III Всеукраїнський дистанційний конкурс студентських та учнівських наукових робіт із соціальної педагогіки (2015) - конкурсні роботи учасників

Рейтинг Шифр Назва Оцінки Дата реєстрації
сума балів жюрі голосування в соцмережах
Номінація "Наукові роботи на соціально-педагогічну тематику"
1 4c487101
Ксенія Казьоннова, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. Місто Харків. 4 курс

Соціально-педагогічна діяльність з формування соціальної активності дітей старшого шкільного віку з обмеженими можливостями засобами Internet в технікумі-інтернаті

Соціально-педагогічна діяльність з формування соціальної активності дітей старшого шкільного віку з обмеженими можливостями засобами Internet в технікумі-інтернаті

379 50 22.03.2015 19:20
2 0e244fb1
Анастасія Міщенко, Комунальний заклад "Хортицький національний навчально-реабілітаційний багатопрофільний центр" Запорізької обласної ради

Соціальна практика дітей дошкільного віку з особливостями психофізичного розвитку на засадах педагогіки Марії Монтессорі

У роботі здійснено теоретичне та практичне дослідження проблеми соціальної практики дітей дошкільного віку з особливостями психофізичного розвитку на засадах педагогічних ідей Марії Монтессорі.

374 158 16.03.2015 8:52
3 3705bd70

Соціально-педагогічні умови виявлення та подолання насилля у підлітковому середовищі

Соціологічні дослідження свідчать про зростання агресивної і насильницької поведінки в підлітковому середовищі. Тривогу викликає той факт, що різні форми насилля, сприймаються українськими підлітками як цілком допустимі.

371 2 30.03.2015 10:42
4 7fe6183a
Олеся Назар, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів, 4 курс

Волонтерство як ресурс соціальної роботи в контексті збройного конфлікту в Україні

У науковій роботі представлено дослідження теоретичних основ волонтерства, мотиваційна сфера волонтерів, а також розглянуті напрямки та форми роботи волонтерів в контексті наявного збройного конфлікту в Україні.

369 68 13.03.2015 21:02
5 bb00c7fe
Ганна Ланчук, ЖДУ ім. Івана Франка, 3 курс

Соціально-педагогічні умови попередження лихослів'я у підлітковому середовищі

Мова – не тільки засіб комунікації, а інструмент інтеграції та адаптації людини у соціумі. На сьогодні мова знаходиться у кризовому стані, в її вкорінилися ганебні слова з грубим, образливим змістом, які направлені на руйновання стосунків між людьми.

357 49 11.03.2015 2:09
6 d723fc0d
Володимир Махновець, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, м.Луцьк, студент 4 курсу

ПЕДАГОГІЧНА ПРОФІЛАКТИКА ІНТЕРНЕТ-ЗАЛЕЖНОСТІ У СТУДЕНТСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ

У зв’язку із комп’ютеризацією актуальною стала проблема патологічного використання мережі Інтернет. Спілкування у мережі Інтернет для молоді, стають все більш бажаним проведенням вільного часу за рахунок інших видів діяльності, іноді викликаючи залежність

354 275 16.03.2015 17:44
7 91ad1710
Анастасія Тяпкова, Чернігівський національний технологічний університет, місто Чернігів, V курс
Анастасія Тяпкова, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, V курс

ФОРМУВАННЯ ТОЛЕРАНТНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ВІЛ-ПОЗИТИВНИХ ОСІБ В УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

В науковій роботі здійснено теоретичний аналіз поняття «толерантність» та «толерантне ставлення»; визначено та розкрито зміст соціально-педагогічних умов формування толерантного ставлення до ВІЛ позитивних осіб у учнів школи.

353 91 14.03.2015 22:31
8 373243cb
Тетяна Борщ, Ніжинський обласний педагогічний ліцей Чернігівської обласної ради, м. Ніжин

ВИХОВАННЯ СІМЕЙНИХ ЦІННОСТЕЙ У ПРОЦЕСІ ЛІТЕРАТУРНОГО ДІАЛОГУ ЗІ СТАРШОКЛАСНИКАМИ ТА ЇХНІМИ БАТЬКАМИ

У науково-дослідницькій роботі А. С. Борщ уточнено зміст поняття «сімейні цінності старшокласників», «вих. сім. цінн. старшокл. засобами укр. літератури», представлено результати анкетування, описано систему виховної роботи щодо формування сім. цінн. уч.

