VIII Всеукраїнський дистанційний конкурс студентських та учнівських наукових робіт із соціальної педагогіки/соціальної роботи (2020) - конкурсні роботи учасників

Рейтинг Шифр Назва Оцінки Дата реєстрації
сума балів жюрі голосування в соцмережах
Номінація "Наукові роботи на соціальну тематику"
1 8cd2fbbe
Юлія Варава, Криворізький державний комерційно-економічний технікум

ВОЛОНТЕРСТВО ЯК ПОЗАНАВЧАЛЬНИЙ ВЕКТОР ФОРМУВАННЯ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ, ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ТА ГРОМАДЯНСЬКОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ

Теоретично обгрунтовано та практично доведено ефективність роботи інформаційно-просвітницького студентського волонтерського проєкту «Школа молодого споживача» в напрямку формування соціальної активності та громадянської відповідальності студентів

393 0 15.03.2020 16:37
2 f14d9964
Ганна Мельник, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця
Анастасія Чехместрук, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця

ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ СТАРШИХ ПІДЛІТКІВ ЗАСОБАМИ КРЕОЛІЗОВАНИХ ТЕКСТІВ

Духовне життя сучасного суспільства свідчить про безліч проблем, а саме про зниження цінності дитинства, недостатню толерантність, занепад інституту сім'ї. Одним із шляхів вирішення існуючих проблем є система виховання ціннісних орієнтацій школярів.

383 0 09.04.2020 15:20
3 343db73d
Богдана Кулаковська , ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", м. Старобільськ, студентка 3-го курсу, спеціальності "Соціальна робота. Соціальна педагогіка. Практична психологія".

Соціально-педагогічна підтримка підлітків третього тисячоліття у контексті Нової української школи

Сьогодні саме учні дев’ятих-одинадцятих класів сільських шкіл та шкіл невеликих міст потребують соціально-педагогічної допомоги та підтримки щодо розвитку компетентностей конкурентоспроможної особистості, бо їм незабаром вступати у доросле життя.

382 0 18.03.2020 16:10
4 bedc37e4
Дарія Свинарчук, Гордіївська ЗОШ І-ІІІ ступенів , Романівського району

ЧИННИКИ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Актуальність теми зумовлена активними міграційними процесами не лише в Україні,а й у світі в цілому. Активні мііграційні настрої зумовлені низкою факторів соціальних, психологічних та економічних факторів.Вирішення питань потребує уваги з боку держави.

343 0 08.04.2020 12:29
4 536d66cb
Анастасія Самкова, Білоцерківське навчально-виховне об'єднання "Звитяга"

ПРОБЛЕМА СОЦІАЛЬНОГО СИРІТСТВА ЯК НАСЛІДОК ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ УКРАЇНЦІВ (НА ПРИКЛАДІ ЗБІРКИ М. САВКИ «МАМА ПО СКАЙПУ»)

Робота присвячена висвітленню проблеми соціального сирітства. Проаналізовано зовнішні і внутрішні чинники появи соціального сирітства в Україні, та висвітлено причини залишення дітей без батьківського піклуваннz/

343 0 08.04.2020 16:55
5 5d9383ea
Аліна Калюженко , Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, м. Умань. I курс (ОС «Магістр»)

Молодіжна робота у закладах вищої освіти

У науковій роботі здійснено аналіз становлення та розвитку молодіжної роботи в Україні та з’ясовано ключові поняття досліджуваної роботи, охарактеризовано законодавчу базу молодіжної роботи в Україні, виокремлено форми і методи молодіжної роботи.

336 0 18.03.2020 15:00
6 a75baf58

Технології соціальної роботи з безробітною молоддю

Проблема зайнятості та працевлаштування молоді на сьогоднішній день набула глобальних масштабів. Безробітна молодь є ризиком для соціальної та політичної нестабільності у всьому світі.

333 0 11.03.2020 21:50
7 dce58956
Тетяна Борсук, м. Полтава, Полтавський національний педагогічний університет ім. В. Г. Короленка

Соціально-педагогічні аспекти розвитку етнічної толерантності студентської молоді в закладах вищої освіти

В даній роботі представлена вагомість впливу етнічної толерантності у нашому суспільстві. Першочергово, ми намагаємося показати, як саме впливає на відносини і наскільки спрощує життя взаємоповага та сприйнятливість.

310 0 04.04.2020 22:02
7 6662bea9
Тетяна Ничипорук, Житомирський державний університет імені Івана Франка, 1 курс магістратури

Інформаційна культура як технологія працівників соціальної сфери

Інформаційна культура є важливим аспектом для фахівців соціальної сфери, оскільки, однією з провідних функцій є інформаційна. Тому, фахівці мають бути обізнані утемі інформаційної культури, а також використовувати сучасні засоби для на дання інформації.

