VII Всеукраїнський дистанційний конкурс студентських та учнівських наукових робіт із соціальної педагогіки/соціальної роботи (2019) - конкурсні роботи учасників

Рейтинг Шифр Назва Оцінки Дата реєстрації
сума балів жюрі голосування в соцмережах
Номінація "Наукові роботи на соціальну тематику"
1 e3b590e1
Наталія Полєшко, Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

ПСИХОЛОГІЧНИЙ ВПЛИВ БЛОГІВ І ВЛОГІВ НА ПРОЦЕС САМОАКТУАЛІЗАЦІЇ СТАРШОКЛАСНИКІВ: ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ

У роботі розкрито гендерні особливості впливу блогів і влогів на процес самоактуалізації старшокласників з позиції функціонального підходу. Запропоновано програму занять групи підтримки для стимулювання учнів до самоактуалізації поза межами Інтернету.

260 0 08.04.2019 21:45
2 13f570a9
Анастасія Ваховська, Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського, 3 курс

Мотивація до військової служби: гендерний аспект

Висвітлено особливості мотивації до військової служби. Досліджено специфіку професійної діяльності військовослужбовців чоловічої та жіночої статі. Описано результати діагностувального експерименту щодо гендерного аспекту мотивації у майбутніх офіцерів.

254 0 20.03.2019 23:08
3 7a77691a
Аліса Буряківська, Харківський національний педагогічний університет імені Григорія Саввича Сковороди, місто Харків, факультет психології і соціології, група 42 СП

Соціальне виховання молодших школярів з розладами аутистичного спектру в спеціальному навчально-виховному комплексі з використанням ігор

У науковій роботі теоретично обґрунтовано й експериментально перевірено розроблену комплексну програму соціального виховання молодших школярів з розладами аутистичного спектру в спеціальному навчально-виховному комплексі з використанням ігор

251 0 10.04.2019 17:39
4 828edc93
Олександра Брітасова , нницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, ННІПППФВК, група 1 МБПОПН
Вадим Пасічник, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, ННІПППФВК, група 1 МБОПН

Формування соціальних компетенцій старших підлітків методом кейсів

У роботі теоретично обгрунтовано та експериментально перевірено педагогічні умови формування соціальних компетенцій старших підлітків методом кейсів.

244 0 21.04.2019 22:10
5 7fafc000

СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОФІЛАКТИКА СТАТЕВОЇ ДЕМОРАЛІЗАЦІЇ МОЛОДІ У ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ.

У роботі обґрунтовано сутність та зміст соціально-педагогічної профілактики статевої деморалізації молоді у професійно-технічних навчальних закладах та розроблено соціально-просвітницький тренінг з формування статевої культури учнів ПТНЗ.

242 0 05.04.2019 23:48
6 eaf95918

Діяльність соціального педагога з формування стресостійкості дітей внутрішньопереміщених осіб.

У роботі обґрунтовано фактори формування стресостійкості у дітей, охарактеризовано роботу з дiтьми ВПО. Представлено результати діагностики рiвня стресостiйкостi у дiтей ВПО. Розроблено програму тренінгів з формування стресостiйкостi дiтей ВПО.

235 0 12.04.2019 0:08
7 e8cdf356
Анна Кива, Криворізький державний педагогічний університет, психолого-педагогічний факультет, 3 курс
Анна Кива, КДПУ

ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ ДЕЗАДАПТАЦІЇ ГІПЕРАКТИВНИХ ДІТЕЙ-ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ

Сім’ї-мігранти, особливо з дітьми, становлять уразливу верству населення нашої країни. Проблема соціальної адаптації дітей із сімей-мігрантів залишається мало дослідженою.

231 0 18.03.2019 19:10
7 a25253c6
Наталія Денисюк, Житомирський міський ліцей при ЖДТУ, 12 група (9 клас)
Регіна Лісовська , Житомирський міський ліцей при ЖДТУ, 12 група (9 клас)
Анастасія Чеверда, Житомирський міський ліцей при ЖДТУ

Профілактика булінгу в учнівському середовищі: «антибулінгова майстерня для підлітків»

Програма може бути використана в закладах освіти з метою профілактики булінгу та створення соціально безпечного простору шляхом формування в учнів відповідального ставлення до своєї честі і гідності, вміння захистити себе та оточуючих.

