V Всеукраїнський дистанційний конкурс студентських та учнівських наукових робіт із соціальної педагогіки/соціальної роботи (2017) - конкурсні роботи учасників

Рейтинг Шифр Назва Оцінки Дата реєстрації
сума балів жюрі голосування в соцмережах
Номінація "Наукові роботи на соціальну тематику"
1 603e05b7

Діяльність соціального педагога щодо формування ціннісних орієнтацій учнів загальноосвітньої школи прифронтової зони (на прикладі контрольованої українською владою території Луганської області)

У роботі науково обґрунтовано, змістовно розроблено та експериментально перевірена ефективність соціально-педагогічної технології формування ціннісних орієнтацій учнів загальноосвітньої школи прифронтової зони.

257 0 10.04.2017 21:11
2 cc8b6f92
Катерина Зайцева, Магістрантка Навчально-наукового інституту історії, міжнародних відносин і соціально-політичних наук , ДЗ «Луганський національний університет імені Т. Шевченка»

Соціально-педагогічний супровід вихованців з малозабезпечених сімей у професійному ліцеї

У науковій роботі розглянуто питання соціально-педагогічного супроводу вихованців з малозабезпечених сімей у професійному ліцеї, розроблена, теоретично обґрунтована та експериментально перевірена Програма соціально-педагогічного супроводу даної категорії.

247 14 22.03.2017 22:32
3 6e439490
Олена Поліщук, Місто Умань, Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини, факультет соціальної та психологічної освіти, 4 курс, спеціальність: соціальний педагог/практичний психолог

Соціально-педагогічна допомога підліткам із суїцидальною поведінкою

У науковій роботі визначено специфіку суїцидальної поведінки підлітків; розкрито особливості соціально-педагогічної допомоги підлітку-сиїциденту; розроблено та експериментально перевірено програму соціально-педагогічної допомоги підліткам.

245 90 20.03.2017 11:48
3 0b1a3523
Ірина Костенко, Комунальний заклад "Харківська гуманітарно-педагогічна академія" Харківської обласної ради

Профілактика залежності підлітків від кіберпростору

Вивчення процесів впливу віртуальної реальності на соціалізацію людини є актуальним і важливим науковим завданням соціально-педагогічних досліджень, оскільки воно дає адекватне розуміння соціальної реальності.

245 259 16.04.2017 22:35
4 66334f82
Олена Сєрокващенко, Бердянський державний педагогічний університет

Використання “Future” технологій у процесі формування соціально активної позиції cтудентів університету

Мета дослідження: визначити та обґрунтувати соціально-педагогічні умови використання “future” технології у процесі формування соціально активної позиції студентської молоді.

241 107 03.04.2017 22:07
4 5aa19e4f
Тетяна Шуригіна, 10 клас Великомедведівського навчально-виховного комплексу «загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад» Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області

Вплив явища селфі на поведінку підлітків

У роботі теоретично обґрунтувано явище селфі як спосіб самопрезентації у віртуальному просторі, з’ясовано причин поширення феномену автофотографування та представлено результати емпіричного дослідження особливостей впливу селфі на поведінку підлітків

241 0 09.04.2017 16:45
5 e5eea458
Анжела Денисевич, Навчально-науковий інститут історії, міжнародних відносин і соціально-політичних наук , ДЗ «Луганський національний університет імені Т. Шевченка»

Профілактика підліткового вандалізму в загальноосвітній школі

Мета дослідження: розробка й перевірка ефективності просвітницько-профілактичного заходу з попередження підліткового вандалізму в загальноосвітній школі.

239 0 12.04.2017 12:22
6 6049707f

Індивідуальне наставництво дітей-сиріт як новий напрям роботи дер-жавних соціальних служб України

Анотація на наукову роботу «Індивідуальне наставництво дітей-сиріт як новий напрям роботи державних соціальних служб України». У роботі обґрунтовується важливість індивідуального наставництва і висвітлюються ідеї і методи наукового пошуку інструментарію

232 0 05.04.2017 19:25
7 6796a0ca

Профілактика емоційного вигорання у фахівців з призначення житлових субсидій засобами тренінгової роботи

В науковій роботі проаналізовано сутність емоційного вигорання та його основні прояви. Розглянуті основні причини та стадії емоційного вигорання Висвітлені засоби профілактики емоційного вигорання у фахівців з призначення житлових субсидій.

229 59 15.04.2017 18:40
7 43baaed7
Ангеліна Козаренко, м. Житомир, ЗОШ №21, 10-А клас

Особливості впливу мультфільмів на соціалізацію учнів молодшого шкільного віку

У роботі досліджуєтья вплив мультфільму на формування особистісних якостей молодших школярів, визначаються образи, які слугують для школярів прикладом для наслідування,розроблено рекомендації батькам щодо перегляду дитиною мультфільмів та телевізора

229 34 16.04.2017 12:52
8 08492184
Влада Михальчук, Миколаївський Національний університет ім. В. О. Сухомлинського

Зниження агресивності у адиктивних клієнтів засобами арт-терапевтичних методів в умовах соціально-реабілітаційного центру

У роботі розглянуто та проаналізовано засоби реабілітації клієнтів соцільно-реабілітаційного центру за допомогою арт-терапії. Розкрито етапи роботи з клієнтами за допомогою техніки арт-терапії, а також на яких етапах можна її використовувати.

223 0 14.04.2017 22:55
9 cb80b666

«Особливості рівня домагань старшокласників та їхній вплив на професійне самовизначення»

Проблема самовизначення має особливе значення. Саме в ній розкриваються основні моменти взаємодії індивіда й суспільства, що у наш час висуває випускникові загальноосвітньої школи особливі вимоги.

