IV Всеукраїнський дистанційний конкурс студентських та учнівських наукових робіт із соціальної педагогіки (2016) - конкурсні роботи учасників

Рейтинг Шифр Назва Оцінки Дата реєстрації
сума балів жюрі голосування в соцмережах
Номінація "Наукові роботи на соціально-педагогічну тематику"
1 5f10b844

Особливості підготовки майбутніх соціальних педагогів до роботи з сім'ями вимушених переселенців

Динамічні перетворення, що відбуваються в нашій державі, зумовлюють потребу в підвищенні професійного рівня фахівців для того, щоб самостійно визначати та вирішувати складні нестандартні завдання, бути діяльним та активно мислячим громадянином.

455 1 11.03.2016 20:18
2 0c09869e
Тетяна Палічук, Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського, Миколаїв, 4 курс

Підготовка волонтерів некомерційних організацій до здійснення фандрайзингової діяльності

У науковій роботі наведено результати теоретичного аналізу та експериментальної роботи з підготовки волонтерів некомерційних організацій до здійснення фандрайзингу. Тема є особливо актуальною в умовах обмеженості державного фінансування.

423 1 14.04.2016 19:48
3 119dafc2
Ірина Пашкова, Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського 4 курс

"ТВОРЧІСТЬ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ПЕНСІОНЕРІВ В УМОВАХ “УНІВЕРСИТЕТУ ТРЕТЬОГО ВІКУ” В ПРОЦЕСІ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ"

Проблема соціальної роботи із людьми похилого віку в даний час знаходиться в центрі уваги, оскільки ця категорія людей не відчуває моральної підтримки, вони є ніби відокремленими в сучасному суспільстві від повноцінного життя.

401 17 13.04.2016 19:21
4 c3f6c722
Світлана Макаренко, КВНЗ "Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія" Запорізької обласної ради міста Запоріжжя, 1 курс.

Соціально-педагогічна діяльність з оптимізації процесу адаптації в юнацькому середовищі молоді з особливими освітніми потребами

Наукова робота присвячена визначенню засобів реалізації соціально-педагогічної діяльності з оптимізації процесу адаптації молоді з особливими освітніми потребами в юнацькому середовищі.

385 189 13.04.2016 16:26
4 7bc7fcfe
Надія Ілларіонова , Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського, 4 курс

ПРОФЕСІЙНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ЧОЛОВІКІВ, ЗВІЛЬНЕНИХ З ПЕНІТЕНЦІАРНИХ УСТАНОВ

У роботі наведено результати теоретичного аналізу та експериментального дослідження питання професійної реабілітації звільнених з виправних закладів, що актуально для сучасної соціальної роботи.

385 18 14.04.2016 0:54
5 c27c9ca3
Юлія Марценюк, Тернопільський національний педагогічний університет ім.В.Гнатюка

Соціальні мережі та формування особистості: соціально-педагогічний аспект

У науковій роботі проаналізовано вплив соціальних мереж на соціалізацію особистості, напрями соціально-педагогічної профілактики Інтернет-залежності у підлітків. Розроблено рекомендації щодо оптимізації соціалізації підлітків з Інтернет-залежністю.

372 0 03.04.2016 14:43
6 d3c862a1

Особливості роботи соціального педагога з сім'ями, які виховують дитину з інвалідністю

У роботі з’ясувано основні теоретичні положення, структурні компоненти процесу виховання дітей-інвалідів у сім’ї. Практично дослідджено взаємовідносини у сім’ях, де виховуються діти з інвалідністю.

370 5 15.04.2016 8:37
7 0b2fbf85
Наталя Субота, МНУ ім. В.О. Сухомлинського
Наталя Субота , МНУ ім. В.О. Сухомлинського

ВИХОВАННЯ ГЕНДЕРНОЇ КУЛЬТУРИ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ НАРОДНОЇ ГРИ

Актуальність. Модернізація дошкільного виховання, перехід до особистісно-орієнтованої моделі взаємодії вихователя та дитини спрямовують педагогів на врахування освітніх потреб дітей дошкільного віку.

366 19 13.04.2016 19:15
8 f392a540
Володимир Махновець, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Педагогічний інститут, V курс, магістр.

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПРОФІЛАКТИКИ ІНТЕРНЕТ-ЗАЛЕЖНОСТІ У СТУДЕНТСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ

У науковій роботі здійснено новий підхід до розв’язання проблеми профілактики Інтернет-залежності у студентському середовищі, що знайшло своє відображення у розкритті сутності цього поняття, обґрунтуванні та визначенні педагогічних умов профілактики цьог

363 61 22.04.2016 20:16
9 d00666f1

Вплив методики колективних творчих справ на розвиток лідерських якостей учнів підліткового віку (на прикладі членів Дитячого парламенту ЖМЦНТТУМ)

Ми розглянули питання створення сприятливих умов для виявлення та подальшого формування лідерських якостей учнів центру. Проаналізували чинники, які мають найбільший вплив на розвиток лідера в розрізі бачення як керівників гуртків так і самих дітей.

