формування соціально активної особистості шляхом використання інтерактивних методів навчання

Проаналізовано основні інтерактивні методи соціальної роботи, до яких належать мозковий штурм, рольова гра та дебати, та перевірено на практиці, як вони впливають на формування соціально активної особистості.

0 30.03.2020 12:20
0 5c2949b5

НОВИЙ ПІДХІД — ШЛЯХ ДО ЛІДЕРСТВА

З’ясування особливостей забезпечення лідерства в групі з метою досягнення спільних цілей.

0 05.04.2020 16:07
Рейтинг Шифр Назва Оцінки Дата реєстрації
сума балів жюрі голосування в соцмережах
Номінація "Соціальна реклама (друкована, фото, відео)"
0 0bb146ed

Не будь як всі! Не думай тільки про себе! Подумай про нас!

З кожним роком в Україні все більш актуальною проблема бездомних тварин. Нормальна законодавча база, яка б захищала права тварин в країні, поки що відсутня, а люди продовжують поводитися з кішками, собаками та іншими вихованцями, як з речами.

0 05.03.2020 22:06
0 b9c503e2

Куріння вбиває! Відмовся від куріння сьогодні!

Для того, щоб посилити захист української молоді від куріння, необхідно покласти край агресивному маркетингу тютюнових компаній. Зупинимо тютюнову епідемію та поширеність прихованої реклами сигарет!

0 05.03.2020 22:20
0 476286f8

Булінг

протидія булінгу

0 06.03.2020 19:43
0 5750bb5f

Я маю право на материнство!

Перспективний розвиток нашої країни залежить від призупинення депопуляційних процесів та підвищення якості виховання нової генерації, від соціального розвитку жіноцтва та рівня культури материнства залежить благополуччя самої жінки, її дитини та суспільс

0 07.03.2020 7:54
0 639233d3

Скажи насильству СТОП!

Насильство в сім'ї усвідомлюється як серйозна і масштабна проблема, яка породжує безліч інших соціальних та індивідуальних проблем! Недостатньо тільки карати винних, необхідно також реабілітувати жертву насильства і працювати з людиною, яка вчинила насиль

0 07.03.2020 8:07
0 2594b02b

Чисте довкілля – чисте сумління!!

Мета роботи - привернути увагу громадськості до важливих екологічних проблем - сміття та забрудненого повітря, показати, що берегти природу, раціонально використовувати та охороняти природні ресурси потрібно, важливо і цілком реально!

0 07.03.2020 8:14
0 873071ad

Я маю право жити в чистому місті!

Мета роботи - привернути увагу до актуальної екологічної проблеми сучасності - засміченості, порушити проблеми особистої відповідальності кожного за стан навколишнього середовища!

0 07.03.2020 8:25
0 647b7401

Я маю право на мрію!

Всі ми без виключення маємо свої мрії. І як показує практика, кожна мрія посилається людині разом із засобами для її втілення в життя. Отже, справа тільки в тому, щоб відшукати ці таємничі засоби втілення своєї мрії.

0 07.03.2020 8:31
0 43d7d0e8

Я маю право на сім’ю, мрію, на почуття,на гідне майбутнє, на достовірну інформацію, на щастя!

Право виступає мірою свободи і зміст його в тому, щоб узгодити свободу окремої людини зі свободою інших членів суспільства, дотримуючись принципу рівності.

0 07.03.2020 8:39
0 4ae4891f

захисти братів наших молодших

захист тварин

0 09.03.2020 8:51
0 6ce07cf2

Вік має значення

права громадян

0 09.03.2020 8:53
0 d5e90c9a

Зазирни с серце планети!

захист навколишнього середовища

0 09.03.2020 8:55
0 6f8bc070

Я маю право на монополію думки!

боротьба с плагіатом

0 09.03.2020 8:56
0 64d1a3c0

У природи чисте серце!

Збереження навколишнього середовища

0 09.03.2020 8:59
0 6cae88e7

Майбутнє і ти...

Складові вибору професії

0 09.03.2020 9:06
0 6f4815cc

Завжди цінуй роботи тих, хто веде тебе до мрій!

Збереження людських цінностей

0 09.03.2020 9:08
0 7aba94f5

Я маю право на чисте довкілля!

Збереження навколишнього середовища!

0 09.03.2020 9:13
0 0e078191

Я - особистість!

Права на мрію

0 09.03.2020 9:15
0 70334a36

Допоможи тому, хто цього потребує!

Збереження людських цінностей

0 09.03.2020 9:16
0 21724cba

Захисти братів наших менших!

Захист тварин

0 09.03.2020 9:19
0 da64cd27

Трудова міграція - соціальна загроза для країни і нації!

Трудова міграція українців – складна проблема, зумовлена об’єктивними і суб’єктивними чинниками.

0 10.03.2020 18:30
0 91181a6a

Лудоманія

боротьба з ігровою залежністю

0 11.03.2020 18:57
0 42884abd

Залежність людини від гаджетів

боротьба з залежністю

0 11.03.2020 19:14
0 57de4a70

Пластик чи планета?