231 0 10.04.2019 14:40
8 214e8454
Аліна Мирошниченко, Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського, 3 курс

Адаптація до вищого навчального закладу як фактор успішної соціалізації студентської молоді

Висвітлено особливості адаптації як фактору успішної соціалізації студентської молоді до вищого закладу освіти. Описано діагностувальне дослідження виявлення стану адаптованості студентів молодших та старших курсів як показника їх соціалізації.

229 0 21.03.2019 9:37
9 061805e9
Віуторія Осіпова, Миколаївський Національний університет ім.В.О.Сухомлиського, 3 курс

ЕФЕКТИВНІСТЬ ТЕХНОЛОГІЇ ПСИХОЛОГІЧНОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА У ВИРІШЕННІ КОНФЛІКТІВ У МОЛОДИХ СІМ’ЯХ

Робота присвячена розкриттю специфіки психологічного посередництва саме в молодих сім'ях. Досліджено особливості перебігу конфліктів такої категорії сімей. Розроблено алгоритм супроводу та конкретні психотехніки для реалізації його етапів.

228 0 09.04.2019 15:24
10 afae0f7f
Ганна Любінецька , Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АКТИВНО-ОПТИМІСТИЧНОЇ ПОЗИЦІЇ У СТАРШОМУ ШКІЛЬНОМУ ВІЦІ

У роботі розкрито сутність активно-оптимістичної позиції у старшому шкільному віці, визначено маркери її прояву та різновиди. Запропоновано авторські тренінгові заняття, спрямовані на розвиток збалансованої активно-оптимістичної позиції

217 0 08.04.2019 21:49
11 2c5a2093
Анастасія Котова, Приватний вищий навчальний заклад "Кропивницький інститут державного та муніципального управління"

Інноваційні методики ресоціалізації осіб, які готуються до виходу місць позбавлення волі

У науковій роботі представлена визнана та експериментально перевірена інноваційна сфера надання соціальних послуг особам, звільненим із місць позбавлення волі, яка потребує подальшого структурно-організаційного оформлення й законодавчого врегулювання.

216 0 13.03.2019 13:55
12 861dd357
Софія Тіторенко, Миколаїський національний університет імені В.О.Сухомлинського, м. Миколаїв

Формування правової свідомості у підлітків як засіб профілактики бродяжництва

Робота висвітлює особливості формування правової свідомості у підлітків як засобу профілактики бродяжництва. Описано діагностика рівня правової свідомості у підлітків які виховуються в умовах загальноосвітньої школи-інтернату.

206 0 25.03.2019 15:41
13 2e7255df
Карина Кустенко, Криворізький педагогічний університет

ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ БЕЗДОГЛЯДНИХ ПІДЛІТКІВ

Мета дослідження теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити ефективність форм соціально-педагогічної реабілітації бездоглядних дітей в умовах загальноосвітнього середовища.

199 0 11.03.2019 21:49
14 547abe70
Оксана Тарнавська, ТНПУ Тернопіль.

СИСТЕМА РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ З ІНВАЛІДНІСТЮ

У науковій роботі охарактеризовано реабілітацію як технологію соціальної роботи. Розкрито зміст, форми, методи та напрями реабілітації дітей та молоді з інвалідністю. Розроблено методичні рекомендації щодо оптимізації системи реабілітації.

174 0 08.04.2019 17:14
15 acae4c2e

Соціaльнe сирітство

Проблeмa сирітствa повною мірою існyє в кожній крaїні і, бeзyмовно, зaлишaється проблeмою бyдь-якого сyспільствa в ціломy.

155 0 09.04.2019 20:40
16 730cbdb9

Проституція як соціальна проблема

У роботі досліджено історію виникнення проституції, охарактеризовано проституцію як форму девіантної поведінки, розкрито зміст соціальної профілактики проституції, досліджено зарубіжний досвід подолання проституції.