359 0 22.04.2016 11:22
10 c1608c15
Марія Лобська, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Соціально-гуманітарний факультет.

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНТЕРЕСУ ДО ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ В УМОВАХ ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

У даній роботі ми аналізуємо умови, що сприяють формуванню інтересу до волонтерської діяльності і показуємо реальний приклад діяльності волонтерського клубу Соціально-гуманітарного факультету ДДПУ ім. Івана Франка.

356 57 14.04.2016 21:46
11 1163960c
Єлизавета Телега, Енергодарська мала академія наук учнівської молоді, гурток "Основи психології"; Енергодарська загальноосвітня школа №2, 11-А клас

Профілактика залежності молодших підлітків від віртуальної Інтернет-реальності

У даній роботі досліджено рівень залежності молодших підлітків від Інтернет-реальності та висвітлено шляхи, що призвели до усунення або послаблення залежності молодших підлітків від віртуальної Інтернет-реальності.

348 55 15.04.2016 12:30
12 6fc86e60
Оксана Запоточна, м. Кам'янець-Подільський, Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 5-ий курс

Профілактика синдрому "професійного вигорання" та професійної дезадаптації соціального педагога

У роботі розкривається зміст основних понять, що стосуються синдрому професійного вигорання, аналізуються фактори професійного вигорання у соціальних педагогів, експериментально досліджується наявність складових професійного вигорання.

345 5 12.04.2016 21:22
13 5e41948d
Вікторія Свинарчук, м.Кам'янець - Подільський, національний університет імені Івана Огієнка, 5 курс

"Соціально - психологічна реабілітація дітей з особливими потребами"

У роботі розкривається зміст роботи соціального педагога, а саме основні напрямки та методичні аспекти соціально-психологічної реабілітації дітей з особливими потребами.

337 423 14.04.2016 21:52
14 a30c3b7e
Анастасія Дьякова, Енергодарський навчально-виховний комплекс №5, 10-А клас

Вплив соціального статусу на суїцидальну поведінку підлітків

Актуальність теми обумовлена гострою необхідністю своєчасного попередження суїцидальних думок та суїцидальної поведінки підлітків.В роботі досліджується взаємозвязок соціального статусу учня в групі однолітків та суїцидальних думок.

336 45 14.04.2016 16:17
14 90b5c1ba
Діна Сіпович , Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського, 4 курс

ПСИХОЛОГІЧНА ПІДТРИМКА ЧОЛОВІКІВ, ЩО ВИЙШЛИ З МІСЦЬ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ, В УМОВАХ НЕДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Робота містить результати теоретичного та експериментального досліджень питання психологічної підтримки чоловіків, звільнених з пенітенціарних установ, в умовах недержавної організації. Питання є вкрай актуальним для сучасної соціальної роботи.

336 12 14.04.2016 19:22
15 ad1a740d
Вікторія Ромащенко, Миколаївський національний університет ім. В.О.Сухомлинського, 6 курс.

ПРОФІЛАКТИКА АГРЕСИВНОСТІ СЕРЕД НЕПОВНОЛІТНІХ ПРАВОПОРУШНИКІВ В УМОВАХ ЗАКРИТИХ ЗАКЛАДІВ.

У науковій роботі розглянуто теоретичні аспекти дослідження даної проблеми та описано дослідно-експериментальну роботу з визначення рівня агресивності серед неповнолітніх правопорушників що перебувають в умовах закритого закладу.

335 26 07.04.2016 0:16
16 491f727a
Анна Ханас, Дрогобицький державний педагогічний університет ім.І.Франка, м.Дрогобич, ІІІ курс.

Тренінг як засіб формування життєвої компетентності дітей з вадами зору

Вибір теми наукового дослідження обумовлений тим, що попри широкий спектр теоретико-методичних доробок з окресленої проблеми, питання особливостей використання тренінгових технологій у роботі з дітьми з вадами зору залишається малодослідженим.

331 2 07.04.2016 10:00
17 306629d6
Аліна Лябига, Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, IV курс

ІГРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ПРОДУКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА З ДІТЬМИ У СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИНАХ

У роботі представлено характеристику сучасних ігрових технологій, описано технології застосування профілактичних настільних ігор в роботі з різними цільовими групами з метою протидії негативним соціальним явищам в освітньому середовищі та в соціумі.

330 260 14.04.2016 14:20
18 3ffdcec0

«Соціально-педагогічна робота щодо професійного самовизначення старшокласників»

В науковій роботі розглянуто питання професійного самовизначення старшокласників. Вона містить такі розділи: теоретичний аналіз проблеми професійного самовизначення у юнацькому віці; експериментальне дослідження процесу професійного самовизначення.

329 0 17.03.2016 17:47
19 d1043c65
Христина Жело , Миколаївський національний університет ім. В.О.Сухомлинського. 4 курс.