310 0 06.04.2020 18:01
8 cc6c46ea
Наталя Малютіна, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, 1 курс магістратури, спеціальність Соціальна робота

Соціально-педагогічні засади формування розвитку комунікативної компетенції дітей-вимушених переселенців в умовах позаурочної роботи

У науковій роботі актуальним постає питання формування розвитку комунікативної компетенції дітей-вимушених переселенців в умовах позаурочної роботи.

303 0 17.03.2020 18:53
9 3a57df09
Анна Кива, Криворізький державний педагогічний університет

Соціально-педагогічні умови реабілітації підлітків, схильних до суїцидальних тенденцій.

Підлітки, які пішли на самогубство, часто зовні добре соціалізовані: вони виконують всі соціальні правила, але, в той же час, у них накопичується агресія, тому що вони не можуть впоратися з усіма проблемами. Цю агресію вони направляють на самих себе.

296 0 17.03.2020 18:08
10 18ef871b
Вікторія Діденко, Приватний вищий навчальний заклад "Кропивницький інститут державного та муніципального управління" м. Кропивницький, 4 курс.

«ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ, ПОЗБАВЛЕНИМИ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ»

Актуальність: Доцільним у всі часи є піклування про гармонійний розвиток особистості та плекання позитивної успішної особистості. Незважаючи на широту поглядів у вітчизняних й закордонних практиків щодо формування цілісності особистості у дітей,

289 0 31.03.2020 11:35
11 b22b7f0a
Ірина Мороз , Коледж Миколаївського Національного університету імені В. О. Сухомлинського 3 курс, спеціальність "Соціальна робота"

Корекція агресивних реакцій підлітків із девіантною поведінкою в умовах реабілітаційного центру

Найактуальнішою проблемою сьогодення є зростання агресивності дітей, підлітків та молоді. Це пов’язано передусім із загальною соціальною напруженістю, психологічною неврівноваженістю всього суспільства вцілому.

249 0 06.04.2020 17:36
Рейтинг Шифр Назва Оцінки Дата реєстрації
сума балів жюрі голосування в соцмережах
Номінація "Соціальні проекти (реалізовані чи спроектовані)"
1 69cdf330
Алевтіна Зінченко, Академічний ліцей №5, м. Обухів, Київська обл.
Алевтіна Зінченко, Академічний ліцей №5, м. Обухів, Обухівська міська рада, Київська обл
Алевтіна Зінченко, Академічний ліцей№5, м. Обухів . Обухівської міської ради, Київської обл.

«Твори добро, бо ти - людина», «Допоможи чотирилапому другу»

«Одне добре діло цінніше ста проповідей». І з цим важко не погодитися. Мало навчати добру та «читати мораль» іншим. Потрібно ще робити дійсно важливі, корисні для людей справи.

321 0 08.04.2020 22:13
2 57d8c3be
Юлія Чувасова , Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2 курс соціально-психологічний факультет, спеціальність "Соціальна робота. Соціальна педагогіка"

Формування всебічно розвиненої особистості дошкільника засобами арт-терапії»

У роботі висвітлюється теоретичний матеріал та власний погляд практичного використання пісочної терапії у формуванні всебічно розвиненої дитини. Розкрито історію розвитку пісочної терапії, значення, наведено основні компоненти пісочної терапії.

293 0 06.04.2020 19:08
3 36015e68
Дар'я Кременчуцька, ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2 курс, спеціальність "Соціальна робота. Соціальна педагогіка. Практична психологія"

Чарівна стежка Підготовка дитини до повернення в сім’ю після тривалого перебування в інтернатному закладі (на прикладі Чмирівської об’єднаної територіальної громади)

Проєкт спрямований на підготовку дитини до повернення в сім’ю (пріоритет- біологічна родина, але за відсутності до альтернативної форми, найбільш наближеної до сімейного типу виховання) після тривалого перебування в інтернатному закладі

290 0 09.04.2020 17:30
4 4fdb5259
Анастасія Ваховська, Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського, 4 курс

Миротворчість шляхом навчання гендерній компетентності фахівців соціальної сфери

Формування гендерної компетентності фахівців соціальної сфери для сприяння миротворчості шляхом навчання.

271 0 22.03.2020 12:44
5 cfc6eeb3
Ірина Седельнікова, ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка"

Час виховувати нове покоління підлітків…

Актуальність розробки даного проєкту визначається: створенням умов на базі закладу загальної середньої освіти для формування морально-етичних цінностей у підлітків у процесі дозвіллєвої діяльності.