138 0 08.04.2019 18:10
17 bdea43c3

Діяльність соціального педагога з формування стресостійкості дітей внутрішньопереміщених осіб

У науковій роботі обґрунтовано фактори формування стресостійкості у дітей, розкрито соціально-психологічний портрет дiтей ВПО, розроблено програму тренінгу з формування стресостійкості дітей ВПО та надано результати аналізу його ефективності.

0 10.04.2019 23:40
Рейтинг Шифр Назва Оцінки Дата реєстрації
сума балів жюрі голосування в соцмережах
Номінація "Соціальні проекти (реалізовані чи спроектовані)"
1 f1ede0ea
Анастасія Сидорова, ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка"

Соціально-педагогічна профілактика булінгу серед дітей молодшого шкільного віку в закладах загальної середньої освіти

Розроблений проект спрямований на розв'язання проблеми соціально-педагогічної профілактики булінгу серед дітей молодшого шкільного віку в закладах загальної середньої освіти

242 0 09.04.2019 13:49
2 d4eed0a2
Ольга Колос , Університет імені Івана Франка, м.Житомир, 4 курс

«Коли тебе не чують: як ПРОТИДІЯТИ дискримінації засобами вуличного театру» (театральна лабораторія «STREET VOICE»)

Всі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах. Тому про тему дискримінації варто говорити, а говорити треба голосно.

240 0 10.04.2019 9:23
3 96ef2558
Микола Компанієць, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, місто Умань, 4 курс.

Створення соціального центру для представників ЛГБТІ-спільноти

Проект спрямований на підтримку почуття власної гідності у представників ЛГБТІ, відчуття цінності своєї особистості, допомога у самоусвідомленні себе з включенням знань про свою сексуальну орієнтацію шляхом надання соціальної та психологічної допомоги.

239 0 14.03.2019 20:05
3 486b6f1f
Оксана Деревенчук , Кам'янець-Подільський національний університет ім. Івана Огієнка

"Знайди себе у цьому світі!"

Соціальний проект «Знайди себе у цьому світі!» орієнтований на створення сприятливих умов для професійної реабілітації осіб з інвалідністю, їх успішної інтеграції та швидкої орієнтації на ринку праці, що сприятиме активній позиції щодо працевлаштування.

239 0 09.04.2019 10:39
4 e884fa7f

Соціальний проект "Що робити з гендерними стереотипами або що буде, якщо з ними нічого не робити?"

Зміст даного проекту полягає у проведенні освітньо-виховної роботи з школярами на тему гендерних стереотипів.

235 0 10.04.2019 17:06
5 5dfc1763
Софія Малик, Черкаська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 Черкаської селищної ради Слов'янського району Донецької області

Знай! Сортуй! Зберігай!

Проект націлений на навчання населення громади сортуванню сміття та використанню еко-продукції у повсякденному житті

233 0 19.03.2019 14:58
5 8ebc1e04
Альона Яценко, Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2 курс

«Бути супер(героєм/ героїнею), або як побудувати успішну кар’єру»

Як будувати і керувати кар’єрою? Це одне з найбільш актуальних питань сьогодні. Побудова кар’єри – це алгоритм дій, які дозволяють кожному індивідууму рости в професійному плані, бути цінним фахівцем на ринку праці,досягати успіху в трудовій діяльності.

233 0 10.04.2019 1:56
6 9b624453
Анна Верховод, ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка"

Медіація як спосіб врегулювання конфліктів між студентами ВПО

Проект спрямований на розкриття медіації як способу врегулювання конфліктів між студентами ВПО

232 0 07.04.2019 19:39
7 3374cf1d
Олександр Побідаш, Житомирський міський ліцей при ЖДТУ, 23 група (10 клас)

Культурно-освітній проект: «Artium»

Головна мета проекту – поширення мистецтва та підвищення культурно-освітнього рівня населення. В основі проекту – створення вуличної виставки сучасного мистецтва.

229 0 10.04.2019 14:52
8 4b34454d
Тетяна Борсук, Полтавський національний педагогічний університет ім. В. Г. Короленка, м. Полтава, 4 курс.

