VII Всеукраїнський дистанційний конкурс студентських та учнівських наукових робіт із соціальної педагогіки/соціальної роботи (2019) - конкурсні роботи учасників

Рейтинг Шифр Назва Оцінки Дата реєстрації
сума балів жюрі голосування в соцмережах
Номінація "Наукові роботи на соціальну тематику"
0 2e7255df

ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ БЕЗДОГЛЯДНИХ ПІДЛІТКІВ

Мета дослідження теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити ефективність форм соціально-педагогічної реабілітації бездоглядних дітей в умовах загальноосвітнього середовища.

0 11.03.2019 21:49
0 2c5a2093

Інноваційні методики ресоціалізації осіб, які готуються до виходу місць позбавлення волі

У науковій роботі представлена визнана та експериментально перевірена інноваційна сфера надання соціальних послуг особам, звільненим із місць позбавлення волі, яка потребує подальшого структурно-організаційного оформлення й законодавчого врегулювання.

0 13.03.2019 13:55
0 e8cdf356

ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ ДЕЗАДАПТАЦІЇ ГІПЕРАКТИВНИХ ДІТЕЙ-ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ

Сім’ї-мігранти, особливо з дітьми, становлять уразливу верству населення нашої країни. Проблема соціальної адаптації дітей із сімей-мігрантів залишається мало дослідженою.

0 18.03.2019 19:10
0 13f570a9

Мотивація до військової служби: гендерний аспект

Висвітлено особливості мотивації до військової служби. Досліджено специфіку професійної діяльності військовослужбовців чоловічої та жіночої статі. Описано результати діагностувального експерименту щодо гендерного аспекту мотивації у майбутніх офіцерів.

0 20.03.2019 23:08
0 214e8454

Адаптація до вищого навчального закладу як фактор успішної соціалізації студентської молоді

Висвітлено особливості адаптації як фактору успішної соціалізації студентської молоді до вищого закладу освіти. Описано діагностувальне дослідження виявлення стану адаптованості студентів молодших та старших курсів як показника їх соціалізації.

0 21.03.2019 9:37
0 861dd357

Формування правової свідомості у підлітків як засіб профілактики бродяжництва

Робота висвітлює особливості формування правової свідомості у підлітків як засобу профілактики бродяжництва. Описано діагностика рівня правової свідомості у підлітків які виховуються в умовах загальноосвітньої школи-інтернату.

0 25.03.2019 15:41
0 7fafc000

СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОФІЛАКТИКА СТАТЕВОЇ ДЕМОРАЛІЗАЦІЇ МОЛОДІ У ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ.

У роботі обґрунтовано сутність та зміст соціально-педагогічної профілактики статевої деморалізації молоді у професійно-технічних навчальних закладах та розроблено соціально-просвітницький тренінг з формування статевої культури учнів ПТНЗ.

0 05.04.2019 23:48
0 547abe70

СИСТЕМА РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ З ІНВАЛІДНІСТЮ

У науковій роботі охарактеризовано реабілітацію як технологію соціальної роботи. Розкрито зміст, форми, методи та напрями реабілітації дітей та молоді з інвалідністю. Розроблено методичні рекомендації щодо оптимізації системи реабілітації.

0 08.04.2019 17:14
0 730cbdb9

Проституція як соціальна проблема

У роботі досліджено історію виникнення проституції, охарактеризовано проституцію як форму девіантної поведінки, розкрито зміст соціальної профілактики проституції, досліджено зарубіжний досвід подолання проституції.

0 08.04.2019 18:10
0 e3b590e1

ПСИХОЛОГІЧНИЙ ВПЛИВ БЛОГІВ І ВЛОГІВ НА ПРОЦЕС САМОАКТУАЛІЗАЦІЇ СТАРШОКЛАСНИКІВ: ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ

У роботі розкрито гендерні особливості впливу блогів і влогів на процес самоактуалізації старшокласників з позиції функціонального підходу. Запропоновано програму занять групи підтримки для стимулювання учнів до самоактуалізації поза межами Інтернету.