218 0 15.03.2017 15:08
9 3dd77564
Ірина Мохонько , Луганський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут історії міжнародних відносин і соціально-політичних наук спеціальність "Соціальна робота " студентка 2 курсу

Формування соціально-побутових навичок у розумово відсталих дітей в умовах спеціальної школи-інтернату

Соціальна інтеграція та адаптація розумово відсталих учнів є одним із основних завдань спеціальної школи-інтернату. На сучасному етапі розвитку суспільства актуальною є проблема розробки нових технологій, науково обґрунтованих програм та методик.

218 4 11.04.2017 10:05
9 243c1ca6
Ліна Лозова, Харківський коледж Комунального закладу " Харківська гуманітарно-педагогічна академія" Харківської обласної ради, м. Харків, 3 курс

«Соціально-педагогічна діяльність щодо попередження негативних форм девіантної поведінки підлітків»

Мета роботи полягає у теоретичному дослідженні явища девіантної поведінки підлітків та обґрунтуванні форм і методів соціально-педагогічної діяльності щодо попередження негативних форм девіантної поведінки підлітків.

218 0 15.04.2017 23:02
10 469e5dab
Дар`я Колишкіна, Харківський коледж Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради, м. Харків, 3 курс

«Формування соціальності дітей-сиріт в умовах загальноосвітнього навчального закладу»

Робота містить теоретичне дослідження проблеми формування соціальності дітей-сиріт та обґрунтування форм і методів формування в умовах загальноосвітнього навчального закладу.

217 1 15.04.2017 22:20
11 ad84d8c1

Вплив соціальних мереж на формування особистості підлітків

Соціальні мережі, являючи собою потужний фактор розвитку суспільства, чинять істотний вплив на стиль мислення, на особливості світосприйняття. Метою дослідження є виявлення негативних та позитивних сторін спілкування в соціальних мереж.

215 11 22.03.2017 11:52
12 16194078
Олена Нижник , ХНПУ їм. Г.С. Сковороди, кафедра соціальної педагогіки

Соціально-педагогічна діяльність з формування здорового способу життя у молодших школярів у загальноосвітніх навчальних закладах

Стан здоров’я дітей в Україні має велике значення для всього населення, бо це показник добробуту суспільства і держави не тільки на сьогоднішній день, а й на майбутнє.

214 0 03.04.2017 23:54
13 aff2f8ac
Дар'я Рудніцька, ЖДУ ім. Івана Франка

Засоби театрального мистецтва у професійній підготовці майбутніх соціальних педагогів

У роботі йдеться про взаємозв'язок театрального мистецтва та професії соціального педагога та про те, як конкретні засоби театрального мистецтва допомогають у становленні майбутніх соціальних педагогів.

213 0 11.04.2017 18:30
14 695eb33d
Елизавета Левченко, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, місто Миколаїв
Елизавета Левченко, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, місто Миколаїв.

Ціннісні орієнтації майбутніх соціальних працівників: діагностика та розробка арт-терапевтичних заходів впливу

Розкривається поняття "арт-терапія", "цінності", "ціннісні орієнтації". Розглядається питання ціннісних орієнтацій майбутніх соціальних працівників. Проводиться діагностика та розробка арт-терапевтичних заходів впливу на майбутніх соціальних працівників.

211 92 31.03.2017 22:43
14 d1851502

Консультування студентської сім'ї.

Робота містить у собі такі розділи як: консультування у системі соціально -педагогічної роботи із студентськими сім'ями та дослідження змісту консультування студентських сімей. Виявлено основні проблеми студентської сім'ї та ступінь роботи із ними.

211 0 20.04.2017 22:05
15 bff5b7be
Юлія Хмілевська, м. Житомир, ЖДУ ім. Івана Франка, соціально-психологічний факультет, спеціальність "соціальна педагогіка".

Event - менеджмент в діяльності соціального педагога знз

На сьогоднішній день event-management є важливою складовою для успішного функціонування будь-якої соціальної установи, кожна з яких повинна мати продуктивні і грамотні відносини із своїми клієнтами та іншими організаціями.

209 0 16.04.2017 22:13
16 ba3ec255

Вплив сім'ї на становлення особистості підлітків

На основі вивчення наукових джерел, представлено результати аналізу проблеми впливу сім'ї на формування особистості підлітка. Обґрунтовано зміст поняття сімейного виховання, стилі і методи сімейного виховання учнів підліткового віку.

206 0 13.04.2017 20:21
17 1784dda0
Евгеній Клименюк, Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського, спеціальність "Соціальна робота"

Взаємодія суб’єктів протидії торгівлі людьми

В роботі досліджено проблему торгівлі людьми як форми сучасного рабства. Розглянуто історію явища торгівлі «живим товаром». Проаналізовано норми міжнародного та вітчизняного права по боротьбі з работоргівлею, досліджено усі види та форми рабства.

204 0 14.04.2017 21:01
17 8bc8bcb6

Особливості дитячо-батьківських відносин в багатодітній сім'ї

Положення багатодітної сім'ї, її чисельність, місце в суспільній структурі, проблеми і потреби, можливість їх пом'якшення і вирішення є основним місцем розгляду в даній роботі.

204 0 17.04.2017 23:09
18 5fe5c9a7
Тетяна Хміль, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет психології, Соціальна педагогіка, 3 курс.

Статеве виховання в українській школі: зміст, стан, шляхи вдосконалення

Дана робота є дослідженням змісту, актуального стану та ефективності статевого виховання в українській школі шляхом аналізу нормативних документів та навчальних програм загальноосвітньої школи, а також опитування учасників освітнього процесу.

203 0 31.03.2017 17:49
19 99bd2608
Сергій Степаненко, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, 4 курс

Застосування комп’ютерних технологій в освіті дітей з особливими можливостями

Робота присвячена актуальній проблемі освіти в Україні дітей з особливими потребами шляхом введення комп'ютерних технологій. У роботі окреслено загальний стан комп'ютерної інклюзії в Україні, а також педагогічні умови корекції комп'ютерними технологіями.