Формування саногенного мислення старшокласників “Центр професійної орієнтації”

В даному соціальному проекті, нами обгрунтовано важливість і необхідність здійснення профорієнтаційної роботи в школі та зв'язок вдалого вибору майбутньої професії з формуванням саногенного мислення учнів.

216 0 10.04.2019 8:32
9 d2ae95e7
Юлія Гудзовська, ВДПУ м.Вінниця

"Мотивуй себе!"

Чек-листи .Чудова система для мотивації учнів та студентів,щоб заохочувати їх до навчання, формувати особистості тощо.

212 0 19.04.2019 19:34
10 d62389f4
Аліна Власова, Кам'янець-Подільсьаий національний університет ім. Івана Огієнка
Аліна Власова, Кам'янець-Подільський національний університет ім. Івана Огієнка

Новорічні добрі справи

Проект спрямований на поліпшення становища безхатченків у період осінньо-зимового похолодання, зокрема в забезпеченні теплим одягом та деякими продуктами харчування.

211 0 13.04.2019 13:43
11 592000de
Людмила Стадник, Житомирський державний університет імені Івана Франка, м. Житомир , 4 курс

Культура поводження зі сміттям

Наша планета страждає від надлишку непереробленого сміття . Ми повільно але безжально, своїми ж руками знищуємо власний дім . Потрібно нарешті усвідомити , що єдина придатна для життя планета в нашій Сонячній системі - Земля, іншої такої ми ще не знайшли!

175 0 10.04.2019 23:36
12 ca648afe
Віталіна Шеремет , Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, м.Полтава , 4 курс бакалавр , спеціальність : Соціальна педагогіка

Заговори ,щоб я тебе побачив ! Заговори так ,щоб я тебе побачив !

У проекті здійснено спробу впорядкувати академічні уявлення про взаємообумовленість засобів вербальної і невербальної комунікації, парадоксальність їх змісту у сприйнятті і розумінні співрозмовника; запропоновано цільові методики і тренінгові форми .

159 0 10.04.2019 13:27
Рейтинг Шифр Назва Оцінки Дата реєстрації
сума балів жюрі голосування в соцмережах
Номінація "Соціальна реклама (друкована, фото, відео)"
1 63afcb78
Ілля Криворучко, ДЗ "Луганський національний університет" імені Тараса Г.Ш. 4 курс - Соціальна педагогіка

Молодь проти булінгу

Ми, як представники молоді, долучаємося до інформування молоді щодо гострих соціальних проблем. Метою коміксу є пояснити дорослим і дітям, що таке булінг, чому він виникає і до чого призводить і як створити дітям безпечне середовище для розвитку.

252 0 31.03.2019 22:42
2 9bcc045c
Ольга Колос , Житомирський державний університет імені Івана Франка, IV курс

Попередження сімейного насильства щодо жінок

На сьогодні проблема вчинення домашнього насилля над жінками набуває все більшого оберту. На жаль, постраждалі жінки не тільки не протидіють цьому, а замовчують цю проблему. Ми іншої думки, тому наша реклама має спонукати їх до змін.

251 0 09.04.2019 21:30
3 9fa0d778
Христина Ваків , Кам'янець-Подільський національний університет ім. І. Огієнка

"Життя з тобою радість! Життя без тебе смуток!"

Створено для відображення емоційних переживань дитини після від'їзду матері за кордон; привернення уваги батьків, які мають намір їхати за кордон на заробітки, та тих, які уже там працюють, до почуттів дітей.

246 0 04.04.2019 1:38
4 1c99f675
Ганна Мельник, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

МОВА - це ЗБРОЯ, не дай убити себе!

Сьогодні, як ніколи, для України є актуальною проблема двомовності, яка розділила націю на два табори: захід та схід, патріотів та сепаратистів. Однак не варто забувати, що «нації вмирають не від інфаркту – спочатку їм відбирає мову».

240 0 20.04.2019 14:17
5 90040c3e

Життя реальне чи віртуальне?

У сучасному світі молодь забуває про реальне життя: спілкування, інтереси, навчання, саморозвиток, замінюючи все це соціальними мережами, які вбивають безцінний ресурс - реальний час. Збережіть його, не заблукайте в світі віртуального!