Ігрова діяльність, як засіб розвитку інтелектуальної сфери дітей молодшого дошкільного віку

В даній роботі розглянуті актуальність, особливості та проблеми розвитку інтелектуальної сфери дітей молодшого дошкільного віку, а саме - вихованців дитячого садка та вихованців будинку дитини засобами ігрової діяльності.

327 0 15.04.2016 0:00
20 91dde8eb

Формування національної самосвідомості на засадах народної педагогіки

На основі вивчення наукових джерел, представлено результати ретроспективного аналізу проблеми формування національної самосвідомості старшокласників. Обґрунтовано зміст і структура поняття національної самосвідомості, шляхи та засоби її формування в учнів

326 153 02.04.2016 9:46
21 db59889c
Ганна Гребельна, Мелітопольська гімназія № 9

Міжкультурний діалог як чинник розвитку соціальності підлітків в умовах позанавчальної роботи загальноосвітніх закладів

В роботі розкрито сутність наукової проблеми специфіки та функцій міжкультурного діалогу в процесі особистісного зростання підлітків, розроблено методичні рекомендації для підготовки підлітків до міжкультурного діалогу.

324 0 11.04.2016 20:09
21 0223775e
Соломія Стефанишин, м.Івано-Франківськ, НВК "Загальноосвітня школа-ліцей №23 Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника"

Толерантне ставлення до дітей з порушеннями опорно-рухового апарату як основа їх успішної соціалізації

Дослідження проблеми підготовки дітей з порушеннями опорно-рухового апарату до якісної та послідовної соціальної інтеграції.

324 6 14.04.2016 11:52
22 9131e088

Соціально-педагогічна робота щодо вирішення проблеми конфліктності у підлітковому віці.

У науковій роботі описано специфіку соціально-педагогічної діяльності щодо подолання конфліктності серед підлітків, проаналізовано результати констатувального і формувального експериментів, запропоновано методичні рекомендації для вирішення проблеми.

318 8 10.04.2016 16:06
23 8e0434fb
Оксана Парфенюк, Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам'янець-Подільський, V курс

Соціальний супровід дітей молодшого шкільного віку з агресивною поведінкою в умовах загальноосвітньої школи

У роботі представлено результати теоретичного та емпіричного дослідження проблеми соціального супроводу дітей молодшого шкільного віку з агресивною поведінкою в умовах загальноосвітньої школи.

314 12 22.04.2016 23:23
24 4e9f286c

Соціально- педагогічна профілактика агресивної поведінки підлітків у закладах освіти

У роботі представлений аналіз змісту соціально-педагогічної профілактики агресивної поведінки підлітків у закладах освіти. Описання експериментального дослідження рівня прояву агресивності у підлітків.

313 18 14.04.2016 15:15
25 bae408f9
Аліна Мороз, Кам'янець-Подільський національний університет ім. Івана Огієнка, м. Кам'янець-Подільський, IV курс.

Технології соціальної роботи з обдарованою молоддю

У науковій роботі здійснено теоретичний аналіз особистісних характеристик обдарованої особистості, досліджено переважаючі види обдарованості у молоді та розроблено програму і методичні рекомендації щодо розвитку обдарованої молодої людини.

308 11 14.04.2016 14:37
25 e249bb0a
Луіза Осипян, Миколаївський Національний університет імені В.О.Сухомлинського, 4 курс, м.Миколаїв

Хореографія як засіб підтримки життєвого тонусу пенсіонерів в умовах "Університету третього віку"

У науковій роботі наведено результати теоретичного аналізу та експериментально-дослідної роботи з підвищення життєвого тонусу пенсіонерів засобами хореографії в Освітньому центрі "Університет третього віку". Комплекс хореографічних занять, розроблений авт

308 13 14.04.2016 21:49
26 9b3b1d1c
Богдан Терещенко, Руськополянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 Черкаської районної ради Черкаської області, 10 клас

Позитивне мислення як один із головних факторів формування та реалізації конструктивних особистісних досягнень підлітка у сучасному суспільстві

Вміння позитивно мислити є необхідною складовою емоційного здоров’я особистості. Метою роботи було дослідження особливостей формування особистісних якостей підлітків з оптимістичними та песимістичними проявами у поведінці.

301 113 10.04.2016 20:03
27 3d63a066
Віра Котова, м. Кам'янець-Подільський, Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, факультет корекційної та соціальної педагогіки і психології, кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи, V курс

«ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА З УЧНІВСЬКОЮ МОЛОДДЮ»

У даній роботі висвітлюється аналіз соціально-педагогічного аспекту проблеми профорієнтації учнів загальноосвітньої школи та практична діяльность шкільного соціального педагога з соціально-професійної орієнтації учнів.

300 30 13.04.2016 19:02
28 63c820e4
Наталія Мишевська, Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 4 курс.

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕЖИВАННЯ САМОТНОСТІ ЛЮДЬМИ ПОХИЛОГО ВІКУ

В статті проаналізовано процес старіння в контексті дослідження зарубіжної і вітчизняної літератури, розкрито сутність, види самотності та причини її виникнення, проведоно емпіричне дослідження переживання самотності людьми похилого віку.