202 0 15.04.2017 0:00
20 092bf52d
Катерина Конєва , м. Житомир, Житомирський міський колегіум, 11-А клас

Формування інтересів та ідеалів у підлітковому віці.

Труднощі підліткового віку накладаються на кризові явища у соціумі, тому важливим визнається розвиток інтересів та ідеалів підлітків як членів нового суспільства.

200 0 09.04.2017 14:39
21 f30d4046
Олена Залізко, Житомирська область, Овруцька загальноосвітня школа I -III ступенів № 1 ім. Яна Налєпки (Рєпкіна), 10-Б клас

Сирітство - соціальна проблема суспільства

В даній науковій роботі проводилось вивчення історичного та теоретичного аспекту поняття сирітства. Дослідження проблем, з якими стикаються діти - сироти. Профілактика сирітства та ефективність застосування моделей роботи з дітьми даної категорії.

198 0 17.03.2017 20:08
21 51898895

Профілактика і корекція девіантної поведінки підлітків шляхом залучення в субкультуру хіп-хоп

В роботі здійснено аналіз наукової літератури, щодо девіантної поведінки; визначено основні причини виникнення даного явища серед підлітків; здійснено діагностику, розроблено програму.

198 16 15.04.2017 0:16
22 4b8801a5

Соціально-виховний потенціал центрів розвитку дитини

У науковій роботі проаналізовані соціально-виховні можливості центрів розвитку дитини, а також процес формування соціальних якостей і особистісного потенціалу дітей раннього віку.

197 63 14.04.2017 15:36
23 74464406

Суїцид підлітків та молоді як прояв соціальної дезадаптації

Робота присвячена з’ясуванню причин та визначенню особливостей роботи соціальних педагогів щодо попередження суїцидальних проявів серед підлітків та молоді.

196 0 11.04.2017 17:25
24 dbadcab8

«Соціальне сирітство в сучасному українському суспільстві»

Наукова робота присвячена дослідженню проблеми соціального сирітства в сучасному українському суспільстві. Проаналізовано категоріальний апарат проблеми та причини її виникнення. Досліджено ставлення суспільства до даної проблеми та статистичні дані.

195 0 06.04.2017 18:59
25 cefcdc69
Анастасія Драй, Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, студентка 4 курсу

«Використання арт-терапевтичних методів в роботі соціального педагога з сімʼями»

Різноманітність проблем, з якими стикається соціальний педагог у своїй діяльності, вимагає використання різноманітних методів і прийомів роботи. Одним з них є метод арт-терапії - терапії засобами мистецтва.

191 151 02.04.2017 16:00
25 adfb38a5

Технологія формування та розвитку творчої особистості в соціально-виховній роботі загальноосвітнього навчального закладу

Дана робота висвітлює основні характеристики творчої особистості, способи її підтримки та захисту на законодавчому рівні. Також оприлюднює результати дослідження рівня творчих здібностей та способи їх розвитку.

191 2 15.04.2017 0:04
26 7fd15200
Роман Лісовський, НВК "Загальноосвітня школа - ліцей №23 Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника"

Соціально-педагогічна реабілітація - необхідна умова адаптації дітей з порушеннями

У науковій роботі комплексно проаналізований та узагальнений матеріал про сучасний стан спеціальної освіти для дітей з функціональними обмеженнями в Україні, процеси сегрегації, інтеграції та інклюзії в спеціальній освіті.

190 0 14.04.2017 10:14
27 67b56b29
Зоряна Сурмачевська , НВК "Загальноосвітня школа-ліцей №23 Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника"

Проблема психологічного супроводу дітей молодшого шкільного віку та їхніх матерів, які постраждали від насильства

У науковій роботі розкривається суть психологічного супроводу жертв сімейного насильства- дітей молодшого шкільного віку та їхніх матерів, а також окреслюються шляхи допомоги означеним жертвам.

187 0 13.04.2017 11:53
28 3df7f4e8
Ольга Ротко, Комунальний вищий навчальний заклад "Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія" Запорізької обласної ради, м. Запоріжжя, 4 курс факультету реабілітаційної педагогіки та соціальної роботи

Розвиток лідерських якостей молодших підлітків засобами учнівського самоврядування

Розглянуто поняття "лідерські якості", його компоненти. Розкрито ефективність учнівського самоврядування як засобу розвитку лідерських якостей молодших підлітків. Розроблено модель розвитку лідерських якостей засобами учнівського самоврядування.

186 173 16.04.2017 18:33
29 b04d50c3
Віта Панченко, Приватний вищий навчальний заклад «Кропивницький інститут державного та муніципального управління»

Модернізація системи надання соціальних послуг в Україні на сучасному етапі

У роботі обґрунтовано, що система надання соціальних послуг як важлива складова соціальної політики повинна відповідати потребам усіх без виключення громадян. Ключові слова: соціальні послуги, соціальна робота, соціальний захист, соціальна підтримка.