243 0 09.04.2020 22:55
6 1d9c8a18
Наталія Зварич, ПВНЗ "Кропивницький інститут державного та муніципального управління", м. Кропивницький

Формування соціально активної особистості шляхом використання інтерактивних методів навчання

Проаналізовано основні інтерактивні методи соціальної роботи, до яких належать мозковий штурм, рольова гра та дебати, та перевірено на практиці, як вони впливають на формування соціально активної особистості.

228 0 30.03.2020 12:20
7 5c2949b5
Михайло Рибак, Комунальний заклад "Вінницький технічний ліцей", 10 клас (група ФМН-3)

НОВИЙ ПІДХІД — ШЛЯХ ДО ЛІДЕРСТВА

З’ясування особливостей забезпечення лідерства в групі з метою досягнення спільних цілей.

221 0 05.04.2020 16:07
8 bc6788e8
Анна Тимощук, Житомирська гуманітарна гімназія №1

Соціалізація підлітків засобами учнівського самоврядування.

Процес соціалізації особистості сучасного учня нерозривно пов’язаний із становленням української нації, демократизацією та гуманізацією нашого суспільства, з розширенням прав та свобод нашого народу, самоврядування передбачає участь молоді у всіх сферах.

217 0 10.03.2020 13:44
9 88bf4a93

Допоможи чотирилапому другу

Сучасне прислів’я говорить: «Одне добре діло цінніше ста проповідей».

107 0 21.04.2020 14:14
Рейтинг Шифр Назва Оцінки Дата реєстрації
сума балів жюрі голосування в соцмережах
Номінація "Соціальна реклама (друкована, фото, відео)"
1 e4e31d53
Кароліна Величко, Криворізький державний комерційно-економічний технікум

Молоді та відомі: видатні українці сучасності

Розкажи про Україну світу за допомогою свого таланту

304 0 12.03.2020 17:46
2 41c914f8
Олександр Хілько, Опорний заклад навчально-виховний комплекс "Колківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-ліцей"

Вір в себе!

Наша реклама – це хороший мотиватор тим, кого не приймає суспільство, тим, в кого опускаються руки. Ми хочемо показати те, що завдяки зусиллям і праці над собою ти зможеш досягнути бажаних результатів. Навіть тоді, коли в тебе не вірить світ- вір в себе

303 0 08.04.2020 21:24
3 7d3d8864
Карина Роман, Криворізький державний комерційно-економічний технікум ІІІ курс

Залежність від соціальних мереж руйнує відносини, сім'ї, життя

В роботі розкрита залежність від соціальних мереж сучасної молоді та її вплив на відносини у сім'ї

300 0 01.04.2020 16:07
4 25e6a231
Крістіна Линник, ДВНЗ " Приазовський державний технічний університет" , соціально- гуманітарний факультет, спеціальність " Соціальна робота". Академічна група СР-17

ІнклюзіЯ - не ілюзія, інклюзія - це Я!

Ставлення до осіб з інвалідністю змінювалось у часі від відчуження до інклюзивного простору,в якому панує рівність, можливість всебічного розвитку та сфери освіти,яка забезпечує права кожної дитини!

297 0 06.04.2020 15:24
5 91181a6a
Анастасія Єрмоленко, Криворізький державний комерційно-економічний технікум

Лудоманія

боротьба з ігровою залежністю

272 0 11.03.2020 18:57
5 522a5d62
Віталіна Шеремет , Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, м.Полтава, студентка ІІ (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності Соціальна робота

Булінг не робить тебе крутим!

Мета коміксу: Профілактика вербальних маніпуляцій в учнівському середовищі, що спричинені низькою самооцінкою і призводять до булінгу в обох напрямках "індуктор – перципієнт"

272 0 09.04.2020 12:06
6 43d7d0e8
Карина Роман, Криворізький державний комерційно-економічний технікум

Я маю право на сім’ю, мрію, на почуття,на гідне майбутнє, на достовірну інформацію, на щастя!

Право виступає мірою свободи і зміст його в тому, щоб узгодити свободу окремої людини зі свободою інших членів суспільства, дотримуючись принципу рівності.

269 0 07.03.2020 8:39
7 dd7356a7
Діана Тацька, Криворізький державний комерційно-економічний технікум

Колір твоєї шкіри не визначає твоє майбутнє

протидія расизму

268 0 12.03.2020 17:36
7 e2be2369
Карина Роман, Криворізький державний комерційно-економічний технікум

Цінність та швидкоплинність часу

Час, хоча і не матеріальна одиниця, але стрімко тече вперед, змінюючи все навкруги, навіть те, що не під силу змінити людині...