298 327 14.04.2016 19:26
28 f2d66f3d
Анжела Бартель, Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, V курс.

“ВПЛИВ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ НА ФОРМУВАННЯ СВІТОГЛЯДУ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ”

У науковій роботі визначено поняття цінності, ціннісні орієнтації, проаналізовано їх вплив на формування світогляду сучасної молоді.

298 1 22.04.2016 0:32
29 c9673014
Олександра Зарівна , Енергодарська загальноосвітня школа №2, 10-А клас

Підліткова агресивність та способи її саморегуляції

В роботі досліджується рівень агресивності сучасних піділтків та шляхи її зменшення через систему корекційно-профілактичних заходів з усвідомлення та контролю своїх емоційних проявів.

297 69 15.04.2016 15:19
30 9639c55f
Валентина Рева, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, м. Ніжин, 4 курс

Формування відповідального ставлення молоді до виконання гендерних ролей в сучасній українській родині

У роботі обґрунтовані теоретичні аспекти відповідального ставлення до виконання гендерних ролей, аналіз особливостей сучасної української родини та зміни, які ми враховували при розробці і впровадженні Програми «Школа Батьківства».

282 377 12.04.2016 13:42
31 ec671b24
Ніна Куліш , Миколаївський національний університет ім.В.О.Сухомлинського, м. Миколаїв, 6 курс

Вплив дрібної моторики на інтелектуальний розвиток дитини дошкільного віку з обмеженими можливостями

у науковій роботі розглянуто теоретичні аспекти дослідження даної проблеми та описано дослідно-експериментальну роботу з впливу дрібної моторики на рівень розвитку інтелектуальних здібностей дитини дошкільного віку з обмеженими можливостями

279 9 14.04.2016 18:50
32 bca7cdfe
Ольга Коцар, ЗОШ І-ІІІ ступенів №10, м. Мукачево, 11 клас

Девіантна поведінка дітей підліткового віку та шляхи її подолання

Однією з найбільш актуальних проблем сьогоднішнього дня є проблема росту девіантної поведінки у дітей, підлітків та дорослих. Тому у своїй роботі я вирішила дослідити ріст агресивності, ворожості та тривожності серед підлітків різного віку.

275 35 06.04.2016 21:06
33 c31ec6fa

Шкідливі звички та організація їх профілактики в школі

Проблема дослідження полягає у виявленні причин шкідливих звичок підлітків. Мета дослідження: визначення впливу шкідливих звичок та організація їх профілактики в школі. З'ясувати причини, які спонукають підлітків до зловживання шкідливими звичками.

266 50 13.04.2016 14:40
34 4ddbc82e
Катерина Казидуб, Хмельницький ліцей№17 10-А клас

"Дослідження ціннісних орієнтацій старшокласників."

Осягнути сучасний багатогранний світ повною мірою стає все складніше,особливо підліткам,яким належить зробити вибір. Саме тому нас зацікавила тема ціннісних орієнтацій старшокласників, на основі чого ми провели дослідження на базі Хмельницького ліцею №17.

254 0 07.04.2016 12:51
35 c4a4576a
Тарас Мансветов, БПЛ "Інтелект"-ЗОШ № 11 І- ІІІ ст. м. Ужгорода, 10 клас

Проблема наркоманії в підлітковому середовищі

У цій роботі відображено результати наукового пошуку з проблемою вживання наркотиків в підлітковому середовищі. З метою вивчення проблем вживання наркотичних речовин в учнівському середовищі міста, розробки та подання пропозицій органам місцевої влади

252 51 30.03.2016 14:35
36 06e91587
Дарія Штогун , Нетішинський НВК "Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів та ліцей", місто Нетішин, ліцеїст ІІ курсу біолого-хімічного профілю

Феномен референтної групи як показник соціалізації старшокласників

Якісною, ефективною та найдієвішою групою впливу на особистість є референтна, вона є орієнтиром для наслідування та порівняння. В даній роботі досліджено соціально-психологічну сутність поняття референтної групи, її феномен та вплив на соціалізацію старш

250 12 05.04.2016 14:22
37 45cce22e
Іван Сірко, БПЛ «Інтелект» - ЗОШ № 11, 11 -Б клас

Оцінювання дії реклами як одного з провідних форм впливу на споживача на прикладі підлітків трьох вікових груп

У наш час питання вивчення соціально – психологічних механізмів впливу реклами на свідомість людини набуває все більшої актуальності, адже з розвитком технологій та всесвітнім прогресом з кожним роком збільшується вплив психологічних чинників на людину

244 55 30.03.2016 18:30
38 1d7bff20
Юлія Клепас, Миколаївський національний університет ім. В.О.Сухомлинського м. Миколаїв

Діагностика особистих рис майбутнього вчителя

Щоби бути корисним па професійним вчителем, треба до початку своєї педагогічної роботи діагностувати,проаналізувати професійні якості і вміння вчителя як соціально значущий елемент людського життя.