178 7 16.03.2017 10:57
29 fb82676d

Соціально-педагогічна профілактика інтернет-залежності у підлітків

Бурхливий розвиток комп'ютерних технологій в останні роки накладає певний відбиток на розвиток особистості сучасної дитини. Потужний потік нової інформації, застосування комп'ютерних технологій, а саме розповсюдження комп'ютерних ігор дуже впливає на вихо

178 0 15.04.2017 19:22
30 e007704f
Божена Микоряк, БПЛ «Інтелект» - ЗОШ І – ІІІ ст. № 11 м. Ужгорода

Соціально-педагогічна робота з обдарованими учнями

Пошук обдарованих дітей і молоді з метою соціально-економічної підтримки їхнього розвитку має велике суспільне значення. Як показують спеціальні дослідження, дуже малий відсоток людей, які відносяться до категорії обдарованих, створюють ті нові культурні

176 45 20.03.2017 8:34
31 9cc447e0
Віолетта Сборщикова, БПЛ «Інтелект» - ЗОШ І – ІІІ ст. № 11 м. Ужгорода

Виховання моральної поведінки у школярів

Проблема сутності і специфіки моралі – одна з центральних в етичній науці. Осмислення моралі органічно входить в процес визначення людиною власної моральної позиції. Мета: формування моральної культури людини. З мети випливають і завдання. До них віднос

168 74 20.03.2017 8:25
Рейтинг Шифр Назва Оцінки Дата реєстрації
сума балів жюрі голосування в соцмережах
Номінація "Соціальні проекти (реалізовані чи спроектовані)"
1 bf5d340d
Анна Жижченко, м. Миколаїв Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського Спеціальність: соціальна педагогіка,3 курс, 347 група.

Інноваційний проект "Бабуся напрокат"

Головною ідеєю проекту є надання допомоги малозабезпеченим сімʼям шляхом надання їм таких послуг, як догляд за дитиною; організація безпечного дозвілля дитини в період відсутності батьків бабусею-волонтеркою.

251 0 11.04.2017 21:40
2 725660e0
Ірина Пашкова, Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського, факультет педагогіки та психології, спеціальність "соціальна робота"

Арт-стрічкова майстерння як засіб підтримки емоційно-вольової стійкості у пенсіонерів в умовах «Університету третього віку»

Дані демографічного прогнозу свідчать про постійне зростання кількості осіб похилого віку в загальній структурі населення нашої держави. Сьогодні кожен п’ятий мешканець України досяг 60-річного віку.

249 1 14.04.2017 10:16
3 c46b5b37
Вікторія Ромащенко, Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського, спеціальність "Соціальна робота", VII курс.

Освіта протягом всього життя: медійна грамотність для людей похилого віку

Підвищуючи власну медіаграмотність, людина отримує чіткіше уявлення про межу між реальним світом і світом, що створили для неї мас-медіа.

244 0 17.04.2017 13:26
4 64f4e608
Анастасія Котова, Приватний вищий навчальний заклад «Кропивницький інститут державного та муніципального управління», місто Кропивницький, спеціальність "Соціальна робота", II курс

Стань янголом життя!

Мета проекту "Стань янголом життя!" – психологічна та матеріальна допомога у лікуванні онкологічних та гематологічних захворювань пацієнтів гематологічного відділення Кіровоградської обласної дитячої лікарні.

236 128 14.04.2017 12:11
5 58da2c37

Психокорекційна робота з дітьми дошкільного віку, які мають розлади прихильності та затримку психічного розвитку

В проекті описана психокорекційна робота ігровими та терапевтичними методами з дітьми дошкільного віку, які мають розлади прихильності та затримку психічного розвитку, розвитку простих навичок соціальної взаємодії.

219 0 16.04.2017 22:56
6 45c74352

Запобігання поширенню інтернет-залежності серед підлітків.

Соціальний проект "Інтернет-залежності - НІ!" спрямовується на усвідомлення підлітками Інтернет-залежності як актуальної та небезпечної проблеми сучасного суспільства та сприяє формуванню шляхів запобігання її поширенню.

215 26 12.04.2017 13:29
7 cb1a590b
Дар'я Мацак, Комунальний вищий навчальний заклад «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради, 4 курс, факультет реабілітаційної педагогіки та соціальної роботи

Соціальний проект «Інклюзивна компетентність - шлях до оновлення освіти в Україні»

Розвиток інклюзивної компетентності майбутніх фахівців – це одна із основних умов підготовки сучасного педагога, адже вона надає майбутньому спеціалісту можливість вільно та впевнено почуватися в інклюзивному освітньому просторі.

213 78 15.04.2017 17:52
8 f3551026
Антон Писаренко, Комунальний заклад «Вінницький технічний ліцей», 9 клас

Формування правової свідомості дітей

Підвищення рівня правової свідомості підлітків та середовища їх соціалізації через упровадження новітніх методик з урахуванням вікових, індивідуальних особливостей дітей; розширення світогляду формування активної позиції учнів у реалізації прав у житті.

209 1 21.03.2017 20:16
8 662b4d46

«Немає вищої святині, ніж чисте сяйво доброти»

Благодійний проект «Немає вищої святині, ніж чисте сяйво доброти» планується як постійний тривалий проект навчального закладу щодо підтримки дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, , людей (у т.ч. дітей) з обмеженими фізичними можливост

209 0 15.04.2017 19:36
9 662680a9
Анастасія Книга, Миколаївський Національний Університет імені В. О. Сухомлинського, ІІІ курс

Благодійний творчий захід "Цілюща музика"

В основу проекту покладено модель надання матеріальної допомоги онкологічно хворим дітям для сприяння їх скорішому одужанню.

207 22 11.04.2017 21:43
10 0abc32e3
Анна Гаркуша, Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського, третій курс, спеціальність соціальна педагогіка

Інформаційний сайт "Опора"

В основі проекту покладено модель надання інформаційної допомоги дітям і дорослим з порушеннями опорно-рухового апарату та їх рідним для покращення стану їх соціального життя. Адже інформація є важливою складовою життя людини.

205 39 11.04.2017 22:01
11 73ec4a60
Марія Антонюк, Комунальний заклад «Вінницький технічний ліцей», 9 клас

Створення оптимальних умов для самореалізації особистісного потенціалу дитини, підготовка її до життєвого самовизначення в умовах взаємодії ліцею, сім’ї, зовнішнього соціуму

Мета проекту: зміцнення взаємозв’язку сім’ї та ліцею в інтересах розвитку дитини, організація соціально-психологічної просвіти батьків та опікунів.