0 08.04.2019 21:45
0 afae0f7f

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АКТИВНО-ОПТИМІСТИЧНОЇ ПОЗИЦІЇ У СТАРШОМУ ШКІЛЬНОМУ ВІЦІ

У роботі розкрито сутність активно-оптимістичної позиції у старшому шкільному віці, визначено маркери її прояву та різновиди. Запропоновано авторські тренінгові заняття, спрямовані на розвиток збалансованої активно-оптимістичної позиції

0 08.04.2019 21:49
0 061805e9

ЕФЕКТИВНІСТЬ ТЕХНОЛОГІЇ ПСИХОЛОГІЧНОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА У ВИРІШЕННІ КОНФЛІКТІВ У МОЛОДИХ СІМ’ЯХ

Робота присвячена розкриттю специфіки психологічного посередництва саме в молодих сім'ях. Досліджено особливості перебігу конфліктів такої категорії сімей. Розроблено алгоритм супроводу та конкретні психотехніки для реалізації його етапів.

0 09.04.2019 15:24
0 acae4c2e

Соціaльнe сирітство

Проблeмa сирітствa повною мірою існyє в кожній крaїні і, бeзyмовно, зaлишaється проблeмою бyдь-якого сyспільствa в ціломy.

0 09.04.2019 20:40
0 a25253c6

Профілактика булінгу в учнівському середовищі: «антибулінгова майстерня для підлітків»

Програма може бути використана в закладах освіти з метою профілактики булінгу та створення соціально безпечного простору шляхом формування в учнів відповідального ставлення до своєї честі і гідності, вміння захистити себе та оточуючих.

0 10.04.2019 14:40
0 7a77691a

Соціальне виховання молодших школярів з розладами аутистичного спектру в спеціальному навчально-виховному комплексі з використанням ігор

У науковій роботі теоретично обґрунтовано й експериментально перевірено розроблену комплексну програму соціального виховання молодших школярів з розладами аутистичного спектру в спеціальному навчально-виховному комплексі з використанням ігор

0 10.04.2019 17:39
0 bdea43c3

Діяльність соціального педагога з формування стресостійкості дітей внутрішньопереміщених осіб

У науковій роботі обґрунтовано фактори формування стресостійкості у дітей, розкрито соціально-психологічний портрет дiтей ВПО, розроблено програму тренінгу з формування стресостійкості дітей ВПО та надано результати аналізу його ефективності.

0 10.04.2019 23:40
0 eaf95918

Діяльність соціального педагога з формування стресостійкості дітей внутрішньопереміщених осіб.

У роботі обґрунтовано фактори формування стресостійкості у дітей, охарактеризовано роботу з дiтьми ВПО. Представлено результати діагностики рiвня стресостiйкостi у дiтей ВПО. Розроблено програму тренінгів з формування стресостiйкостi дiтей ВПО.

0 12.04.2019 0:08
0 828edc93

Формування соціальних компетенцій старших підлітків методом кейсів

У роботі теоретично обгрунтовано та експериментально перевірено педагогічні умови формування соціальних компетенцій старших підлітків методом кейсів.

0 21.04.2019 22:10
Рейтинг Шифр Назва Оцінки Дата реєстрації
сума балів жюрі голосування в соцмережах
Номінація "Соціальні проекти (реалізовані чи спроектовані)"
0 96ef2558

Створення соціального центру для представників ЛГБТІ-спільноти

Проект спрямований на підтримку почуття власної гідності у представників ЛГБТІ, відчуття цінності своєї особистості, допомога у самоусвідомленні себе з включенням знань про свою сексуальну орієнтацію шляхом надання соціальної та психологічної допомоги.

0 14.03.2019 20:05
0 5dfc1763

Знай! Сортуй! Зберігай!