350 2 14.03.2015 23:02
9 393dabb2
Олена Запорожець, ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, факультет психології та соціології, кафедра соціальної педагогіки

«Технологія соціалізації обдарованої дитини старшого дошкільного віку в умовах дошкільного навчального закладу»

«Технологія соціалізації обдарованої дитини старшого дошкільного віку в умовах дошкільного навчального закладу»

349 33 07.02.2015 16:55
10 de9d4aa8

Особливості соціально-педагогічної реабілітації незрячих і слабозорих дітей

Висвітлено питання соціально - педагогічної реабілітації незрячих та слабозорних дітей. Вивчено низку наукових джерел, які дозволили оцінити сучасний стан реабілітації та її місце у роботі з незрячими та слабозорими дітьми.

342 0 14.03.2015 23:12
11 b0b1a7aa

Важковиховуваність як соціально-педагогічна проблема

ТЕОРЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ВАЖКОВИХОВУВАНОСТІ ЯК АКТУАЛЬНОЇ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРОБЛЕМИ. Сутність змісту поняття «важковиховувана дитина». Причини формування важковиховуваності. МОДЕЛЬ РОБОТИ З ВАЖКОВИХОВУВАНИМИ УЧНЯМИ.

341 1 15.04.2015 17:03
12 d9d5b31b

Розвиток ділової спрямованості підлітків засобами проектної діяльності

Наукова робота містить результати теоретичного аналізу та емпіричного дослідження проблеми використання проектної діяльності для розвитку ділової спрямованості підлітків на прикладі дослідницького проекту «Азбука ділової людини: складові успіху».

338 65 13.03.2015 16:33
12 a537fbd2
Данило Конончук, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

Вплив субкультури рокерів та металістів на формування життєвих стратегій молоді

У роботі аналізується субкультура як один із мезофакторів соціалізації особистості, висвітлюються результати дослідження впливу субкультури рокерів та металістів на життєві стратегії молоді.

338 1 14.03.2015 19:33
12 118f0e98

МОРФОФІЗІОЛОГІЧНА ВАРІАТИВНІСТЬ РОЗВИТКУ ДІВЧАТ 12-13 РОКІВ У КОНТЕКСТІ ЗБЕРЕЖЕННЯ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВ’Я ПІДЛІТКІВ

Результати дослідження можуть бути використані вчителями, психологічною та соц.службою у роботі, лікарями підліткових кабінетів з метою збереження репродуктивного здоров’я підлітків та формування у них статевої культури.

338 120 15.03.2015 21:32
13 9147792c
Наталія Назар , Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів, 4 курс

Роль соціального працівника у формуванні здорової сім’ї

У роботі представлено питання формування здорової (успішної) сім’ї. Ця тема потребує розгляду, детального вивчення і максимального впровадження результатів досліджень. Важливе місце у цій роботі повинен займати соціальний працівник.

334 18 14.03.2015 20:09
14 004e2260

Шкільна служба примирення як провідна структура у вирішенні міжособистісних конфліктів в учнівському середовищі

У роботі досліджується поняття конфлікту, розглядаються методи вирішення конфліктів у шкільному середовищі, зокрема метод медіації. Презентується досвід впровадження та діяльності шкільної служби примирення, аналізується її результативність.

331 10 12.03.2015 14:33
14 453217fc

Усиновлення як застосування соціального захисту

Робота присвячена аналізу процесу усиновлення як механізму соціального захисту дітей-сиріт. Розглядається питання здійснення усиновлення в контексті соціального захисту та його особливості. Особлива увага приділяється дитині як об’єкту усиновлення.

331 3 13.03.2015 17:52
15 908f7142
Алла Полударова, соціальний педагог закладу «Навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІ ст. – ліцей № 7 Вінницької міської ради"
Вадим Щорс, місце роботи: заклад "Вінницький технічний ліцей" , соціальний педагог\ аспірант Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

РОБОТА СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА З УЧНЯМИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНИМИ ПОТРЕБАМИ

У дослідженні представлена модель практичної діяльності соціального педагога учнями з особливими освітніми потребами. У розділах розглядається практична діяльність соціального педагога за основними функціями. Подається розробка тижня по інклюзiї.