191 0 09.04.2017 20:58
12 abb2c663
Вікторія Брильова, НМетАУ, м.Дніпро,1курс магістратури.

Співпраця скерована на профілактику ризикованої поведінки.

Проект реалізується у реальном часі. Проектна робота скерована на профілактику та віявлення ризикованої поведінки серед студенства,зміцнено співрацею спеціалізованих установ з ВНЗ та активною группою волонтерів серед студенства.

182 269 13.04.2017 22:41
12 a1d49fad
Марина Фальчук, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського Навчально-науковий інститут педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації Вінниця 2 курс

Корекційна програма соціального нездоров'я

Впровадження даної програми дає моживість подолати причини соціального нездоров'я та та попередити йх передумови.

182 0 17.04.2017 0:14
Рейтинг Шифр Назва Оцінки Дата реєстрації
сума балів жюрі голосування в соцмережах
Номінація "Соціальна реклама (друкована, фото, відео)"
1 5ebc6682
Олександр Зіменко, Комунальний заклад "Харківська гуманітарно-педагогічна академія" Харківської обласної ради, факультет педагогічної освіти

Мелодія навколо нас

У відео показано наскільки все у світі різноманітне, а тому свiт сприймається по-різному, наприклад: у вигляді мелодії...

246 283 15.04.2017 14:52
2 e48e341f
Аліна Бойченко, Комунальний заклад "Харківська гуманітарно-педагогічна академія" Харківської обласної ради, факультет педагогічної освіти

Кожен має право на сім'ю

ВІдео розкриває проблему сучасної сім'ї, показує вплив взаємовідносин у родині на розвиток суспільства.

238 294 15.04.2017 1:56
3 81326af5
Анастасія Галецька , Комунальний заклад "Харківська гуманітарно-педагогічна академія" Харківської обласної ради

"Дитинство повинне бути в кожного!"

Кожна дитина має право на краще життя. Що таке алкоголізм у сім'ї? Куріння? Яке життя з ними, а яке без них?

232 31 16.04.2017 21:22
4 3c3a66ef
Наталія Прокопенко, АК ДВНЗ КНУ м. Кривий Ріг

Діти на дорозі.

Щорічно, в результаті ДТП, на дорогах гине сотні тисяч людей. Серед них діти. Зупинимо недбалість дорослих! Збережемо дитячі життя!

224 0 03.04.2017 9:52
5 8903f7ce
Ксенія Простак , Рубіжанський професійний хіміко-технологічний ліцей, м. Рубіжне, ІІІ курс

Самогубство - це велика помилка!

З появою в соціальних мережах "груп смерті" у суспільстві зростає кількість самогубств серед підлітків. Мета нашої соц. реклами довести до глядачів про те, що життя яскраве. Треба жити, радіти, творити, любити незважаючи ні на які життєві обставини.

220 243 16.04.2017 17:12
6 3436133f
Богдана Єфимова , м.Кривий Ріг, Криворізький державний комерційно-економічний технікум, спеціальність "Товарознавство та комерційна діяльність", гр.ТКД-15-2, ІІІ курс

Діти без дня народження

Мета - протидія абортами як розповсюдженому соціальному явищу.

218 73 04.04.2017 21:30
7 c2f4a6e2
Сергій Прихідько, Комунальний заклад "Харківська гуманітарно-педагогічна академія" Харківської обласної ради, м. Харків, 6 курс

Попередження насильства над дітьми в школі

Насильство може відбуватися самими дітьми відносно одне одного в навчальних закладах. Шкільне насильство - одне із негативних явищ у суспільстві. Подолати цей недуг здатні доброта, радість, щирість, співчуття та повага одне до одного.

216 6 08.04.2017 14:35
8 6c5305bd
Анна Кузєванова, м. Кривий Ріг, Криворізький державний комерційно-економічний технікум, спеціальність "Товарознавство та комерційна діяльність", ІІ курс

Фатальний день

Протидія наркоманії в соціумі.

213 87 04.04.2017 19:37
9 6534c2ec
Анастасія Плетньова , Харківський коледж Комунального закладу "Харківська гуманітарно-педагогічна академія" Харківської обласної ради, м. Харків, 3 курс
Надія Яготінцева, Харківський коледж Комунального закладу "Харківська гуманітарно-педагогічна академія" Харківської обласної ради, м. Харків, 3 курс

"Разом ми сила!"

В цьому ролику ми хотіли звернути увагу на відносини між людьми різних національностей в усьому світі. Шанобливо ставлячись до інших, ти, насамперед, шануєш себе. Зміни своє ставлення, і ти побачиш, як світ змінюється на краще.

211 253 16.04.2017 11:08
10 b4fa0b3e
Олександр Стародуб, Комунальний заклад «Вінницький технічний ліцей», 10 клас

Омбудсмени – завжди на варті порядку в ліцеї

Матеріали з питань важливості об’єднання учнів у сучасні молодіжні організації – омбудсменств. Розглядаютьсяи основні напрямки і функції діяльності дитячих омбудсменів у навчальному закладі.та середження уваги на протидії насильства в школі та сім'ї.

206 3 17.03.2017 19:52
11 d54b80e2
Олександр Дорош, Житомирський міський ліцей при ЖДТУ
Евгеній Матвійчук , Житомирський міський ліцей при ЖДТУ

Протидія наркоманії

Життя триває доти, доки ми дружимо та кохаємо. Ролик розкриває ситуацію, коли через наркоманію розривається усі соціальні зв"язки.