Проект націлений на навчання населення громади сортуванню сміття та використанню еко-продукції у повсякденному житті

0 19.03.2019 14:58
0 9b624453

Медіація як спосіб врегулювання конфліктів між студентами ВПО

Проект спрямований на розкриття медіації як способу врегулювання конфліктів між студентами ВПО

0 07.04.2019 19:39
0 486b6f1f

"Знайди себе у цьому світі!"

Соціальний проект «Знайди себе у цьому світі!» орієнтований на створення сприятливих умов для професійної реабілітації осіб з інвалідністю, їх успішної інтеграції та швидкої орієнтації на ринку праці, що сприятиме активній позиції щодо працевлаштування.

0 09.04.2019 10:39
0 f1ede0ea

Соціально-педагогічна профілактика булінгу серед дітей молодшого шкільного віку в закладах загальної середньої освіти

Розроблений проект спрямований на розв'язання проблеми соціально-педагогічної профілактики булінгу серед дітей молодшого шкільного віку в закладах загальної середньої освіти

0 09.04.2019 13:49
0 8ebc1e04

«Бути супер(героєм/ героїнею), або як побудувати успішну кар’єру»

Як будувати і керувати кар’єрою? Це одне з найбільш актуальних питань сьогодні. Побудова кар’єри – це алгоритм дій, які дозволяють кожному індивідууму рости в професійному плані, бути цінним фахівцем на ринку праці,досягати успіху в трудовій діяльності.

0 10.04.2019 1:56
0 4b34454d

Формування саногенного мислення старшокласників “Центр професійної орієнтації”

В даному соціальному проекті, нами обгрунтовано важливість і необхідність здійснення профорієнтаційної роботи в школі та зв'язок вдалого вибору майбутньої професії з формуванням саногенного мислення учнів.

0 10.04.2019 8:32
0 d4eed0a2

«Коли тебе не чують: як ПРОТИДІЯТИ дискримінації засобами вуличного театру» (театральна лабораторія «STREET VOICE»)

Всі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах. Тому про тему дискримінації варто говорити, а говорити треба голосно.

0 10.04.2019 9:23
0 ca648afe

Заговори ,щоб я тебе побачив ! Заговори так ,щоб я тебе побачив !

У проекті здійснено спробу впорядкувати академічні уявлення про взаємообумовленість засобів вербальної і невербальної комунікації, парадоксальність їх змісту у сприйнятті і розумінні співрозмовника; запропоновано цільові методики і тренінгові форми .

0 10.04.2019 13:27
0 3374cf1d

Культурно-освітній проект: «Artium»

Головна мета проекту – поширення мистецтва та підвищення культурно-освітнього рівня населення. В основі проекту – створення вуличної виставки сучасного мистецтва.

0 10.04.2019 14:52
0 e884fa7f

Соціальний проект "Що робити з гендерними стереотипами або що буде, якщо з ними нічого не робити?"

Зміст даного проекту полягає у проведенні освітньо-виховної роботи з школярами на тему гендерних стереотипів.

0 10.04.2019 17:06
0 592000de

Культура поводження зі сміттям

Наша планета страждає від надлишку непереробленого сміття . Ми повільно але безжально, своїми ж руками знищуємо власний дім . Потрібно нарешті усвідомити , що єдина придатна для життя планета в нашій Сонячній системі - Земля, іншої такої ми ще не знайшли!

0 10.04.2019 23:36
0 d62389f4

Новорічні добрі справи

Проект спрямований на поліпшення становища безхатченків у період осінньо-зимового похолодання, зокрема в забезпеченні теплим одягом та деякими продуктами харчування.

0 13.04.2019 13:43
0 d2ae95e7

"Мотивуй себе!"

Чек-листи .Чудова система для мотивації учнів та студентів,щоб заохочувати їх до навчання, формувати особистості тощо.