233 57 14.04.2016 15:05
39 5d93eb9b
Лариса Проданець, Новоселицька ЗОШ І-ІІІ ст.

Проблема наркоманії в підлітковому середовищі

. Ця тема дуже цікава. Потребує постійного та поглибленого вивчення. Адже знання про негативний вплив наркоманії в колі підлітків допоможе зберегти здоров’я і довголіття.

193 0 14.04.2016 20:10
Рейтинг Шифр Назва Оцінки Дата реєстрації
сума балів жюрі голосування в соцмережах
Номінація "Соціальні проекти (реалізовані чи спроектовані)"
1 f363aa3d
Тетяна Палічук, Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського, Миколаїв, 4 курс

Арт-майстерня-від студента-пенсіонеру

Соціальний проект спрямований на гармонізацію відносин між поколіннями, отримання позитивних емоцій та приємного досвіду від студентів для пенсіонерів, та від пенсінерів - студентам.

306 0 14.04.2016 21:56
1 4b8622b8

Людина починається з добра

Даний проект спрямований на формування моральних якостей та загальнолюдських цінностей, а також розуміння учнями значущості взаємодопомоги, співчуття, взаємопорозуміння

306 1 15.04.2016 22:38
2 f0c8bec7
Яна Олефір, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, факультет психології та соціальної роботи.

Проект підвищення соціальної компетенстності молоді "Як стати успішним"

Підвищення обізнаності вразливої молоді у пізнанні себе та оточуючих, шляхом проведення тренінгових занять. Студентська молодь віком від 17 до 20 років.

305 43 12.04.2016 21:43
3 1a0a8aea
Анастасія Білінська, Вінницький державний педагогічний університет ім. М Коцюбинського, м. Вінниця, 1 курс
Аніта Поліщук , Вінницький державний педагогічний університет ім. М Коцюбинського, м. Вінниця, 1 курс

Соціальний проект «Сім’я як пазл»

В даній програмі висвітлені проблеми адаптації дітей- сиріт до нового соціального оточення та навчання з перспективою подальшого усиновлення. Проаналізовані характерні особливості психологічного та психічного стану дітей-сиріт.

291 92 14.04.2016 23:29
4 4c56b6ca

"Вам, герої!"

«Нехай в Україні буде мир!»— ці та інші гасла чуємо щодня на роботі, на вулиці, у соцмережах та телебаченні. У цей важкий час ми намагаємося все можливими засобами допомогти воїнам АТО.

290 0 14.04.2016 14:50
5 7cc5f2ac
Анна Тустановська, Житомирський державний університет імені Івана Франка, соціально - психологічний факультет, спеціальність "Соціальна педагогіка"

Соціальний проект зі створення навчальної настільної гри «Моє місто»

Обов’язковою частиною повноцінного життя на своїй маленькій батьківщині необхідні знання про історію та культуру,що не достатньо розповсюджені серед місцевого населення. Гра допоможе в цікавій формі включити дітей та молодь у життя територіальної громади

285 0 31.03.2016 23:06
6 bd1155a2
Тетяна Палічук, Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського, Миколаїв, 4 курс

Анти-прокрастинація

Час спливає надто швидко. Встигни наздогнати його, а головне перегнати за допомогою ефективних методів боротьби з прокрастинацією. Проект направлений на навчання студентів керувати часом та власним життям.

284 0 14.04.2016 20:53
6 553522bf
Ирина Заїка, студентка 3 курсу спеціальності "Соціальна педагогіка" Вищого комунального навчального закладу Сумської обласної ради "Лебединське педагогічне училище імені А.С. Макаренка"

«Медіатека у твоєму місті»

Проект допоможе організації альтернативного якісного дозвілля молоді міста, адже, медіатека – це новинка, що зможе заполонити аудиторію своїм модернізованим підходом до проведення дозвілля.

284 11 15.04.2016 20:22
7 4f4edacb
Вікторія Козинка, студентка 3 курсу спеціальності "Соціальна педагогіка" Вищого комунального навчального закладу Сумської обласної ради "Лебединське педагогічне училище імені А.С.Макаренка"

ТЕПЛО СЕРДЕЦЬ

Проект допоможе дітям з особливими потребами повірити в себе, повернути радість і сенс життя, навчить не боятися невідомого, дасть їм ключ до потужного життєдайного джерела наснаги, енергії, позитивних переживань, яким є спілкування з іншими людьми.

279 27 15.04.2016 13:06
8 6c09a3fe
Колективна робота Колективна робота, Житомирський міський колегіум

Соціальний проект "Червона стрічка"

Це може бути випадкове щеплення по колу, Або нічні звязки, до ранку сповнені приколів Тож зупинімо СНІД! Про це давно ідуть розмови І щоб не зникли українці якось випадково...