204 0 17.03.2017 15:09
11 ea5a8a84
Олександр Аркуша, КВНЗ"Уманський гуманітарно-педагогічний коледж імені.ТГШевченка"
Максим Грицик , КВНЗ"Уманський гуманітарно-педагогічний коледж імені.ТГШевченка"
Костянтин Дзюбейло, КВНЗ"Уманський гуманітарно-педагогічний коледж імені.ТГШевченка"
Влад Діденко , КВНЗ"Уманський гуманітарно-педагогічний коледж імені.ТГШевченка"
Карина Капелюшна, КВНЗ"Уманський гуманітарно-педагогічний коледж імені.ТГШевченка"
Аліна Качур, КВНЗ"Уманський гуманітарно-педагогічний коледж імені.ТГШевченка"
Анна Крижановска , КВНЗ"Уманський гуманітарно-педагогічний коледж імені.ТГШевченка"
Ірина Погуляйко , КВНЗ"Уманський гуманітарно-педагогічний коледж імені.ТГШевченка"
Андрій Тарнавський , КВНЗ"Уманський гуманітарно-педагогічний коледж імені.ТГШевченка"
Сергій Усенко, КВНЗ"Уманський гуманітарно-педагогічний коледж імені.ТГШевченка"
Владислав Чабаненко , КВНЗ"Уманський гуманітарно-педагогічний коледж імені.ТГШевченка"
Алла Якимчук, КВНЗ"Уманський гуманітарно-педагогічний коледж імені. ТГШевченка"

Спортивне життя-запорука твого успіху!

Неправильне харчування інколи стає великою перепоною у житті, проте ситуація може покращитися та виправитися, коли людина починає займатися спортом!!!

204 0 12.04.2017 21:12
12 7478c45a
Олександра Бевзюк , Криворізький державний комерційно-економічний технікум, Кривий Ріг, I курс.

Наркотикам СТОП!

Мета - протидія наркоманії.

203 27 04.04.2017 22:12
13 fb338079
Альона Повисок, місто Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка (Педагогічний інститут), 6-й курс

Батьківська любов проти віртуальних небезпек

Підготовлені матеріали соціальної реклами мають на меті привернення уваги батьків до проблеми віртуальних небезпек (особливо суїцидальних ігор типу "Синій кит"), на які можуть наразитися їхні діти в інтернет-середовищі.

200 66 17.04.2017 23:22
14 88523f38
Кирило Матяш, Мелітопольська ЗОШ І-ІІІ ступенів №20

Популяризація української мови

Даний соціальний плакат закликає поважати рідну мову та пишатися нею

199 0 28.03.2017 8:40
14 c33d0cb6
Вадим Гончарук, Загальноосвітня школа 1 імені М. Островського, М. Шепетівка, Хмельницька область, 10 клас

Метафори-мотиватори "Гармонія в тобі"

Добірка позитивних метафор-мотиваторів спрямована на підтримку позитивної мотивації, досягнення перемоги та успіху. Дають заряд позитивної енергії, натхнення на цілий день, наближають до здійснення мрії.

199 1 12.04.2017 8:57
15 928f8c52
Богдан Бляшинець, Карпатський інститут підприємництва відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна"
Руслан Продан, Карпатський інститут підприємництва відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна"

Соціальна ізоляція

Відео ролик на тему: "соціальна ізоляція" спрямований дати тему для роздумів людям які через ті, чи інші проблеми закрилися від навколишнього світу. Допомогти їм, відновити їх соціальний статус і повернутися до нормального життя.

198 29 14.04.2017 18:01
16 44a2b140
Катерина Бабенко, Житомирський державний університет імені Івана Франка. Магістрантка

Культура ставлення до навколишнього середовища

Людина повинна дбати за чистотою своєї домівки. Наша планета є великим будинком для мільярдів людей. Ми не повинні забувати, що чисто там, де не смітять.

197 0 05.04.2017 20:10
17 19e9ff59
Наталя Субота, ЧНУ імені Петра Могили

Стереотипи — це те, як звикли всі, це деградація суспільства». А ти зможеш їх зломити?

«Незважаючи на очевидний прогрес нашого суспільства, в ньому ще залишилися стереотипи, на які ми змушені орієнтуватися. Які дурні стереотипи, які вони порожні й безжальні до людей. Проблема в системі чи в тобі? Стереотипи - це деградація суспільства».

194 7 30.03.2017 0:09
18 af147e74
Катерина Бабенко, Житомирський державний університет імені Івана Франка. Магістратура

Залежності людини

У своєму житті людина може стати залежною від будь-чого. Не завжди залежність має позитивний вплив. Іноді вона непомітно починає керувати життям людини. Не потрап на її гачок.

193 3 05.04.2017 20:38
19 d67ad491
Дарія Вирста, Тернопільська ЗОШ ім. Андрія Юркевича

Подолання психологічної залежності від гаджетів.

В наші дні виявлено новий вид залежності, що схожий з наркоманією і алкоголізмом, це - гаджетоманія. Гаджетоманія - це психологічна залежність від сучасної цифрової продукції, і вона характерна для користувачів всіх вікових категорій.

191 0 14.04.2017 2:49
20 20187345

Насильство в сім'ї

В цьому соціальному ролику висвітлена актуальна на сьогодення проблема, насильство в сім"ї.

190 38 16.04.2017 21:12
21 473990b5
Максим Кицюк, Комунальний заклад «Вінницький технічний ліцей», 8 клас

Новітня еміграція: проблема національного та соціального сирітства

Аналіз означеної проблеми і вироблення практичних рекомендацій для її розв’язання.

184 2 18.03.2017 20:39
21 88561c20
Наталія Прокопенко, АК ДВНЗ КНУм. Кривий Ріг

Випив - за кермо не сідай!

Щорічно, в результаті ДТП, на дорогах гине сотні тисяч людей. Часто, причиною ДТП стає керування автотранспортом у нетверезому стані. Це проблема, викликана безвідповідальністю. Її можна зупинити. Якщо чітко пам'ятати: Випив - за кермо не сідай!