боротьба з забрудненням навколишнього середовища

0 11.03.2020 19:17
0 62065bce

Людські можливості

збереження людських цінностей

0 11.03.2020 19:21
0 442e1adf

Зніми рожеві окуляри

захист навколишнього середовища

0 11.03.2020 19:45
0 dc198dda

Я маю право на рівновагу в суспільстві

соціальна нерівність породжує нерівновагу в суспільстві

0 11.03.2020 19:58
0 c889d5e7

Права людини

знай і відстоюй свої права

0 11.03.2020 20:08
0 2585b3e2

Я маю право бути собою

збереження своєї індивідуальності в суспільній буденності

0 11.03.2020 20:11
0 593682bb

Ми обираємо своє майбутнє!

людина завжди має вибір, але не кожен може зробити правильний вибір.

0 11.03.2020 20:16
0 1a1e5afe

Тільки не мовчи!

Тільки не мовчи!

0 12.03.2020 9:38
0 6fb2f4ad

Екологія нашої планети - запорука здорового життя

Екологія нашої планети - запорука здорового життя

0 12.03.2020 10:17
0 dd7356a7

Колір твоєї шкіри не визначає твоє майбутнє

протидія расизму

0 12.03.2020 17:36
0 e4e31d53

Молоді та відомі: видатні українці сучасності

Розкажи про Україну світу за допомогою свого таланту

0 12.03.2020 17:46
0 4619e642

Сміття вбиває все живе

Сміття вбиває все живе

0 14.03.2020 10:12
0 84ae7f77

В якому світі ти живеш?

В якому світі ти живеш?

0 14.03.2020 10:37
0 1a017d7b

Дивись по сторонам!!

Дивись по сторонам!

0 14.03.2020 10:42
0 2d23b258

Виробник - продавець - споживач: маємо право на взаємну повагу та довіру!

Висвітлюється проблема захисту прав споживачів

0 15.03.2020 16:42
0 a7a3c09c

Захист прав споживачів - маємо право!

Висвітлюється актуальність проблеми захисту прав споживачів

0 15.03.2020 16:45
0 540a8551

Зупиніть сміттєву катастрофу!

Висвітлюється актуальність проблеми захисту навколишнього середовища

0 15.03.2020 16:47
0 96d9aedb

Друже! Ти маєш право на цікаве життя!

Висвітлюється актуальність соціальної активності в житті молодої людини

0 15.03.2020 16:50
0 cfa106ca

Сміття наступає!

книжкова закладка, що пропагандує сортування сміття

0 16.03.2020 16:54
0 3d130c55

Ти маєш сам обрати де тобі жити!

Спочатку у серцях трапляються екологічні катастрофи. Потім ми припиняємо цінувати те, що маємо. Далі ми закриваємо очі на клуби чорного диму, що заважають дихати. Згодом вирушаємо на пошуки ідеального місця – і в цей самий час безповоротно зникає те, що

0 17.03.2020 14:47
0 c65876f9

Збережи планету – не використовуй пластик!

Відмовтесь від одноразових пластикових пакетів. Пластик не розкладається природним шляхом! Носіть з собою зручну багаторазову екоторбу, яка буде корисна для екології і допоможе заощадити сотню-дві гривень.

0 17.03.2020 14:54
0 0ddd4283

Вони вважають себе «КРУТИМИ»… А ти?

Тютюн, алкоголь, наркотики – уникни цього! Проблема «шкідливих звичок» є найбільш актуальною у наші часи, а боротьба з ними це задача не тільки держави, а й кожної окремої людини.

0 17.03.2020 15:03
0 5bc13a83

В єдності сила, разом долаємо всі труднощі!

Важкі часи доводилося переживати українцям не раз: голодомор, війни, репресії і знищення. Саме зараз нам як ніколи потрібно об'єднатися заради майбутнього. Пам'ятаймо завжди, наша сила - у єдності!

0 17.03.2020 15:12
0 e82a9a05

Чиста планета.

Життя на планеті Земля в твоїх руках! Зроби правильний вибір!

0 17.03.2020 15:34
0 2f269a6b

Захисти права тварин!

Тварина –це не клоун! Це не фон! Це не засіб для наживи! Вони мають право на щасливе та вільне життя !

0 18.03.2020 19:17
0 e2be2369

Цінність та швидкоплинність часу

Час, хоча і не матеріальна одиниця, але стрімко тече вперед, змінюючи все навкруги, навіть те, що не під силу змінити людині...

0 18.03.2020 19:21
0 4f6bc0ed

Не поспішай! Головне в житті не перейти дорогу на той світ.

Розвивати вміння і навички свідомо дотримуватися Правил дорожнього руху, щоб уникнути травматизму і нещасних випадків. Виховувати повагу до встановлених правил.

0 18.03.2020 19:50
0 6857eda9

Графіті: вандалізм чи дотик до прекрасного?

Графіті - це мистецтво самовираження, а не просто малюнок на стіні яскравими барвами, це — історія, яка полонить нашу увагу. Цей жанр живопису заслуговує на визнання!

0 18.03.2020 19:57
0 aa7c5b21

Я хочу жити в чистому місті.