268 0 18.03.2020 19:21
8 5bc13a83
Данил Трач , Криворізький державний комерційно-економічний технікум

В єдності сила, разом долаємо всі труднощі!

Важкі часи доводилося переживати українцям не раз: голодомор, війни, репресії і знищення. Саме зараз нам як ніколи потрібно об'єднатися заради майбутнього. Пам'ятаймо завжди, наша сила - у єдності!

267 0 17.03.2020 15:12
8 e3d8e405

Попередження суїциду.

Проблема суиїциду та суїцидальної поведінки наразі не є достатньо висвітленою та часто замовчується, але статистика є невтішною. Людям слід бути уважнішими до морального та емоційного стану оточуючих, адже кожний із нас може врятувати чиєсь життя.

267 0 09.04.2020 15:52
9 2594b02b
Карина Акімова, Криворізький державний комерційно-економічний технікум

Чисте довкілля – чисте сумління!!

Мета роботи - привернути увагу громадськості до важливих екологічних проблем - сміття та забрудненого повітря, показати, що берегти природу, раціонально використовувати та охороняти природні ресурси потрібно, важливо і цілком реально!

266 0 07.03.2020 8:14
9 57de4a70
Антоніна Близнюк, Криворізький державний комерційно-економічний технікум

Пластик чи планета?

боротьба з забрудненням навколишнього середовища

266 0 11.03.2020 19:17
10 39f96114
Богдан Золотих, Криворізький державний комерційно-економічний технікум

Інтернет залежність – проблема сучасності. Віртуальне спілкування – втеча від реального світу.

Віртуальне спілкування – втеча від реального світу і як наслідок такого впливу ми можемо отримати суспільство індивідів, не здатних взаємодіяти, мислити колективно, бачити світ очами інших людей - своєрідний знеособлений світ...

264 0 01.04.2020 15:44
11 42884abd
Карина Крачун, Криворізький державний комерційно-економічний технікум

Залежність людини від гаджетів

боротьба з залежністю

260 0 11.03.2020 19:14
11 c04e14d0

Цінуй працю медиків! Бережи своє життя!

У цей важкий час, на плечах медиків лежить величезна відповідальність за порятунок життя людей. Медичне втручання може бути ефективним лише у відповідний час, після якого воно стає недоцільним. Тому давайте залишатись вдома і думати про свою ж безпеку!

260 0 09.04.2020 19:40
12 6ce07cf2
Вікторія Репнікова, Криворізький державний комерційно-економічний технікум

Вік має значення

права громадян

259 0 09.03.2020 8:53
12 2d23b258
Марія Присяжнюк, Криворізький державний комерційно-економічний технікум

Виробник - продавець - споживач: маємо право на взаємну повагу та довіру!

Висвітлюється проблема захисту прав споживачів

259 0 15.03.2020 16:42
13 6fb2f4ad
Юлія Олександр Пугач Бражніков, Криворізький державний комерційно-економічний технікум ІV курс

Екологія нашої планети - запорука здорового життя

Екологія нашої планети - запорука здорового життя

255 0 12.03.2020 10:17
13 1b60c61f
Карина Височина, Криворізький державний комерційно-економічний технікум

Цирк - це в'язниця і тортури для тварин!

Тварини мають бути вільними від циркового рабства, причин для заборони використання тварин у цирках кілька: жахливі умови утримання, жорстокість дресури, загроза дитячій психіці.

255 0 01.04.2020 15:45
14 2f269a6b
Карина Акімова, Криворізький державний комерційно-економічний технікум

Захисти права тварин!

Тварина –це не клоун! Це не фон! Це не засіб для наживи! Вони мають право на щасливе та вільне життя !

254 0 18.03.2020 19:17
15 6f4815cc
Інна Трипадуш, Криворізький державний комерційно-економічний технікум

Завжди цінуй роботи тих, хто веде тебе до мрій!

Збереження людських цінностей

253 0 09.03.2020 9:08
16 e23bbfe6
Анна Хіжнічеко, Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. Я. Домбровського м. Житомира

Світ без насильства

У соціальній рекламі піднято тему" Насильство в сім'ї", автори ролику акцентують увагу на світовій та українській статистиці, щодо проблем насильства, підкреслюють актуальність проблеми під час карантину.