329 4 17.03.2015 16:35
16 1cfb9382
Дар`я Мороховець, Запорізька гімназія №11, 10-Б
Аліна Тихонська, Запорізька гімназія №11, 10-Б

Патріотизм в учнівському середовищі в умовах сучасності

В роботі поданий теоретичний аналіз поняття "Патріотизм", розглянуто питання патріотичного виховання в школі та наведено результати емпіричного дослідження щодо сформованості патріотизму учнів-старшокласників в умовах сучасності.

326 180 12.03.2015 18:28
17 7f59b417

Патронат сім'ї: теорія і практика деінституалізації

Патронат сім’ї: теорія і практика деінституалізації. Наукова робота присвячена вивченню особливостей інноваційного підходу «патронат сім’ї» в процесі деінституалізації, - 2014 – 37 с.

324 19 05.03.2015 23:04
18 7bfe053d

МЕДІАТОРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ У СТУДЕНТСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ

У дослідженні здійснено системний аналіз сутності конфліктів у студентському середовищі й обґрунтувати та експериментально перевірити зміст і особливості організації в ньому медіаторської діяльності.

323 19 05.02.2015 16:23
19 d932e295
Марія Ленько, Національний університет "Львівська Політехніка", м. Львів, 5 курс

Особливості форм життєвлаштування дітей – сиріт і дітей, що залишились без батьківського піклування

У роботі проаналізовано сучасну систему форм життєвлаштування дітей-сиріт і визначено найбільш ефективні для їх соціального захисту та адаптації. Також з’ясувано ставлення людей до дітей-сиріт і їх думку щодо права дитини–сироти виховуватись в сім’ї.

322 169 14.03.2015 3:21
20 9dd24b3c

Залежність учнів від віртуальної Інтернет-реальності

В роботі поданий теоретичний аналіз поняття "Інтернет-залежності", розглянуто дослідження рівня залежності на прикладі учнів загальноосвітньої школи та надані рекомендації щодо подолання і профілактики залежності підлітків від віртуальної Інтернет-реально

321 76 15.03.2015 20:33
20 468ee856
Катерина Гуріна, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка, м.Полтава, 5 курс.

"СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОФІЛАКТИКА ІНФОРМАЦІЙНОГО НАСИЛЬСТВА З БОКУ ЗМІ В МОЛОДІЖНОМУ СЕРЕДОВИЩА"

Дана робота є актуальною адже ми живемо в інформаційному суспільстві, яке характеризується швидкоплиністю, великою кількістю інформацією та інформаційним насильством, яке часто є прихованим. Нами розглянуті профілактичні заходи з данного виду насильства.

321 590 10.04.2015 22:14
21 2203708d
Оксана Чернікова, Харківський національний педагогічний університет імені Григорія Савича Сковороди

Технологія використання українського фольклору, як засіб соціалізації молодших школярів

В роботі подано технологію використання українського фольклору, як засобу соціалізації молодших школярів. Розглянуто теоретичний аналіз обраної проблематики та наведено результати емпіричного дослідження.

318 9 14.03.2015 1:46
21 07c6dceb
Валентина Стрельник , ЛНУ імені Тараса Шевченка, місто Старобільськ, група 4-Г, спеціальність соціальна робота

Профілактика батьківського насильства у загальноосвітньому закладі

У науковій роботі уточнено поняття насильство, насильство у сім'ї, залучено поняття батьківське насильство. Охарактеризовано зміст, форми і методи профілактики батьківського насильства, розроблено тренінгову програму з профілактики такого насильства.

318 57 14.03.2015 17:50
22 86ed0d74
Олена Омельченко , Енергодарська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2

Девіантна поведінка старших підлітків як соціально педагогічна проблема

Діти — це майбутнє, зокрема майбутнє суспільство. І якщо підліткові девіації не будуть корегуватись, переборюватись, то згодом вже дорослі девіанти можуть знищити людство.

314 4 10.04.2015 18:06
23 0dceba35
Артем Кравченко, учень 9 класу Конотопської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів №10 Конотопської міської ради Сумської області
Анастасія Швед, учениця 9 класу Конотопської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів №10 Конотопської міської ради Сумської області

ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНО – ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ З ПОПЕРЕДЖЕННЯ СУЇЦИДАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ СЕРЕД ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ

Розглядається суїцидальна поведінка та її класифікація, профілактика. Визначино стан схильності до суїцидальної поведінки та рівні профілактичної роботи з попередження суїцидальної поведінки серед дітей та молоді, розроблено рекомендації.