Консолідація зусиль державних, обласних, місцевих органів виконавчої влади, громадськості та підприємств – запорука досягнення позитивних результатів та покращення екологічної ситуації в місті Кривому Розі.

0 18.03.2020 20:04
0 bcec36e6

Шкідливим звичкам скажемо НІ!

Мета - впоратися з труднощами і подолати шкідливу звичку - це прагнення змінитися і відмовитися від колишнього способу життя.

0 18.03.2020 20:38
0 a6f32a7c

Я маю право на родину!

Діти не заслуговують бути забутими і покинутими! Відкрий своє серце для дитини!

0 18.03.2020 20:44
0 0c82b04e

Я маю право на щасливе дитинство!

Перш ніж сваритися при дітях поміркуйте чим це може скінчиться...

0 18.03.2020 20:48
0 ab055581

Я маю право на чисте повітря!

Привернення уваги громадськості до важливих екологічних проблем.

0 18.03.2020 20:53
0 3c4ace3b

«Конституційні права людини»

Затвердження і забезпечення прав та свобод людини є головним обов’язком держави!

0 18.03.2020 21:01
0 a2d57531

Я маю право на чисте повітря!

Чисте повітря є ключовим компонентом права на здорове навколишнє середовище, разом з чистою водою, адекватними санітарними умовами, здоровою їжею і безпечним кліматом.

0 18.03.2020 21:06
0 b37668d3

Бездомні тварини.

З кожним роком в Україні все більш актуальною проблема бездомних тварин. Нормальна законодавча база, яка б захищала права тварин в країні, поки що відсутня, а люди продовжують поводитися з кішками, собаками та іншими вихованцями, як з речами.

0 18.03.2020 21:24
0 cd627246

Творення власного майбутнього

Сьогодні не існує універсальної освіти, яка би гарантувала випускнику стовідсоткове працевлаштування та успішну кар’єру у тій чи іншій компанії. Натомість виключного значення для справжніх професіоналів набуває здатність до самоосвіти.

0 20.03.2020 11:49
0 99facb98

Булінг не для нас

Постер закликає молодь цінувати друзів, рідних, тих, хто знаходиться поруч, так як тінейджери цінують свої гаджети. Вислів "Булінг не для нас" дає зрозуміти, що людина повинна бути високоморальною особистістю, яка культивує у собі кращі цінності сім'ї.

0 01.04.2020 12:02
0 980ff98f

Булінг не для нас

Постер має на меті доторкнутися до свідомості молодого покоління, пояснивши, що внутрішнє наповнення особистості набагато важливіше за зовнішні ознаки.

0 01.04.2020 12:33
0 f4d6ab9a

Цінуй працю медиків! Бережи своє життя!

Світлина яка говорить сама за себе. Будьмо свідомими громадянинами!

0 01.04.2020 12:54
0 7abfe69e

Забруднення навколишнього середовища – глобальна проблема сучасності!

Питання екологічної безпеки набули надзвичайної гостроти, з кожним роком усе більше акцентується увага на виснаженні природних ресурсів на планеті, погіршенні екології, природного бал

0 01.04.2020 15:42
0 39f96114

Інтернет залежність – проблема сучасності. Віртуальне спілкування – втеча від реального світу.

Віртуальне спілкування – втеча від реального світу і як наслідок такого впливу ми можемо отримати суспільство індивідів, не здатних взаємодіяти, мислити колективно, бачити світ очами інших людей - своєрідний знеособлений світ...

0 01.04.2020 15:44
0 1b60c61f

Цирк - це в'язниця і тортури для тварин!

Тварини мають бути вільними від циркового рабства, причин для заборони використання тварин у цирках кілька: жахливі умови утримання, жорстокість дресури, загроза дитячій психіці.

0 01.04.2020 15:45
0 167e66e4

Кожна дитина має право на сім'ю

Кожна дитина має право на сім'ю та допомогу небайдужих

0 01.04.2020 16:01
0 8370f6f2

Не блокуй себе віртуальністю!

В роботі розкрито залежність сучасних людей від соціальних мереж

0 01.04.2020 16:02
0 7d3d8864

Залежність від соціальних мереж руйнує відносини, сім'ї, життя

В роботі розкрита залежність від соціальних мереж сучасної молоді та її вплив на відносини у сім'ї

0 01.04.2020 16:07
0 b096d2b0

Ти є тим, хто забруднює цей світ

В роботі розкрита проблема забрудення навколишнього середовища

0 01.04.2020 16:09
0 5c228123

Зростай патріотом!

Постер закликає любити Батьківщину, бо вона земля твоїх батьків, дідів, прадідів.

0 02.04.2020 16:01
0 a9ee3530

Булінг

Булінг не можна ігнорувати, якщо ти став свідком цькування - необхідно втрутитись

0 03.04.2020 15:09
0 25e6a231

ІнклюзіЯ - не ілюзія, інклюзія - це Я!

Ставлення до осіб з інвалідністю змінювалось у часі від відчуження до інклюзивного простору,в якому панує рівність, можливість всебічного розвитку та сфери освіти,яка забезпечує права кожної дитини!

0 06.04.2020 15:24