238 0 18.04.2019 0:22
6 4d69d8eb

Захист тварин

Реклама спрямована на захист тварин від людей. Пробуджує в людях почуття боргу перед тваринами. Та спонукає захищати їх від людей, які думають лише про себе, а не про те, що розташоване навколо них.

232 0 20.04.2019 16:44
7 6fbeb701

Зупинимо самогубства разом!

Проблема суїциду до сих пір залишається доволі гострою. Значна доля самогубств та спроб самогубства припадає на підлітків. Метою створення плакату є привертання уваги до проблеми самогубства, та заклик до більш уважного ставлення людей один до одного.

229 0 08.04.2019 16:54
7 9cbd96db
Дар'я Волохатюк , Житомирський міський ліцей при ЖДТУ
Марина Шпаківська, Житомирський міський ліцей при ЖДТУ

Пам'ятка СТОП БУЛІНГ!

Дані матеріали можна використовувати у просвітницькій роботі для попередження та протидії булінгу в підлітковому середовищі, а також як роздаткові матеріали під час проведення різноманітних тематичних заходів.

229 0 09.04.2019 12:09
8 3c071e0e
Лариса Писарська , ОЗНВК "Колківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-ліцей"

Зупини мене, мамо!

Як зрозуміти переживання дітей коли вони починають дорослішати, виявляти свою позицію, яка часто не співпадає із переконаннями батьків, дорослих? Це породжує конфліктні ситуації.У відео ми підкреслюємо значення сім’ї у попередженні суїцидальної поведінки

228 0 03.04.2019 10:19
8 53132815
Олександра Давидовська , ОЗНВК "Колківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-ліцей"

"Зупиніть війну!"

Розкриття почуттів та переживань тих, хто щодня зіштовхується з війною: в телепередачах, газетах, новинах, розповідях переселенців, учасників АТО. Війна – це найбільший прояв насилля у світі. Ми закликаємо про її негайне зупинення.

228 0 03.04.2019 10:55
9 85032e32
Христина Ваків , Кам'янець-Подільський національний університет ім. І. Огієнка

"Проблеми дітей трудових мігрантів"

Створено для відображення емоційних переживань, поведінки дитини після від'їзду матері за кордон; привернення уваги батьків, які мають намір їхати за кордон на заробітки, та тих, які уже там працюють, до можливих проявів девіантної поведінки у їх дітей.

227 0 06.04.2019 19:54
9 178724f1

Колір твого життя.

Колір нашого життя залежить тільки від нас самих. Ми власноруч можемо змінювати його, коли наполегливо працюємо передусім над собою. Чи є в ньому місце для депресії чи шкідливих звичок, – впевнені, що ні! Отже наше майбутнє в наших руках.

227 0 12.04.2019 10:37
10 7ae20809
Вікторія Тимощук , ОЗНВК "Колківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-ліцей"

А що після себе залишиш ти?

У ролику показано небезпеку залишення сміття після відпочинку, адже усі «майбутні сміттєзвалища» починалися із декількох папірців. Кожна наша дія, наш вчинок має відголосся в майбутньому.

226 0 03.04.2019 10:35
11 4aa6986b
Марія Антонюк, Комунальний заклад "Вінницький технічний ліцей"

Акція "Дерево толерантності"

Відео ставить за мету створення позитивної мотивації для увкорінення в учнів толерантної поведінки. Ця проблема на даний момент дуже актуальна. Даємо уявлення про поняття «толерантність», розкрити значення толерантності в житті людей.

224 0 02.04.2019 22:08
11 9d63d796

Товаришуй з природою

Ми живемо у час панування технологій, і часто підтримуємо соціальну активність не виходячи за межі квартири. Запобігти відчуттю самотності та покращити рівень здорового образу життя може проста річ, яка стане вірним товарищем — хатня рослина!

224 0 09.04.2019 23:06
12 5f50f856
Надія Полонська, Житомирський державний університет ім. Івана Франка

Наслідки поширення дитячих фото в соціальних мережах

На даний час усе більше людей викладають приватну інформацію в мережу Інтернет. Особливу небезпеку поширення такої інформації мають діти, які ще не є свідомими користувачами, але регулярно з'являються на сторінках соц. мереж у своїх батьків та родичів.