305 272 10.03.2015 19:48
23 d02dd8c9

"Особливості соціальної реабілітації жінок, які перебували у сексуальному рабстві"

У першому розділі розглянуті теоретичні засади реабілітації жінок, які перебували у сексуальному рабстві. У другому розділі розглянуто практичний досвід реалізації соціальної реабілітації.У третьому розділі представлене дослідження.

305 11 13.03.2015 17:58
24 19fc8ed0
Алла Полударова, соціальний педагог закладу «Навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІ ст. – ліцей № 7 Вінницької міської ради"
Вадим Щорс, місце роботи: заклад "Вінницький технічний ліцей" , соціальний педагог\ аспірант Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Діяльність уповноважених з прав дітей як ефективна форма соціально-педагогічної роботи в сучасній школі

У запропонованому дослідженні розкривається зміст, структура та основні етапи діяльності в закладі уповноважених з прав дітей (дитячих омбудсменів) в позаурочний час. Пропонується програма гуртка «Школа омбудсмена».

304 1 02.03.2015 21:07
24 02020f9d

Негативний вплив молодіжної субкультури, соціальних мереж та комп'ютерних ігор на підлітків XXI століття

У даній роботі розглянуті проблеми негативного впливу соціальних мереж, комп'ютерних ігор та молодіжних субкультури на підлітків. Проведені опитування та особисті спостереження, використані додаткові джерела

304 0 22.03.2015 23:01
25 8fc5efb0

Профілактика девіантної поведінки підлітків у процесі самовиховання

У науковій роботі визначено та теоретично обґрунтовано особливості профілактики девіантної поведінки підлітків у процесі самовиховання; розроблено соціально-педагогічний проект як комплекс форм і методів профілактики означеної поведінки.

303 1 10.03.2015 15:35
25 1dd8ffbc
Віталій Дубінін, Сумська область, м. Охтирка, Охтирська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 11, 10 клас

Гендерна політика як основа соціальної роботи з жінками в Україні

Гендерна політика і на вітчизняному і на міжнародному рівнях є важливим напрямом соціального розвитку. Здійснено теоретичний аналіз літературних джерел, а також експерементально досліджено рівень поінформованості населення в Сумській області.

303 146 13.04.2015 21:28
26 6e06660c

Соціальні мережі як чинник соціалізації підлітків

Поява Інтернету радикально змінила форми, зміст, механізми, функції соціальних комунікацій сучасних підлітків. Перебуваючи 3 - 4 год. в день "онлайн" підлітки можуть не тільки спілкуватись, але і навчатись чи здобувати соціально - корисні знання.

299 286 02.02.2015 19:44
27 ed1e1638
Інна Важенко, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, м.Глухів, Сумської обл., 4 курс

Телебачення як засіб соціалізації особистості підлітків.doc

У роботі проаналізовано сутність і соціальні функції телебачення; встановлено його негативні впливи на соціалізацію особистості; визначено особливості сприймання телевізійних програм підлітками.

298 133 03.03.2015 16:16
27 57411ddc
Анастасія Атряскіна, учениця 8 класу Конотопської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів №10 Конотопської міської ради Сумської області

АДАПТАЦІЯ ДІТЕЙ З ОСВІТНІМИ ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ В ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ ЗАКЛАДІ

У науковій роботі розглядається інклюзивна форма освіти, яка забезпечує безумовне право кожної дитини навчатися в загальноосвітньому закладі.Визначено рівень адаптації та спроможності засвоєння дітьми з особливими потребами навчальної програми.

298 251 10.03.2015 19:24
28 e2daeae5
Анастасія Швед, учениця 9 класу Конотопської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів №10 Конотопської міської ради Сумської області

МОЛОДІЖНІ СУБКУЛЬТУРИ ТА ЇХНІЙ ВПЛИВ НА СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ

У науковій роботі розглядаються молодіжні субкультури, характеристика та вплив. Визначено вплив молодіжних субкультур на становлення та розвиток особистості та вплив субкультури на формування індивідуальності в період ранньої юності.