278 0 13.04.2016 15:45
9 706a6c3d
Анастасія Василенко, Комунальний вищий навчальний заклад «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради, м. Запоріжжя

СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЕКТ «ЕМОЦІЇ – ЦЕ ЖИТТЯ»

Соціально-педагогічний проект «Емоції – це життя» спрямований на розвиток саморегуляції емоцій дітей молодшого шкільного віку.

269 108 14.04.2016 16:04
10 c9595542
Юлія Вандишева, м. Миколаїв, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, 4 курс (461 група)
Інна Мерненко, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, 461 група

ТРЕНІНГОВИЙ ЦЕНТР «ОРАКУЛ»

Cучасне суспільство потребує психологічного «втручання», розробки та впровадження результативних соціальних проектів, спрямованих на всебічний розвиток особистості та подолання існуючих комунікативних та психологічних проблем.

266 98 14.04.2016 21:12
11 4864869e
Христина Грицьків , Коломийський навчально-виховний комплекс №9 "Школа-природничо-математичний ліцей", 22 М група

Соціальний проект "Здорова дитина-майбутнє України"

Автори проекту планують привернути увагу громадськості до шляхів вирішення соціальних проблем міста шляхом розповсюдження соціальної реклами, буклетів та інформаційних листівок та через виступи ліцейної молодіжної групи «Ми - за здоровий спосіб життя».

263 0 07.04.2016 12:18
12 bb571b28
Аліна Лябига, Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, IV курс
Аліна Мороз, Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, IV курс

"Діти вулиці"

Соціальний проект спрямований на подолання дитячої безпритульності і бездоглядності, запобіганні сирітству, створенні умов для всебічного розвитку та виховання дітей.

260 3 14.04.2016 16:49
13 5a6f642f

Формування в учнівської молоді практичних умінь і навичок ведення здорового способу життя як основи її самореалізації у суспільстві

Теоретична підготовка учасників проекту, зацікавленість учнів проектом, навчання й набуття учнями досвіду активної діяльності при реалізації заходів сприяє залученню до здорового способу життя.

241 0 14.04.2016 20:45
14 2bea9ea5
Tetiana Мельничук , 36 група, ФСПО, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Соціальний проект «Давай здійснимо мрію разом»

Проект є інноваційною технологією соціальної роботи у напрямку представництва інтересів дітей з обмеженими можливостями, де майбутні соціальні працівники здобувають практику підготовки до професійної діяльності реалізуючи дитячі мрії.

240 61 14.04.2016 11:09
15 de83b5db

" Твори добро"

Проект спрямований на ефективний розвиток людини ХХI століття: мобільного, конструктивного, комунікабельну, толерантного, відповідального, здатного швидко вирішувати виникаючі проблеми.

223 0 13.04.2016 23:22
Рейтинг Шифр Назва Оцінки Дата реєстрації
сума балів жюрі голосування в соцмережах
Номінація "Соціальна реклама (друкована, фото, відео)"
1 8b94ea4a
Наталія Степул, м. Одеса, "Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського"

«Професійне самовизначення старшокласників»

Успішний вибір професії, це перш за все запорука щасливого майбутнього, як окремої особистості так і суспільства загалом. Тож однією із головних завдань соціальних педагогів, є допомога у професійному самовизначенні старшокласників.

279 2 16.03.2016 11:22
2 025d61e6
Анастасія Алексєєва , ВДПУ ім. Михайла Коцюбинського, кафедра психології, соціальна педагогіка, 2 РСП
Анастасія Білінська, ВДПУ ім. М. Коцюбинського, психологія, МБПС

"Не дозволяй насиллю зруйнувати твоє майбутнє!"

Навіть якщо я впаду, я зможу піднятися. І зможу допомогти встати іншому. Просто тому, що я жінка...

277 73 12.04.2016 15:23
3 4b0f8919
Валерія Левига , Комунальний заклад "Харківська гуманітарно-педагогічна академія" Харківської обласної ради
Галина Плохіх, Комунальний заклад "Харківська гуманітарно-педагогічна академія" Харківської обласної ради, факультет педагогічної освіти

Діти – квіти нашого життя

У фільмі показано залежність дітей від різних життєвих ситуацій

276 157 23.04.2016 0:01
4 20935989
Дарья Добряк , ВДПУ ім. М. Коцюбинського, психологія, 1 ДПС
Юлія Фартушна , ВДПУ ім. Михайла Коцюбинського, соціальна педагогіка, 1 РСП

Аутизм - це не хвороба, а пожиттєва особливість дитини.

Кожна дитина має бути щасливою і це щастя в наших руках.

266 81 12.04.2016 12:51
5 44a254e8
Інна Кухарчук, Житомирський державний університет імені Івана Франка, соціально - психологічний факультет, 42 група
Анастасія Мусевич , Житомирський державний університет імені Івана Франка, соціально - психологічний факультет, 42 група
Леся Никитюк, Житомирський державний університет імені Івана Франка, соціально - психологічний факультет, 42 група
Яна Руденко , Житомирський державний університет імені Івана Франка, соціально - психологічний факультет, 42 група

Донорство

Бути донором - це благородно. Врятуй життя - стань донором крові !