223 0 09.04.2019 23:36
13 4f45692c
Анжела Денисевич, ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка"

Патронат над дитиною

На сьогоднішній день однією форм сімейного влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування є патронатне виховання як «швидка сімейна допомога» дитині, яка опинилася в складних життєвих обставинах.

216 0 08.04.2019 17:38
14 2b8a300b

Профілактика негативних явищ у дитячому середовищі

На сьогоднішній день майже кожна дитина залежна від різноманітних гаджетів та інтернету, в більшості випадків виною цій залежності є самі батьки дітей, тому що за допомогою телефону забавляють дітей.

214 0 10.04.2019 16:53
15 bc352c17

Соціальна реклама: "Ти не один!"

У соціальній рекламі йдеться про підтримку людей з особливими потребами. Усім необхідно намагатися сприяти їхній соціальній інтеграції та створювати безбар'єрне середовище.

210 0 26.03.2019 23:54
16 91a19ce1
Антон Писаренко, Комунальний заклад "Вінницький технічний ліцей", 11 клас

Творення власного майбутнього

Добра підготовка — вже півділа, - йдеться у прислів'ї. Це головна ідея буклету.

209 0 15.03.2019 19:03
16 f145b9a3
Юлія Коваль, КУ ОНЗ "Миропільська гімназія", творча група учнів 10-А класу
Юлія Коваль, КУ ОНЗ "Миропільська гімназія" творча група учнів 10-А класу
Каріна Куленюк, КУ ОНЗ "Миропільська гімназія" творча група учнів 10-А класу
Ілля Рогов, КУ ОНЗ "Миропільська гімназія" творча група учнів 10-А класу

"STOP шкільний терор"

Важливим завданням сучасної загальноосвітньої школи є визнання існування проблеми булінгу та створення відповідного середовища в освітній установі для профілактики та боротьби з негативними соціально-педагогічними наслідками цього явища.

209 0 09.04.2019 12:46
17 bedb471b
Богдан Лавришик , ОЗНВК"Колкіська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-ліцей"

Україна-це Європа!

Україна – це Європа! Я бачу це, відчуваю це і живу цим щодня. Наша країна – це молоде деревце в мальовничому саду, назва якому - Європейський Союз. Усвідомивши нашу цілісність, ми разом збудуємо наше європейське майбутнє.

205 0 03.04.2019 11:14
18 91f81e78

Вплив слів батьків на майбутнє своєї дитини

Більшість батьків не приділяють велику увагу своїм словам та реакції на помилки ( які часто роблять і дорослі), та невдачі дитини. Їх слова на пряму пов'язані з її майбутнім.

204 0 09.04.2019 19:40
19 95205f30

Молодь обирає інтелект

Сучасне життя вимагає від молоді конкурентного «множинного інтелекту» (Гарднер), що забезпечить новому поколінню майбутнє, саморозвиток, самореалізацію. Істинні цінності – це не «пепсі» і інші псевдозадоволення, молодь України обирає інтелект!

203 0 10.04.2019 15:38
20 5f623af5
Юлія Гудзовська, ВДПУ м.Вінниця

Що обираєш ти?

Справжнє чи віртуальне житття? Зроби свій вибір !

201 0 19.04.2019 19:39
21 7d940c8c

"Знайди себе у цьому світі!"

Соціальна реклама «Знайди себе у цьому світі!» орієнтована на створення сприятливих умов для професійної реабілітації осіб з інвалідністю, їх успішної інтеграції та швидкої орієнтації на ринку праці, що сприятиме активній позиції щодо працевлаштування.

199 0 09.04.2019 15:01
22 89243c48
Діана Гарник, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Сигарети не заповнюють порожнечу, вони її створюють!

Досить часто люди піддаються короткочасним задоволенням, забуваючи про їх ціну. Сумнівна потреба куріння може обернутися страшними наслідками. Збережіть власне здоров'я та та здоров'я своїх близьких!