251 0 09.04.2020 14:38
17 62065bce
Інна Трипадуш, Криворізький державний комерційно-економічний технікум

Людські можливості

збереження людських цінностей

249 0 11.03.2020 19:21
18 476286f8
Інна Трипадуш, Криворізький державний комерційно-економічний технікум

Булінг

протидія булінгу

245 0 06.03.2020 19:43
19 4f6bc0ed
Марія Чепурко, Криворізький державний комерційно-економічний технікум

Не поспішай! Головне в житті не перейти дорогу на той світ.

Розвивати вміння і навички свідомо дотримуватися Правил дорожнього руху, щоб уникнути травматизму і нещасних випадків. Виховувати повагу до встановлених правил.

244 0 18.03.2020 19:50
20 540a8551
Вікторія Ларіонова , Криворізький державний комерційно-економічний технікум

Зупиніть сміттєву катастрофу!

Висвітлюється актуальність проблеми захисту навколишнього середовища

241 0 15.03.2020 16:47
20 5c228123
Юлія Коптіла, НПУ імені М.П. Драгоманова

Зростай патріотом!

Постер закликає любити Батьківщину, бо вона земля твоїх батьків, дідів, прадідів.

241 0 02.04.2020 16:01
21 0bb146ed
Катерина Бондаренко, Криворізький державний комерційно-економічний технікум

Не будь як всі! Не думай тільки про себе! Подумай про нас!

З кожним роком в Україні все більш актуальною проблема бездомних тварин. Нормальна законодавча база, яка б захищала права тварин в країні, поки що відсутня, а люди продовжують поводитися з кішками, собаками та іншими вихованцями, як з речами.

240 0 05.03.2020 22:06
21 0e078191
Ліана Ольшевська, Криворізький державний комерційно-економічний технікум

Я - особистість!

Права на мрію

240 0 09.03.2020 9:15
21 442e1adf
Богдан Тесленко, Криворізький державний комерційно-економічний технікум

Зніми рожеві окуляри

захист навколишнього середовища

240 0 11.03.2020 19:45
21 1a017d7b
Ольга Мартинюк, Криворізький державний комерційно-економічний технікум ІІІ курс

Дивись по сторонам!!

Дивись по сторонам!

240 0 14.03.2020 10:42
21 a9ee3530

Булінг

Булінг не можна ігнорувати, якщо ти став свідком цькування - необхідно втрутитись

240 0 03.04.2020 15:09
22 dc198dda
Яна Головіна, Криворізький державний комерційно-економічний технікум

Я маю право на рівновагу в суспільстві

соціальна нерівність породжує нерівновагу в суспільстві

239 0 11.03.2020 19:58
23 21724cba

Захисти братів наших менших!

Захист тварин

238 0 09.03.2020 9:19
24 8370f6f2
Наталя Шемелєва, Криворізький державний комерційно-економічний технікум ІІІ курс

Не блокуй себе віртуальністю!

В роботі розкрито залежність сучасних людей від соціальних мереж

237 0 01.04.2020 16:02
25 64d1a3c0
Інна Кучерук , Криворізький державний комерційно-економічний технікум

У природи чисте серце!

Збереження навколишнього середовища

235 0 09.03.2020 8:59
26 639233d3
Валерія Чугуй , Криворізький державний комерційно-економічний технікум

Скажи насильству СТОП!

Насильство в сім'ї усвідомлюється як серйозна і масштабна проблема, яка породжує безліч інших соціальних та індивідуальних проблем! Недостатньо тільки карати винних, необхідно також реабілітувати жертву насильства і працювати з людиною, яка вчинила насиль

234 0 07.03.2020 8:07
26 d5e90c9a
Леонід Романенко , Криворізький державний комерційно-економічний технікум

Зазирни с серце планети!

захист навколишнього середовища

234 0 09.03.2020 8:55
26 aa7c5b21
Олена Агафонова, Криворізький державний комерційно-економічний технікум

Я хочу жити в чистому місті.

Консолідація зусиль державних, обласних, місцевих органів виконавчої влади, громадськості та підприємств – запорука досягнення позитивних результатів та покращення екологічної ситуації в місті Кривому Розі.

234 0 18.03.2020 20:04
26 167e66e4
Ірина Лариса Пасічник Кирнична, Криворізький державний комерційно-економічний технікум ІІ курс

Кожна дитина має право на сім'ю

Кожна дитина має право на сім'ю та допомогу небайдужих

234 0 01.04.2020 16:01
26 fcac23d3

"Борітеся - поборете!"

На сучасному етапі відбулися певні зміни у соціальному житті людей. Через вимушену ситуацію в нашій країні нам доводиться урізноманітнювати своє життя в рамках дому. Але питання, чим же можна себе зайняти?