184 0 03.04.2017 9:41
21 233e7329
Сергій Сторожук, м. Житомир, Житомирський міський колегіум, 9-А клас

Екологічна соціальна реклама.

Якщо ви далеко, це не означає, що нічого не відбувається...

184 0 09.04.2017 14:48
22 96c7288d
Анастасія Драй , Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, студентка 4 курсу

«Скажемо НІ групам смерті»

«Море китів», «f57», «Тихий Дім» «Розбуди мене о 4.20» - усе це невелика частина груп смерті таких актуальних нині серед підлітків. Кількість загиблих через групи смерті та Синіх китів перевалила за сотню.

183 2 02.04.2017 16:30
23 b461c6f5

Щаслива сім'я – успішне суспільство!

Цінність батьків - основа розвитку дитини, як особистості. Кожен з батьків виконує важливу роль у подальшому житті підлітка, що закладає фундамент успішного суспільства ще з дитинства.

182 1 12.04.2017 14:36
24 b9abcdee
Максим Носулько, Бронницька СЗШ І-ІІ ступенів. 9 клас

Комп'ютер та здоров'я дитини

Комп'ютер - це корисний винахід людства, а доступ до Інтернету відкриває перед дитиною величезні можливості саморозвитку. Не варто позбавляти своїх дітей цих переваг - просто подбайте, щоб робота за комп'ютером не перетворилася на залежність.

181 319 12.04.2017 22:15
25 2d4b9d26
Назар Грінько , Комунальний заклад "Харківська гуманітарно-педагогічна академія" Харківської обласної ради
Яніна Пивоварова, Комунальний заклад "Харківська гуманітарно-педагогічна академія" Харківської обласної ради

Допоможи врятуватися від темряви!

Чи замислювалися Ви, чому деякі люди занурюються в чорну і глибоку прірву - наркоманію? Часто для того, щоб врятуватися потрібна всього лише добра і впевнена рука допомоги, яка поведе за собою в здоровий світ, наповнений радістю та повноцінним життям!

180 231 15.04.2017 23:41
26 d75535ad
Анна Рублівська , м. Кривий Ріг, Криворізький державний комерційно-економічний технікум, спеціальність "Ресторанне обслуговування", гр. РС-16-2, ІІ курс

Шкідливі звички

Серія друкованої реклами. Мета - протидія шкідливим звичкам серед молоді.

179 45 04.04.2017 19:42
27 a76d40e1

Стоп деградації!

Ця соціальна реклама направлена на те щоб молодь почала розвиватись, вчитися, та міркувати.

177 55 18.03.2017 17:50
28 7f63107d
Альбіна Часник, Комунальний заклад «Вінницький технічний ліцей», 9 клас

Подумай про майбутнє!

Робота представлена проблемі СНІДу серед молоді України.

176 2 17.03.2017 11:22
28 429db009
Олександр Дячук, Комунальний заклад «Вінницький технічний ліцей», 8 клас

Якщо ти в Інтернеті

Буклет рекомендації учням з попередження Інтернет-залежності та правила перебування в Всесвітній павутині.

176 2 17.03.2017 17:26
28 8d6157f5
Наталія Волощук , НВК "Загальноосвітня школа-ліцей №23 Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника"
Єлизавета Коржук , НВК "Загальноосвітня школа-ліцей №23 Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника"

"Хай чорнобривці у Європі розцвітуть!"

Соціальна реклама спрямована на виховання свідомого громадянина, патріота, набуття молоддю соціального досвіду, високої культури міжнаціональних взаємин, формування в молоді потреби та уміння жити в громадському суспільстві.

176 0 11.04.2017 12:40
29 b90177c8

"Вороття немає".(Гра з життям)

Рекламний буклет у доступній формі розповідає підліткам про дуже небезпечне соціальне явище - суїцидальні групи у соціальних мережах. У ньому розкрито способи, якими підлітків залучають до вкрай небезпечних квестів - ігор зі смертельним фіналом.

175 15 13.04.2017 22:46
30 3478f11f
Наталія Волощук , НВК "Загальноосвітня школа-ліцей №23 Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника"
Єлизавета Коржук , НВК "Загальноосвітня школа-ліцей №23 Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника"

"Будь світлом у цьому світі !"

Соціальний ролик спрямований на пропаганду життя як найвищої людської цінності, визначення свого місця в ньому, сприяння вихованню людяності, чесності, працьовитості, відповідальності, любові до людей у сучасної молоді.

171 0 14.04.2017 12:00
31 5ed87819
Богдан Письменний, Криворізький державний комерційно-економічний технікум І курс

Паління?

Мета - довести, що паління повільно, але впевнено вбиває організм курця.

166 337 05.04.2017 19:38
32 59a76392
Катерина Бабенко, Житомирський державний університет імені Івана Франка. Магістрантка

Інформаційне суспільство

Поширення та отримання інформації сьогодні займає декілька секунд. Значно більше часу потрібно, щоб її осмислити. Не кожна інформація є правдивою та може навіть зашкодити людині. Фільтруй те, що потім покладеш у голову.

165 7 05.04.2017 21:16
33 f6137bfc

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка проти насильства.

Мій улюблений світ — без насильства, Без жорстокості, болю і зла, Де народом заспівана пісня Містить тільки хороші слова… І. Супрун

164 72 16.03.2017 19:59
34 8a2692e0
Катерина Бабенко, Житомирський державний університет імені Івана Франка. Магістрантка

Екологія думок та дій людини

У людини змалку потрібно виховувати толерантне ставлення до навколишнього середовища. В руках людини - існування планети. Існує планета-живе людина.

162 0 05.04.2017 22:55
34 13dc195f

Тіло – це багаж, який несеш все життя

Розкривається цінність людського життя в активності. Наскільки важливо підтримувати себе в тонусі, не тратити час дарма. Важливість здорового та раціонального харчування в повсякденному житті.