196 0 20.04.2019 17:38
23 edd537d1
Маргарита Попенко, Коледж МНУ імені В.О.Сухомлинського Місто Миколаїв 3 курс

Профілактика булінгу

Робота створена з метою зменшити кількість постраждалих від булінгу серед молоді. Останній час тема булінгу набула популярності, особливо серед молоді, тому з'явилася потреба у рекламі на дану тему.

195 0 04.04.2019 13:43
24 a0db335a
Мирослава Манько, Комунальний вищий навчальний заклад "Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія" Запорізької обласної ради, факультету реабілітаційної педагогіки та соціальної роботи, 2 курс магістратури, спеціальність: соціальна робота.

Посміхнись - і світ стане щасливішим!

Життя то є не абиякий клопіт: проблеми і переживання збіднюють і знебарвлюють його емоції… Сприяння розвитку емпатії, доброзичливості, позитивного світосприйняття, емоційного інтелекту і ініціативи дитини на майбутнє – ось альтернатива шкільній буденн

194 0 09.04.2019 18:04
25 68409149

Людина не товар!

Торгівля людьми - грубе порушення прав людини, що розвивається надзвичайно стрімкими темпами.

190 0 17.03.2019 18:49
26 56528421
Тетяна Ничипорук, Житомирський державний університет імені Івана Франка. 4 курс
Тетяна Ничипорук, Житомирський державний університет імені Івана Франка

Заклик батьків до проведення часу з дитиною.

Протягом останнього часу, все більшої популярності набирають різномані гаджети. Проводячи час за гаджетом, ми не помічаємо, що найрідніші люди потребують нашої уваги. Наша реклама закликає виринути з віртуального світу та поринути у реальний.

189 0 09.04.2019 20:49
27 947eb447

Дні профілактики в школі

Соціальна реклама спрямована на досягнення соціально значущих цілей, таких як профілактика насильства в учнівському середовищі.

187 0 10.04.2019 14:56
28 b1159ef3

Не дозволь палінню вбити націю

В наш час більшість не вважає паління серйозною загрозою для життя. Але це велика помилка. Нація повинна бути здоровою.

185 0 20.04.2019 22:23
29 32e8a153
Ірина Вербицька, ВП"Кадіївський педагогічний коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка" 3 курс

Стоп буллінг

Автор соціального роліку демонструє глибоке розуміння актуального негативного явища, яке відбувається серед однокласників. Посилання на відео - https://youtu.be/dwE5B4fyS4A

178 0 29.03.2019 13:56
29 6d4c01e9
Нікіта Грищак , Житомирський міський ліцей при ЖДТУ, 21 група (10 клас)

Соціальна реклама (відео) з попередження вживання наркотичних речовин у молодіжному середовищі "Не вживай наркотики, не вбивай себе!"

Даний відео продукт спрямований на попередження та протидію вживання й розповсюдження наркотичних речовин у підлітковому та молодіжному середовищі, формування відповідальної поведінки за своє життя та здоров'я, а також за життя та здоров'я близьких людей.

178 0 09.04.2019 11:46
30 5279fa00
Анастасія Шавловська, Житомирський державний університет ім. І. Франка

Попередження насильства над дітьми в сім'ї

На сьогоднішній день спостерігається тенденція зростання насильства стосовно дитини. Батьки здійснюючи насильницькі дії не усвідомлюють того, що це має негативний вплив на їх майбутнє. Наша реклама закликає до того, щоб батьки робили правильний вибір у ви

174 0 10.04.2019 7:30
31 42e31339

Дні профілактики в школі

Соціальна реклама спрямована на формування правової культури, профілактики правопорушень серед учнівської молоді, формування правової установки, з позиції якої неповнолітній зможе керувати своїм настроєм, бажаннями, вчинками.

162 0 04.04.2019 10:08
32 42a8bfbb

Соціальна реклама: "Ти не один!"

У соціальній рекламі йдеться про підтримку людей з особливими потребами. Усім необхідно намагатися сприяти їхній соціальній інтеграції та створювати безбар'єрне середовище.

0 26.03.2019 23:56