234 0 10.04.2020 14:25
27 4ae4891f
Артур Бабіч, Криворізький державний комерційно-економічний технікум

захисти братів наших молодших

захист тварин

233 0 09.03.2020 8:51
27 423b2ace
Лариса Констанкевич, Луцький педагогічний коледж, 2-й курс, спеціальність Початкова освіта

Зелена планета – турбота кожного!

Основою сталого розвитку є економічні та екологічні інтереси суспільства. Порушення рівноваги між ними впливає на погіршення якості життя.

233 0 13.04.2020 11:06
28 6857eda9
Валерія Заяць, Криворізький державний комерційно-економічний технікум

Графіті: вандалізм чи дотик до прекрасного?

Графіті - це мистецтво самовираження, а не просто малюнок на стіні яскравими барвами, це — історія, яка полонить нашу увагу. Цей жанр живопису заслуговує на визнання!

232 0 18.03.2020 19:57
29 a6f32a7c
Дарина Тетеріна, Криворізький державний комерційно-економічний технікум

Я маю право на родину!

Діти не заслуговують бути забутими і покинутими! Відкрий своє серце для дитини!

231 0 18.03.2020 20:44
30 6f8bc070
Анна Ващенко, Криворізький державний комерційно-економічний технікум

Я маю право на монополію думки!

боротьба с плагіатом

230 0 09.03.2020 8:56
31 84ae7f77
Данило Трач, Криворізький державний комерційно-економічний технікум ІІ курс

В якому світі ти живеш?

В якому світі ти живеш?

229 0 14.03.2020 10:37
32 b096d2b0
Катерина Бондаренко, Криворізький державний комерційно-економічний технікум ІІІ курс

Ти є тим, хто забруднює цей світ

В роботі розкрита проблема забрудення навколишнього середовища

228 0 01.04.2020 16:09
32 be223a0a

Зростай! Втілюй! Допомагай!

Соціальна реклама направлена на працівників соціальної сфери. “Не дай спати ходячому, серцем замирати І гнилою колодою По світу валятись. А дай жити, серцем жити І людей любити...” Слова з вірша Шевченко Т.Г. «Минають дні, минають ночі...

228 0 10.04.2020 12:03
33 a2aad21e
Валентина Міхєєва , КЗВО "Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія" ЗОР, м. Запоріжжя, 4 курс

Профілактика насильства щодо жінок

Проблема насильства щодо жінок, сімейного насильства актуальна вже багато років. Жінки повинні зрозуміти, що від такого кохання потрібно тікати, а не терпіти. Завжди є до кого звернутися: поліція, соціальні служби, громадські організації. Не мовчіть!

225 0 09.04.2020 16:27
34 70334a36
Владислав Ващенко, Криворізький державний комерційно-економічний технікум

Допоможи тому, хто цього потребує!

Збереження людських цінностей

224 0 09.03.2020 9:16
34 b37668d3
Владислава Джавадова, Криворізький державний комерційно-економічний технікум

Бездомні тварини.

З кожним роком в Україні все більш актуальною проблема бездомних тварин. Нормальна законодавча база, яка б захищала права тварин в країні, поки що відсутня, а люди продовжують поводитися з кішками, собаками та іншими вихованцями, як з речами.

224 0 18.03.2020 21:24
35 f4d6ab9a
Юлія Коптіла, НПУ Драгоманова
Юлія Коптіла, НПУ ім. М.П. Драгоманова

Цінуй працю медиків! Бережи своє життя!

Світлина яка говорить сама за себе. Будьмо свідомими громадянинами!

223 0 01.04.2020 12:54
36 b9c503e2
Наталія Козацька, Криворізький державний комерційно-економічний технікум

Куріння вбиває! Відмовся від куріння сьогодні!

Для того, щоб посилити захист української молоді від куріння, необхідно покласти край агресивному маркетингу тютюнових компаній. Зупинимо тютюнову епідемію та поширеність прихованої реклами сигарет!

221 0 05.03.2020 22:20
37 5750bb5f
Катерина Кабанець, Криворізький державний комерційно-економічний технікум

Я маю право на материнство!

Перспективний розвиток нашої країни залежить від призупинення депопуляційних процесів та підвищення якості виховання нової генерації, від соціального розвитку жіноцтва та рівня культури материнства залежить благополуччя самої жінки, її дитини та суспільс

220 0 07.03.2020 7:54
37 593682bb
Тетяна Кононенко, Криворізький державний комерційно-економічний технікум

Ми обираємо своє майбутнє!