294 97 10.03.2015 19:35
29 e76b88e7

СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ З ПРОФІЛАКТИКИ ПРОЯВІВ АГРЕСИВНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ З НЕПОВНИХ СІМЕЙ У ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

Прийнято вважати, що підліткова агресія значно перевершує агресію дорослих. У роботі висвітлюються питання соціально-педагогічної діяльності з профілактики проявів агресивної поведінки дітей з неповних сімей у ЗНЗ.

277 38 12.03.2015 19:57
30 94f1e313
Вікторія Атаманчук, МНУ ім. В.О. Сухолинського, Інститут психології та соціалного забезпечення, кафедра соціальної педагогіки, 4 курс

Технологія формування соціально-правової свідомості учнів

В роботі досліджено вплив групової корекції правового виховання та правової культури школярів на формування соціально-правової свідомості. Пропонуєтся методика групових корекційних занять "Вивчаємо свої права".

274 0 03.03.2015 20:00
30 a1a07f1a

Соціальна адаптація учнів у новому колективі як етап успішної соціалізації в умовах вечірньої школи.

У роботі акцентовано увагу на важливості побудови організаційно – педагогічної діяльності на основі моніторингу вікового складу учнів, їх запитів та інтересів, життєвих і професійних прагнень, рівня навчальних досягнень.

274 0 13.03.2015 15:51
31 ceabdcdf
Аліна Савченко, ЛНУ імені Тараса Шевченка, місто Старобільськ, група 4-Г, спеціальність "соціальна робота".

Соціальний супровід прийомної сім’ї у діяльності Центра соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

У науковій роботі уточнено поняття «прийомна сім'я», «соціальний супровід прийомної сім’ї», охарактеризовано сучасні проблеми прийомної сім'ї та розкриття змісту, процедур та методів ефективної соціальної роботи з прийомною сім'єю, а саме: оцінка потреб,

270 98 12.03.2015 7:41
32 d6bacf6e
Ольга Блонська, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Старобільськ, 4 курс спеціальність "Соціальна педагогіка" Інститут педагогіки і психології

ПРИЙОМНА СІМ’Я ЯК ЕФЕКТИВНА ФОРМА ЗАМІЩУВАЛЬНОЇ ОПІКИ

У роботі здійснено теоретичне обґрунтування ефективності прийомної сім’ї як форми державної опіки; проаналізовані нагальні проблеми соціально-педагогічної роботи з прийомними сім’ями; розроблені інформаційно-методичні заняття для соціальних педагогів.

269 102 11.03.2015 14:24
32 84b2130f
Аліна Прищепа, ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 4 курс, спеціальність "Соціальна педагогіка" Інститут педагогіки і психології

ДІЯЛЬНІСТЬ ПОЗАШКІЛЬНИХ ЦЕНТРІВ З ОРГАНІЗАЦІЇ КУЛЬТУРНО-ДОЗВІЛЛЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДІ

У роботі виявлена сутність та функції дозвілля молоді; розглянуті соціокультурні технології молодіжного дозвілля; проаналізована діяльність культурно-дозвіллєвих центрів з організації дозвілля молоді.

269 85 11.03.2015 14:37
33 70bd4ceb

Підліткова злочинність в суспільстві та шкільному середовищі

В роботі розглянуто проблему підліткової злочинності в нашому суспільстві та шкільному середовищі. Досліджено причини і фактори, що породжують дитячу злочинність. Підліткова злочинність розглядається як важливий показник процесів дезадаптації підростаючо

262 1 11.03.2015 11:03
34 37641e7e
Катерина Зайцева, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, м.Старобільськ, 3 курс.

Соціальна робота з дезадаптованими дітьми та підлітками

В роботі надано опис процесу соціальної роботи з дезадаптованими дітьми та підлітками, означено мету, завдання та види закладів по роботі з даною категорією клієнтів, розроблено програму тренінгу з удосконалення соціальної роботи з дезадаптованими дітьми

261 113 01.02.2015 10:50
35 677bcb86

ГУРТКОВА ФОРМА ПОЗАКЛАСНОЇ ВИХОВНОЇ РОБОТИ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ КОНОТОПСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №10

Участь дітей у гуртковій роботі не перешкоджає навчальній діяльності, а навпаки допомагає школярам правильно організувати свій вільний час, активно займатися саморозвитком, бути здоровими та успішними

260 272 14.03.2015 17:03
36 cd38148a

«Соціально-педагогічні засади розвитку екологічної свідомості та культури підлітків»

Аналізується роль освіти та виховання у формуванні екологічної свідомості та культури особистості; доводиться, що досягнення кінцевої мети екологічної освіти можливе за умови екологізації всього навчально-виховного процесу.