0 19.04.2019 19:34
Рейтинг Шифр Назва Оцінки Дата реєстрації
сума балів жюрі голосування в соцмережах
Номінація "Соціальна реклама (друкована, фото, відео)"
0 91a19ce1

Творення власного майбутнього

Добра підготовка — вже півділа, - йдеться у прислів'ї. Це головна ідея буклету.

0 15.03.2019 19:03
0 68409149

Людина не товар!

Торгівля людьми - грубе порушення прав людини, що розвивається надзвичайно стрімкими темпами.

0 17.03.2019 18:49
0 bc352c17

Соціальна реклама: "Ти не один!"

У соціальній рекламі йдеться про підтримку людей з особливими потребами. Усім необхідно намагатися сприяти їхній соціальній інтеграції та створювати безбар'єрне середовище.

0 26.03.2019 23:54
0 42a8bfbb

Соціальна реклама: "Ти не один!"

У соціальній рекламі йдеться про підтримку людей з особливими потребами. Усім необхідно намагатися сприяти їхній соціальній інтеграції та створювати безбар'єрне середовище.

0 26.03.2019 23:56
0 32e8a153

Стоп буллінг

Автор соціального роліку демонструє глибоке розуміння актуального негативного явища, яке відбувається серед однокласників. Посилання на відео - https://youtu.be/dwE5B4fyS4A

0 29.03.2019 13:56
0 63afcb78

Молодь проти булінгу

Ми, як представники молоді, долучаємося до інформування молоді щодо гострих соціальних проблем. Метою коміксу є пояснити дорослим і дітям, що таке булінг, чому він виникає і до чого призводить і як створити дітям безпечне середовище для розвитку.

0 31.03.2019 22:42
0 4aa6986b

Акція "Дерево толерантності"

Відео ставить за мету створення позитивної мотивації для увкорінення в учнів толерантної поведінки. Ця проблема на даний момент дуже актуальна. Даємо уявлення про поняття «толерантність», розкрити значення толерантності в житті людей.

0 02.04.2019 22:08
0 3c071e0e

Зупини мене, мамо!

Як зрозуміти переживання дітей коли вони починають дорослішати, виявляти свою позицію, яка часто не співпадає із переконаннями батьків, дорослих? Це породжує конфліктні ситуації.У відео ми підкреслюємо значення сім’ї у попередженні суїцидальної поведінки

0 03.04.2019 10:19
0 7ae20809

А що після себе залишиш ти?

У ролику показано небезпеку залишення сміття після відпочинку, адже усі «майбутні сміттєзвалища» починалися із декількох папірців. Кожна наша дія, наш вчинок має відголосся в майбутньому.

0 03.04.2019 10:35
0 53132815

"Зупиніть війну!"

Розкриття почуттів та переживань тих, хто щодня зіштовхується з війною: в телепередачах, газетах, новинах, розповідях переселенців, учасників АТО. Війна – це найбільший прояв насилля у світі. Ми закликаємо про її негайне зупинення.

0 03.04.2019 10:55
0 bedb471b

Україна-це Європа!

Україна – це Європа! Я бачу це, відчуваю це і живу цим щодня. Наша країна – це молоде деревце в мальовничому саду, назва якому - Європейський Союз. Усвідомивши нашу цілісність, ми разом збудуємо наше європейське майбутнє.

0 03.04.2019 11:14
0 9fa0d778

"Життя з тобою радість! Життя без тебе смуток!"

Створено для відображення емоційних переживань дитини після від'їзду матері за кордон; привернення уваги батьків, які мають намір їхати за кордон на заробітки, та тих, які уже там працюють, до почуттів дітей.

0 04.04.2019 1:38
0 42e31339

Дні профілактики в школі

Соціальна реклама спрямована на формування правової культури, профілактики правопорушень серед учнівської молоді, формування правової установки, з позиції якої неповнолітній зможе керувати своїм настроєм, бажаннями, вчинками.