людина завжди має вибір, але не кожен може зробити правильний вибір.

220 0 11.03.2020 20:16
37 4619e642
Ірина Карина Пасічник Кравченко, Криворізький державний комерційно-економічний технікум гр. ПТБ-18-1
Ірина Карина Пасічник Кравченко, Криворізький державний комерційно-економічний технікум ІІ курс

Сміття вбиває все живе

Сміття вбиває все живе

220 0 14.03.2020 10:12
37 7b96106e
Руслана Старкова, Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія , м. Запоріжжя

« Зупинемо булінг»

Суттєві зміни в країні а саме в економічній сфері та соціальній політиці, криза сучасної родини, безробіття, низький соціальний статус, все це є чи не найголовнішими чинниками, що сприяють процесу віктимізації неповнолітніх, тобто булінгу.

220 0 10.04.2020 10:03
37 ff79e414
Ірина Чемерис , Луцький педагогічний коледж. м.Луцьк. 2-й курс, спеціальність Початкова освіта

Протидіємо насильству разом!

Головна мета - привернути увагу до чутливої теми гендерного насильства, а також об’єднати суспільство у боротьбі з ним. Насильству не має виправдання

220 0 13.04.2020 11:08
38 7abfe69e
Руслана Охріменко , Криворізький державний комерційно-економічний технікум

Забруднення навколишнього середовища – глобальна проблема сучасності!

Питання екологічної безпеки набули надзвичайної гостроти, з кожним роком усе більше акцентується увага на виснаженні природних ресурсів на планеті, погіршенні екології, природного бал

219 0 01.04.2020 15:42
39 647b7401
Каріна Паляниця, Криворізький державний комерційно-економічний технікум

Я маю право на мрію!

Всі ми без виключення маємо свої мрії. І як показує практика, кожна мрія посилається людині разом із засобами для її втілення в життя. Отже, справа тільки в тому, щоб відшукати ці таємничі засоби втілення своєї мрії.

218 0 07.03.2020 8:31
40 6cae88e7
Анна Ващенко, Криворізький державний комерційно-економічний технікум

Майбутнє і ти...

Складові вибору професії

217 0 09.03.2020 9:06
40 a7a3c09c
Анна Нікіфорова , Криворізький державний комерційно-економічний технікум

Захист прав споживачів - маємо право!

Висвітлюється актуальність проблеми захисту прав споживачів

217 0 15.03.2020 16:45
40 96d9aedb
Ніка Махонько , Криворізький державний комерційно-економічний технікум

Друже! Ти маєш право на цікаве життя!

Висвітлюється актуальність соціальної активності в житті молодої людини

217 0 15.03.2020 16:50
41 cfa106ca
Анна Лукаш, Криворізький державний комерційно-економічний технікум

Сміття наступає!

книжкова закладка, що пропагандує сортування сміття

215 0 16.03.2020 16:54
41 3c4ace3b
Світлана Мінєнкова, Криворізький державний комерційно-економічний технікум

«Конституційні права людини»

Затвердження і забезпечення прав та свобод людини є головним обов’язком держави!

215 0 18.03.2020 21:01
42 c65876f9
Ярослава Ланевич, Криворізький державний комерційно-економічний технікум

Збережи планету – не використовуй пластик!

Відмовтесь від одноразових пластикових пакетів. Пластик не розкладається природним шляхом! Носіть з собою зручну багаторазову екоторбу, яка буде корисна для екології і допоможе заощадити сотню-дві гривень.

214 0 17.03.2020 14:54
43 cd627246
Олександр Побережний, Комунальний заклад "Вінницький технічний ліцей", 10 клас (група ФМН-3)

Творення власного майбутнього

Сьогодні не існує універсальної освіти, яка би гарантувала випускнику стовідсоткове працевлаштування та успішну кар’єру у тій чи іншій компанії. Натомість виключного значення для справжніх професіоналів набуває здатність до самоосвіти.

211 0 20.03.2020 11:49
44 1a1e5afe
Світлана Мінєнкова, Криворізький державний комерційно-економічний технікум ІІІ курс

Тільки не мовчи!

Тільки не мовчи!

209 0 12.03.2020 9:38
44 3d130c55
Уляна Костюк , Криворізький державний комерційно-економічний технікум

Ти маєш сам обрати де тобі жити!

Спочатку у серцях трапляються екологічні катастрофи. Потім ми припиняємо цінувати те, що маємо. Далі ми закриваємо очі на клуби чорного диму, що заважають дихати. Згодом вирушаємо на пошуки ідеального місця – і в цей самий час безповоротно зникає те, що

209 0 17.03.2020 14:47
45 bcec36e6
Анна Чокаль , Криворізький державний комерційно-економічний технікум

Шкідливим звичкам скажемо НІ!