249 76 16.03.2015 7:45
37 768ff8d1

Освітня реформа: стратегії реалізації та очікування громадян

У даній роботі висвітлено сучасні підходи до реформування загальної середньої освіти, які ґрунтуються на визначених критеріях: рейтинговій оцінці The Global Competitiveness Report, статистичних даних та суб’єктивними оцінками респондентів.

225 0 06.03.2015 10:47
Рейтинг Шифр Назва Оцінки Дата реєстрації
сума балів жюрі голосування в соцмережах
Номінація "Соціальні проекти (реалізовані чи спроектовані)"
1 b4453d99
Тетяна Музика, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 4 курс

Національно-патріотичний табір для студентської молоді міста Умань «Дія»

Національно-патріотичний табір "Дія" пропонує залучати студентську та учнівську молодь до волонтерських, соціальних, благодійних акцій для патріотичного виховання підростаючого покоління.

277 492 14.03.2015 15:42
2 9b03524f
Сергій Михнюк, Житомирський державний університет імені Івана Франка

Соціально-педагогічні характеристики інформаційного середовища сучасного ЗНЗ

У роботі проаналізовано ключові проблеми інформаційного середовища сучасного ЗНЗ, спроектовано Програму розвитку соціально-педагогічної складової інформаційного середовища ЗНЗ, сформульовано основні її цілі та завдання, спрогнозовано очікуваний результат.

276 3 11.02.2015 9:39
3 bf129f18
Вікторія Тищенко, Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини м. Умань ІІІ курс

Центр соціально-психологічної допомоги одиноким матерям серед студентської молоді «Вікторія»

Сучасні соціально-економічні перетворення зумовлюють необхідність зміни соціальної політики у сфері захисту материнства і дитинства. У цьому контексті особливу групу становлять одинокі матері з дітьми з числа студентської молоді.

264 201 12.03.2015 23:56
3 129e5d57
Марта Дутко, Дрогобицький Державний Педагогічний Університет ім. І. Франка

«Профілактика булінгу серед підлітків»

Соціальний проект зорієнтований на реалізацію системи організаційних, психолого-педагогічних та практичних заходів, спрямованих на удосконалення системи профілактики агресивної поведінки серед підлітків.

264 211 16.03.2015 15:53
4 eded2594

Соціально-психологічна допомога учасникам АТО та їхнім сім'ям

Проект створено з метою допомоги та підтримки бійцям АТО та їхнім сім'ям.Основними завданнями та планами реалізації є: Підготовка спеціалістів Збір коштів

261 4 14.03.2015 16:03
5 fba155a1

Благодійний соціальний проект "На крилах надії"

Сотні хворих дітей України чекають на твою допомогу. Реалізуй наш проект та допоможи їм. Не будь байдужим!

260 4 15.03.2015 19:47
5 62fb53d1

«Тепло долонь»

Діти – це майбутнє нашої держави, її опора й надія. Сьогодні, на жаль, маємо велику кількість дітей-переселенців, які стали свідками страшних подій, що розгорнулись на Сході країни. Військові бої, насильство, розбій та розруха – все це не минуло безслідно

260 46 13.04.2015 11:54
6 a08750c3

Благодійний проект "Не будь байдужим!"

Благодійний проект "Не будь байдужим!" направлений на допомогу онкохворим дітям гематологічного відділення Сумської обласної клінічної лікарні. Волонтерський загін зібрав серед учнів школи кошти і закупив на них необхідні медичні препарати.

255 0 07.04.2015 11:25
6 575c5bc8
Дарія Голяницька, Житомирська область, Романівський район, Миропільська гімназія

Мрія ангелів

Щорічно в Україні діагностується понад 1500 випадків нововиявлених злоякісних утворень у дітей. В даний час, гостро стоїть проблема соціального виховання населення та моральна підтримка онкохворих дітей. Не будьмо байдужі.

255 5 14.04.2015 11:34
7 06ed3cd9
Дар'я Кононович, магістрантка Інституту історії, міжнародних відносин і соціально-політичних наук спеціальності „Соціальна робота” Луганського національного університету імені Тараса Шевченка.