162 11 12.04.2017 15:21
35 1542a39f
Олександр Маліков, ВП "Брянківський коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка", м. Лисичанськ, 2 курс

Скажи "НІ" курінню

Соціальна друкована реклама

160 0 03.04.2017 10:09
35 d93901f2

Здоровий спосіб життя

Проблема здоров’я належить до глобальних проблем, вирішення яких сприяє подальшому розвитку будь-якої держави. Особливої уваги потребує усвідомлення кожною людиною цінності здоров’я, розуміння визначальної ролі здорового способу життя.

160 0 05.04.2017 10:06
36 ca4c5ca5

Скажи насильству НІ!

Насильство над дитиною — це дії, що приносять шкоду дитині з боку людей, на яких покладено догляд та опіку над ним. А коли наші діти посміхаються - ми все робимо правильно!

159 0 14.04.2017 14:14
37 f7117636
Катерина Бабенко, Житомирський державний університет імені Івана Франка. Магістрантка

Суїцидальна поведінка

Кожна проблема несе в собі певний досвід та має своє вирішення. P.S. Не шукайте шлях, який позбавить від проблем, - шукайте шлях, який допоможе їх вирішити. Діля Єнікеєва.

158 0 05.04.2017 21:33
37 260b358f

Скажи насильству НІ!

Реклама сьогодні – це сукупність інструментів впливу на аудиторію, що здійснюється з певною метою. Добре, якщо метою такого впливу є розповсюдження корисних та цікавих повідомлень, які людям обов’язково потрібно знати, та поширення знань щодо явищ і подій

158 0 11.04.2017 15:32
38 700ef7c8

Проти дитячого суїциду

Подаруйте дитині любов та піклування, і їй не захочеться подарувати своє життя небесам.

156 26 18.03.2017 18:03
38 e497523c
Дар"я Кузьміна, ВП "Брянківський коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка", м. Лисичанськ, 2 курс

Ми за здоровий спосіб життя

Соціальна реклама

156 0 12.04.2017 13:11
39 d94cca58
Вікторія Герасимчук, ВП "Брянківський коледж Луганського національного університету імені Шевченка", м. Лисичанськ, 2 курс
Вікторія Герасимчук, ВП "Брянківський коледж Луганського національного університету імені Шевченка", м. Лисичанськ, 2 курс

А що обираєш ти?

Друкована соціальна реклама

154 0 04.04.2017 10:04
40 aeec6a65
Ірина Верхогляд, Орлинецький НВК, с. Орлинці, 9 клас

Хімія, тютюн і організм

Вплив тютюну на організм

147 0 12.04.2017 11:55
41 db7457d8

Вплив комп'ютера на здоров'я дитини

Буклети для батьків Матеріали для просвітницько-профілактичної роботи

0 21.03.2017 21:06
Рейтинг Шифр Назва Оцінки Дата реєстрації
сума балів жюрі голосування в соцмережах
Номінація "Рух проти ненависті"
1 c3c75e98
Катерина Бабенко, Житомирський державний університет імені Івана Франка. Магістрантка

Політичні війни

P.S. Війна — це продовження політики іншими засобами. Карл Клаузевіц.

240 0 05.04.2017 22:31
2 9f006859
Катерина Бабенко, Житомирський державний університет імені Івана Франка. Магістрантка

Проти війни

Війна не шкодує нікого, ні малого, ні старого. Війна неначе смерч знищує усе навколо. Війна заради миру?! Не варта вона того.

239 0 05.04.2017 21:51
3 f205ce9e
Гурток "Захисти себе від ВІЛ" Колективна робота, Житомирський міський колегіум

Ні ненависті

Біла квітка завжди залишається білою - і вдень, і вночі. Так і наші серця повні Любові! Без ненависті!

219 0 17.04.2017 12:34
4 891ea5cd
Наталія Мясникова, Харківський коледж Комунального закладу "Харківська гуманітарно-педагогічна академія" Харківської обласної ради, факультет дошкільної та корекційної освіти

Тільки для квітів!

Ми стверджуємо, що зброю треба знищити, зробити з неї прилади домашнього вжитку.

197 293 15.04.2017 15:17
5 73a44937
Ангеліна Маслова, Бронницька СЗШ 1-11 ступенів

Світ без насилля.

Дуже часто ми чуємо про те, що насильства в сім’ї не повинно бути. Доля Вашої дитини в Ваших руках, тому зробіть правильний вибір.

195 429 20.03.2017 21:13
6 3c38c9ce
Анастасія Сухар, Комунальний заклад "Харківська гуманітарно-педагогічна академія" Харківської обласної ради, факультет дошкільної та корекційної освіти

Ми за мир!

Українці бажають жити у мирі та злагоді.

188 296 15.04.2017 15:08
7 51fcaa4c
Вадим Коломієць, Бронницька СЗШ І-ІІ ступенів, 9 клас

«Стоп агресії: ми проти булінгу!»

Серед учнів надзвичайно загострилася проблема насильства, здійснюваного самими дітьми одне до одного. Останніми роками визнано поширення в освітній практиці такого явища, як шкільний булінг. Це соціальна проблема всього світу протягом останніх!

146 122 20.03.2017 21:58
8 e987682c
Олександр Худяков , Бронницька СЗШ І-ІІ ступенів, 8 клас

Постер «Ні насильству у сім'ї!»

Матеріали для просвітницько-профілактичної роботи

128 228 17.03.2017 20:39
9 63db8355
Аліна Войтко, Бронницька СЗШ І-ІІ ступенів, 9 клас

Постер «Торгівля людьми»

Матеріали для просвітницько-профілактичної роботи

124 173 17.03.2017 20:43