264 2 13.04.2016 22:37
6 3d3cf84c

"Бережи життя своє, мій друже"

Друкований перекидний календар на 2016 рік. В оформленні використані плакати переможців шкільного конкурсу соціальної реклами .

262 51 22.04.2016 12:14
7 21a8aa75
Олена Нижник, ХНПУ імені Г.С. Сковороди, факультет психології і соціології, кафедра соціальної педагогіки, 3 курс, 32-СП група

Толерантність, толерантне ставлення до оточуючих.

Відео роботу присвячено розгляду проблеми розвитку толерантності, запропоновано її вирішення шляхом поширення серед молоді (в умовах студентського самоврядування) соціально-педагогічної діяльності, що сприяє прояву толерантості.

255 87 21.04.2016 10:44
8 975f8d20
Анна Собчук, ХНПУ імені Г. С. Сковороди

«Толерантність»

У відеоролику показано необхідність усвідомлення молоддю того, що усі члени суспільства мають рівні права, тому так важливо виявляти толерантне ставлення один до одного та виховувати молодь у дусі толерантності.

254 23 21.04.2016 17:19
9 01f21a15
Альона Андросова , Уманський гуманітарно-педагогічний коледж ім.Т.Г.Шевченка
Аліна Бондар , Уманський гуманітарно-педагогічний коледж ім.Т.Г.Шевченка
Карина Капелюшна , Уманський гуманітарно-педагогічний коледж ім.Т.Г.Шевченка
Владислав Карпенко, Уманський гуманітарно-педагогічний коледж ім.Т.Г.Шевченка
Аліна Качур, Уманський гуманітарно-педагогічний коледж ім.Т.Г.Шевченка
Анастасія Лисак , Уманський гуманітарно-педагогічний коледж ім.Т.Г.Шевченка
Анастасія Мараховська, Уманський гуманітарно-педагогічний коледж ім.Т.Г.Шевченка
Ірина Погуляйко, Уманський гуманітарно-педагогічний коледж ім.Т.Г.Шевченка
Таїса Фурман, Уманський гуманітарно-педагогічний коледж ім.Т.Г.Шевченка
Руслана Чибисова , Уманський гуманітарно-педагогічний коледж ім.Т.Г.Шевченка
Алла Якимчук, Уманський гуманітарно-педагогічний коледж ім.Т.Г.Шевченка

"Все в твоїх руках і вибір за тобою!!!"

Життя кожної людини прекрасне та не швидкоплинне, проте не кожен це може вчасно усвідомити. Тому вибір особистості за нею ж самою: жити за правилами здорового життя з позитивними емоціями чи піддатися короткочасному впливу шкідливих звичок!

251 14 14.04.2016 17:06
10 da01e011
Марія Дудка, Бритівська ЗОШ І-ІІІ ст. 9-Б клас
Марія Дудка , Бритівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Білгород-Дністровського району Одеської області, 9 клас

Любов і ненависть

Любов - це один з найкращих проявів людської душі. У всі часи вона звеличувала і надихала людство. Любов окриляє, але вона ж омже викликати сум, гнів, відчай і ненависть.

240 0 15.04.2016 15:39
11 16abc6b5
Юлія Хмілевська, ЖДУ ім. Івана Франка, соціально-психологічний факультет, спеціальність "Соціальна педагогіка".

"Мистецтво бути самим собою"

Гонитва за зовнішнім блиском і безцільне бажання догодити всім вбиває нашу унікальність. Ми намагаємось слідувати моді, відповідати трендам, бути в центрі уваги. Нерідко, за десятками масок ми втрачаємо себе. Не піддавайся натиску маси, залишайся собою!

234 35 26.03.2016 15:21
12 50982137
Анастасія Козакова, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» 1 Курс,спеціальність соціальна педагогіка,денна форма навчання

Подумайте серцем !

Продовження майбутнього...

229 20 19.04.2016 14:12
13 f70bbc85
Альона Грєховодова, Комунальний заклад "Харківська гуманітарно-педагогічна академія" Харківської обласної ради, факультет початкової освіти

Права дитини

Розкривається тематика прав та можливостей дітей, відповідальність батьків за їх дотримання...

227 144 23.04.2016 0:14
14 191a3c49
Марія Дудка , Бритівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, Білгород-Дністровського району Одеської області, 9 клас

А що обереш ти?

Велич людини в тому, що вона здатна любити оточуючих, не зважаючи ні на що. У того, хто здатен на це, велике майбутнє.

226 0 15.04.2016 16:03
14 53469dd0
Богдан Письменко, ХНПУ ім Г.С. Сковороди ; Харків ; 2 курс
Ірина Стародубцева , ХНПУ ім Г.С. Сковороди ; Харків ; 2 курс

Формування здорового способу життя у дітей та молоді .