„Гендерна освіта сьогодні – гідне життя у майбутньому” (популяризація ідей гендерної рівності – крок другий)

Ставши на курс забезпечення гендерної рівності Україна, де - факто, не розробила адекватних шляхів для її впровадження. В інтеграції гендерної складової в освітній процес ми вбачаємо один із можливих шляхів вирішення проблеми.

251 557 25.02.2015 22:35
8 5afda778
Надія Гратій, Учениця 11 класу, загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 м. Котовська Одеської області

Соціально-педагогічний проект "Дивись не забудь - людиною будь!"

Ми бачимо наших учнів свідомими громадянами своєї країни, котрі здатні до самовизначення та самовдосконалення, а також спроможні творити добро, бути милосердними, допомагати іншим та бути толерантними!Ми віримо в них!

250 192 18.02.2015 20:57
8 9e234775
Ольга Діхтяренко , Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

«Ми маленькі діти на Землі великій. Від соціальної адаптації до мистецтва життя». Засвоєння дитиною соціальних вимог прийняття норм співжиття в соціальній групі з одночасним збереженням власної індивідуальності.

Проект реалізовано колективом педагогів та батьків ДНЗ №77 м. Вінниці для покращення адаптаційного процесу дітей до умов дитячого садка та школи, підвищення рівня сформованості соціально-комунікативної компетентності.

250 74 16.03.2015 15:59
8 586c4ffb
Яна Дворецька, студентка 3 курсу спеціальності "Соціальна педагогіка Вищого комунального навчального закладу Сумської обласної ради "Лебединське педагогічне училище імені А.С.Макаренка"
Олена Подвезько, студентка 3 курсу спеціальності "Соціальна педагогіка Вищого комунального навчального закладу Сумської обласної ради "Лебединське педагогічне училище імені А.С.Макаренка"

У пошуках щастя

Дромоманія протягом останніх десятиріч становить значну соціальну проблему, її масштаби зростають, не дивлячись на усі державні зусилля. Діти - "мандрівники" потребують неабиякої підтримки, допомоги від інших.

250 1153 15.04.2015 16:43
9 e60158db
Інна Задоя, ХНПУ ім. Г.С. Сковороди, 5 курс

Стоп - алкоголь

Початок XXI століття в Україні характеризується загостренням комплексу проблем, пов’язаних із споживанням алкогольних напоїв підлітками, запобігти подібному явищу покликаний наш проект «Стоп – алкоголь».

244 21 21.03.2015 21:52
10 d70b1288
Вадим Щорс, місце роботи: заклад "Вінницький технічний ліцей" , соціальний педагог\ аспірант Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

«Створення оптимальних умов для самореалізації особистісного потенціалу дитини, підготовка її до життєвого самовизначення в умовах взаємодії ліцею, сім’ї, зовнішнього соціуму»

Соціально-педагогічний проект Мета проекту: зміцнення взаємозв’язку сім’ї та ліцею в інтересах розвитку дитини, організація соціально-психологічної просвіти батьків та опікунів.

239 1 26.02.2015 21:40
11 a73d4efe

Соціальний проект "Знай свої права, дитино!" ("Подорож у країну Прав дитини")

Соціальний проект містить теоретичну, практичну, пізнавальну форми роботи, які спрямовані на розиток правової культури та знань дітей про свої права й обов’язки. Матеріал проекту є актуальним на теоретичному та практичному рівнях.

234 4 01.03.2015 22:20
12 cfa58d72

Інтегрований проект «Здоров'язберігаюче та безпечне освітнє середовище» (для студентів, хворих на цукровий діабет)

Проект систематизує роботу з проблем соціальної та психолого-педагогічної адаптації студентів, котрі страждають на цукровий діабет, у процесі освітньо-професійної підготовки. Методики придатні для просвітницької діяльності вчителів, медичних працівників.

229 0 13.02.2015 15:17
13 503866d9
Карина Казнієнко, студентка 3 курсу спеціальності "Соціальна педагогіка" Вищого комунального навчального закладу Сумської обласної ради "Лебединське педагогічне училище імені А.С.Макаренка"
Людмила Олійник, студентка 3 курсу спеціальності "Соціальна педагогіка" Вищого комунального навчального закладу Сумської обласної ради "Лебединське педагогічне училище імені А.С.Макаренка"

Разом до здорового майбутнього

Серед сучасних соціально-педагогічних проблем однією з суспільно важливих є зниження віку початку неповнолітніми статевого життя, що супроводжується зростанням кількості штучного переривання вагітності, розширенням діапазону венеричних захворювань.