0 04.04.2019 10:08
0 edd537d1

Профілактика булінгу

Робота створена з метою зменшити кількість постраждалих від булінгу серед молоді. Останній час тема булінгу набула популярності, особливо серед молоді, тому з'явилася потреба у рекламі на дану тему.

0 04.04.2019 13:43
0 85032e32

"Проблеми дітей трудових мігрантів"

Створено для відображення емоційних переживань, поведінки дитини після від'їзду матері за кордон; привернення уваги батьків, які мають намір їхати за кордон на заробітки, та тих, які уже там працюють, до можливих проявів девіантної поведінки у їх дітей.

0 06.04.2019 19:54
0 6fbeb701

Зупинимо самогубства разом!

Проблема суїциду до сих пір залишається доволі гострою. Значна доля самогубств та спроб самогубства припадає на підлітків. Метою створення плакату є привертання уваги до проблеми самогубства, та заклик до більш уважного ставлення людей один до одного.

0 08.04.2019 16:54
0 4f45692c

Патронат над дитиною

На сьогоднішній день однією форм сімейного влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування є патронатне виховання як «швидка сімейна допомога» дитині, яка опинилася в складних життєвих обставинах.

0 08.04.2019 17:38
0 6d4c01e9

Соціальна реклама (відео) з попередження вживання наркотичних речовин у молодіжному середовищі "Не вживай наркотики, не вбивай себе!"

Даний відео продукт спрямований на попередження та протидію вживання й розповсюдження наркотичних речовин у підлітковому та молодіжному середовищі, формування відповідальної поведінки за своє життя та здоров'я, а також за життя та здоров'я близьких людей.

0 09.04.2019 11:46
0 9cbd96db

Пам'ятка СТОП БУЛІНГ!

Дані матеріали можна використовувати у просвітницькій роботі для попередження та протидії булінгу в підлітковому середовищі, а також як роздаткові матеріали під час проведення різноманітних тематичних заходів.

0 09.04.2019 12:09
0 f145b9a3

"STOP шкільний терор"

Важливим завданням сучасної загальноосвітньої школи є визнання існування проблеми булінгу та створення відповідного середовища в освітній установі для профілактики та боротьби з негативними соціально-педагогічними наслідками цього явища.

0 09.04.2019 12:46
0 7d940c8c

"Знайди себе у цьому світі!"

Соціальна реклама «Знайди себе у цьому світі!» орієнтована на створення сприятливих умов для професійної реабілітації осіб з інвалідністю, їх успішної інтеграції та швидкої орієнтації на ринку праці, що сприятиме активній позиції щодо працевлаштування.

0 09.04.2019 15:01
0 a0db335a

Посміхнись - і світ стане щасливішим!

Життя то є не абиякий клопіт: проблеми і переживання збіднюють і знебарвлюють його емоції… Сприяння розвитку емпатії, доброзичливості, позитивного світосприйняття, емоційного інтелекту і ініціативи дитини на майбутнє – ось альтернатива шкільній буденн

0 09.04.2019 18:04
0 91f81e78

Вплив слів батьків на майбутнє своєї дитини

Більшість батьків не приділяють велику увагу своїм словам та реакції на помилки ( які часто роблять і дорослі), та невдачі дитини. Їх слова на пряму пов'язані з її майбутнім.

0 09.04.2019 19:40
0 56528421

Заклик батьків до проведення часу з дитиною.

Протягом останнього часу, все більшої популярності набирають різномані гаджети. Проводячи час за гаджетом, ми не помічаємо, що найрідніші люди потребують нашої уваги. Наша реклама закликає виринути з віртуального світу та поринути у реальний.

0 09.04.2019 20:49
0 9bcc045c

Попередження сімейного насильства щодо жінок

На сьогодні проблема вчинення домашнього насилля над жінками набуває все більшого оберту. На жаль, постраждалі жінки не тільки не протидіють цьому, а замовчують цю проблему. Ми іншої думки, тому наша реклама має спонукати їх до змін.