У данному ролику розглянута проблема схильності до шкідливих звичок у сучасної молоді і показані шляхи вирішення цієї проблеми .

226 51 16.04.2016 0:25
15 68a9e779
Аліна Лябига, Кам'янець-Подільський національний університет ім.Івана Огієнка, м. Кам'янець-Подільський, IV курс.
Аліна Мороз, Кам'янець-Подільський національний університет ім. Івана Огієнка, м. Кам'янець-Подільський, IV курс.

Дитяча безпритульність та бездоглядність - одна із проблем сьогодення

Соціальний ролик відображає причини дитячої безпритульності та бездоглядності в сім'ях різного соціального статусу.

224 1 14.04.2016 17:38
15 3afebe38

Ознаки Інтернет-залежності

Інтернет-залежність – це явище, яке в останні роки набуло справді вражаючого розмаху. Саме тому учнівській молоді важливо себе контролювати та вчасно виявити формування залежності.

224 0 14.04.2016 20:01
16 1f31bcb5
Юлія Вонсович , Житомирський державний університет імені Івана Франка
Дарина Демчук, Житомирський держаний університет імені Івана Франка

Формування позитивної особистісної мотивації

Наші прагнення підштовхують нас до рішучих дій, ми ставили перед собою мету і наполегливо йдемо до неї. Та, як це не дивно, втілення нашого бажання в життя залежить від нашої віри і позитивного мислення.

223 32 24.03.2016 16:29
17 073b775a
Марина Машко , Житомирський міський колегіум
Єлизавета Чорна , Житомирський міський колегіум

Безкоштовні обійми

Іноді, обійми – це все, що нам потрібно.Загальна радість, що проявляється навіть до незнайомців. Своєрідний спосіб психологічної підтримки. Толерантність і мудрість, здатність щось змінювати на краще і не тільки в своєму житті - це справжній дар.

221 1 12.04.2016 22:49
18 3264ee74

Підтримка є!

Важливо мати людину, яка вислухає, допоможе, поінформує...Чудово, коли ця людина- фахівець.

220 0 14.04.2016 20:05
19 a4bac8f0
Дмитро Минаєв , ЗМК ЗДІА

Ми за здоровий спосіб життя

Приєднуйся до нас - Ми за здоровий спосіб життя! ЗМК

218 0 15.04.2016 16:47
20 1afac37e
робота Колективна , м.Івано-Франківськ, НВК "Загальноосвітня школа-ліцей №23 Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника" 8-А клас

"Зупинимо насильство разом!"

Означена соціальна реклама спрямована на формування активної життєвої позиції учнівської молоді до асоціального явища- насильства у всіх його проявах.

217 5 12.04.2016 11:15
21 79aa241b

Сім'я - не місце для насильства

Домашнє насильство - гостра проблема сьогодення.Навколо цієї теми існує маса стереотипів, які необхідно розвінчувати

211 0 13.04.2016 18:29
22 0fed0bb8
Аліна Фантаз , Мелітопольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №20, 11 клас

Профілактика шкідливих звичок

Іноди, батьки самі не розуміють, який ризик завдають своїм дітям...

204 1 14.03.2016 11:18
23 46f2e416
Тетяна Палічук, Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського, Миколаїв, 4 курс

Насильство над дітьми в сім'ї. Бити чи любити?

В Україні зафіксовано чимало випадків насилля над дітьми в сім'ї. А який відбиток в житті дитини залишите Ви? Доля Вашої дитини в Ваших руках. Зробіть правильний вибір.

197 0 14.04.2016 19:54
24 438e8b8f
Володимир Сокирка, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» 1 Курс,спеціальність соціальна педагогіка,денна форма навчання

Виграй подорож!

обираєш свій квиток сам!

195 21 19.04.2016 14:15
25 bbb1033f
Анна Верховод, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» 1 Курс,спеціальність соціальна педагогіка,денна форма навчання

Життя дитини, залежить від тебе

Життя дитини, залежить від тебе

193 0 19.04.2016 14:05
26 ddd1392a
Анастасія Бровко, Комунальний заклад "Харківська гуманітарно-педагогічна академія" Харківської обласної ради, факультет початкової освіти

Діти бачать – діти роблять

Розкривається вплив поступків дорослих на подальші дії та поведінку підростаючого покоління - наших дітей.

191 174 23.04.2016 0:18
27 28b41b62
Богдан Шуйський, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» 1 Курс,спеціальність соціальна педагогіка,денна форма навчання

Моя сторона життя

Обираєш сам!!!

190 18 19.04.2016 14:09
28 5825669a
Олександр Полянський, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» 1 Курс,спеціальність соціальна педагогіка,денна форма навчання

Ти хочеш бути наступним?

Профілактика негативних наслідків алкологолізму

184 4 19.04.2016 13:50
29 efa2e90c
Андрій Пономарьов, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» 1 Курс,спеціальність соціальна педагогіка,денна форма навчання

Діти понад усе!

подумай про дітей

175 30 19.04.2016 14:18