Мета - впоратися з труднощами і подолати шкідливу звичку - це прагнення змінитися і відмовитися від колишнього способу життя.

206 0 18.03.2020 20:38
45 a2d57531
Дар’я Мєдвєдєва , Криворізький державний комерційно-економічний технікум

Я маю право на чисте повітря!

Чисте повітря є ключовим компонентом права на здорове навколишнє середовище, разом з чистою водою, адекватними санітарними умовами, здоровою їжею і безпечним кліматом.

206 0 18.03.2020 21:06
46 c889d5e7
Анастасія Казан, Криворізький державний комерційно-економічний технікум

Права людини

знай і відстоюй свої права

205 0 11.03.2020 20:08
47 2585b3e2
Анастасія Третяк, Криворізький державний комерційно-економічний технікум

Я маю право бути собою

збереження своєї індивідуальності в суспільній буденності

204 0 11.03.2020 20:11
47 980ff98f
Юлія Коптіла, НПУ ім. М.П. Драгоманова

Булінг не для нас

Постер має на меті доторкнутися до свідомості молодого покоління, пояснивши, що внутрішнє наповнення особистості набагато важливіше за зовнішні ознаки.

204 0 01.04.2020 12:33
48 e82a9a05
Світлана Мінєнкова, Криворізький державний комерційно-економічний технікум

Чиста планета.

Життя на планеті Земля в твоїх руках! Зроби правильний вибір!

203 0 17.03.2020 15:34
49 ec07164f
Галина Єрко, Луцький педагогічний коледж. м.Луцьк. 3-й курс спеціальність Початкова освіта

Ми маємо право на…

Ти людина, яка має права. Засобами візуального мистецтва студенти знайомлять з темою захисту прав людини через призму основних положень Загальної декларації прав людини.

202 0 13.04.2020 11:13
50 0ddd4283
Валерія Погрібна , Криворізький державний комерційно-економічний технікум

Вони вважають себе «КРУТИМИ»… А ти?

Тютюн, алкоголь, наркотики – уникни цього! Проблема «шкідливих звичок» є найбільш актуальною у наші часи, а боротьба з ними це задача не тільки держави, а й кожної окремої людини.

200 0 17.03.2020 15:03
51 ab055581
Тетяна Кононенко, Криворізький державний комерційно-економічний технікум

Я маю право на чисте повітря!

Привернення уваги громадськості до важливих екологічних проблем.

199 0 18.03.2020 20:53
52 0c82b04e
Катерина Авраменко, Криворізький державний комерційно-економічний технікум

Я маю право на щасливе дитинство!

Перш ніж сваритися при дітях поміркуйте чим це може скінчиться...

198 0 18.03.2020 20:48
53 b1c40510

Ти потрібен!

Іноді слова, сказані спересердя або ж ненавмисно, залишають глибокі рани і відбиток на все подальше життя. Тож підтримуйте інших, вселяйте в них надію, не забороняйте мріяти, адже КОЖЕН із нас ПОТРІБЕН та УНІКАЛЬНИЙ!

197 0 09.04.2020 14:49
54 da64cd27
Катерина Авраменко, Криворізький державний комерційно-економічний технікум

Трудова міграція - соціальна загроза для країни і нації!

Трудова міграція українців – складна проблема, зумовлена об’єктивними і суб’єктивними чинниками.

192 0 10.03.2020 18:30
54 99facb98
Юлія Коптіла, НПУ Драгоманова
Юлія Коптіла, НПУ Драгоманова

Булінг не для нас

Постер закликає молодь цінувати друзів, рідних, тих, хто знаходиться поруч, так як тінейджери цінують свої гаджети. Вислів "Булінг не для нас" дає зрозуміти, що людина повинна бути високоморальною особистістю, яка культивує у собі кращі цінності сім'ї.

192 0 01.04.2020 12:02
55 873071ad
Дар’я Мєдвєдєва , Криворізький державний комерційно-економічний технікум

Я маю право жити в чистому місті!

Мета роботи - привернути увагу до актуальної екологічної проблеми сучасності - засміченості, порушити проблеми особистої відповідальності кожного за стан навколишнього середовища!

190 0 07.03.2020 8:25
56 7aba94f5
Ольга Ликова, Криворізький державний комерційно-економічний технікум

Я маю право на чисте довкілля!

Збереження навколишнього середовища!

175 0 09.03.2020 9:13