0 09.04.2019 21:30
0 9d63d796

Товаришуй з природою

Ми живемо у час панування технологій, і часто підтримуємо соціальну активність не виходячи за межі квартири. Запобігти відчуттю самотності та покращити рівень здорового образу життя може проста річ, яка стане вірним товарищем — хатня рослина!

0 09.04.2019 23:06
0 5f50f856

Наслідки поширення дитячих фото в соціальних мережах

На даний час усе більше людей викладають приватну інформацію в мережу Інтернет. Особливу небезпеку поширення такої інформації мають діти, які ще не є свідомими користувачами, але регулярно з'являються на сторінках соц. мереж у своїх батьків та родичів.

0 09.04.2019 23:36
0 5279fa00

Попередження насильства над дітьми в сім'ї

На сьогоднішній день спостерігається тенденція зростання насильства стосовно дитини. Батьки здійснюючи насильницькі дії не усвідомлюють того, що це має негативний вплив на їх майбутнє. Наша реклама закликає до того, щоб батьки робили правильний вибір у ви

0 10.04.2019 7:30
0 947eb447

Дні профілактики в школі

Соціальна реклама спрямована на досягнення соціально значущих цілей, таких як профілактика насильства в учнівському середовищі.

0 10.04.2019 14:56
0 95205f30

Молодь обирає інтелект

Сучасне життя вимагає від молоді конкурентного «множинного інтелекту» (Гарднер), що забезпечить новому поколінню майбутнє, саморозвиток, самореалізацію. Істинні цінності – це не «пепсі» і інші псевдозадоволення, молодь України обирає інтелект!

0 10.04.2019 15:38
0 2b8a300b

Профілактика негативних явищ у дитячому середовищі

На сьогоднішній день майже кожна дитина залежна від різноманітних гаджетів та інтернету, в більшості випадків виною цій залежності є самі батьки дітей, тому що за допомогою телефону забавляють дітей.

0 10.04.2019 16:53
0 178724f1

Колір твого життя.

Колір нашого життя залежить тільки від нас самих. Ми власноруч можемо змінювати його, коли наполегливо працюємо передусім над собою. Чи є в ньому місце для депресії чи шкідливих звичок, – впевнені, що ні! Отже наше майбутнє в наших руках.

0 12.04.2019 10:37
0 90040c3e

Життя реальне чи віртуальне?

У сучасному світі молодь забуває про реальне життя: спілкування, інтереси, навчання, саморозвиток, замінюючи все це соціальними мережами, які вбивають безцінний ресурс - реальний час. Збережіть його, не заблукайте в світі віртуального!

0 18.04.2019 0:22
0 5f623af5

Що обираєш ти?

Справжнє чи віртуальне житття? Зроби свій вибір !

0 19.04.2019 19:39
0 1c99f675

МОВА - це ЗБРОЯ, не дай убити себе!

Сьогодні, як ніколи, для України є актуальною проблема двомовності, яка розділила націю на два табори: захід та схід, патріотів та сепаратистів. Однак не варто забувати, що «нації вмирають не від інфаркту – спочатку їм відбирає мову».

0 20.04.2019 14:17
0 4d69d8eb

Захист тварин

Реклама спрямована на захист тварин від людей. Пробуджує в людях почуття боргу перед тваринами. Та спонукає захищати їх від людей, які думають лише про себе, а не про те, що розташоване навколо них.

0 20.04.2019 16:44
0 89243c48

Сигарети не заповнюють порожнечу, вони її створюють!

Досить часто люди піддаються короткочасним задоволенням, забуваючи про їх ціну. Сумнівна потреба куріння може обернутися страшними наслідками. Збережіть власне здоров'я та та здоров'я своїх близьких!

0 20.04.2019 17:38
0 b1159ef3

Не дозволь палінню вбити націю

В наш час більшість не вважає паління серйозною загрозою для життя. Але це велика помилка. Нація повинна бути здоровою.

0 20.04.2019 22:23