228 249 15.04.2015 22:19
14 1c5fa7a3

Шлях до здорового і щасливого життя

Соціальний проект "Шлях до здорового і щасливого життя" спрямований на підтримку підлітків у період становлення їх особистості з метою звільнення від психологічних залежностей, становлення і покращення їх здоров'я, формування активної життєвої позиції, а

225 0 11.03.2015 11:21
15 6756d7a9
Роксолана Діброва , Запорізька гімназія № 50, учениця 9-А класу

Проектна діяльність гімназичного самоврядування: «Організація культурно-просвітницьких заходів біологічного та екологічного змісту у сучасній школі»

За роки навчання учні неодноразово потерпають від низького рівня поінформованості. Тому основною нашою метою є спрямувати розвиток екологічної культури, вихованні любові до природи/

223 835 27.02.2015 22:10
16 fdf55331
Альона Бохвалова, ЛНУ імені Т.Г.Шевченка, м. Старобільск, ІІМВСПН, Соціальна робота, 3 курс

"ПРОФІЛАКТИКА ПРОТИПРАВНОЇ ПОВЕДІНКИ СЕРЕД УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ"

Дитяча злочинність - одна з найгостріших проблем сьогоднішнього дня. Упевнено йде процес омолодження правопорушників. Зростає серед них число дівчаток, збільшується кількість тяжких злочинів. І треба це попередити усіма можливими засобами.

182 363 15.03.2015 18:40
17 2886118f

Сім'я - основа суспільства

Введення в старших класах шкіл, професійно-технічних училищах, ліцеях, коледжах навчального курсу “Сім'я”, де будуть вивчатися основи сімейних стосунків.

174 0 12.03.2015 14:16
18 9ec2987a

Шлях до здорового і щасливого життя

Соціальний проект "Шлях до здорового і щасливого життя" спрямований на підтримку підлітків у період становлення їх особистості з метою звільнення від психологічних залежностей, становлення і покращення їх здоров'я, формування активної життєвої позиції, а

0 11.03.2015 11:43
Рейтинг Шифр Назва Оцінки Дата реєстрації
сума балів жюрі голосування в соцмережах
Номінація "Соціальна реклама (друкована, фото, відео)"
1 b72b95ac
Костянтин Кучеренко, Херсонський морський коледж Херсонської державної морської академії
Олександр Слець, Херсонський морський коледж Херсонської державної морської академії
Ярослав Чернишов, Херсонський морський коледж Херсонської державної морської академії

Соціальний експеримент - "Людяність понад усе"

В цьому соціальному експерименті ми перевірили людей на людяність, і довели, що не зважаючи на тяжкі обставини, українці не втрачають доброту.

215 313 14.03.2015 16:30
2 83f5dc70

Cоціальний відеоролик "Кохання без слів".

Українська версія кліпу "Кохання без слів". Фільм створено з метою актуалізації проблем інтеграції в суспільство людей з вадами слуху та голосу.

210 102 02.03.2015 11:42
3 e437eed0

Війна стосується кожного

Ми часто говоримо про війну, політичну ситуацію в країні з позиції дорослих, забуваючи про дітей, вважаючи, що вони нічого не помічать. Ми ж намагалися показати, що діти, як ніхто інший, важко переживають ситуацію війни

207 0 07.03.2015 21:28
3 33f5921d
Сергій Дудченко , Житомирський міський ліцей при ЖДТУ
Василь Хитрич, Житомирський міській ліцей при ЖДТУ

винесіть сміття з голів та домівок

ролик спрямований на профілактику домашнього насильства та розвінчання стереотипний уявлень, які з цим пов'язані

207 0 14.04.2015 9:39
4 274c46d9

Соціальне сирітство: вихід Є!

Соціальна реклама присвячена шляхам вирішення проблеми соціального сирітства. Підготувала студентка-магістрантка спеціальності "Соціальна педагогіка" - Страх Ольга.

202 52 15.03.2015 17:04
5 b158605b

Дотримання прав дитини

Кожна дитина має свої права, держава забезпечує їх дотримання, ніхто не може порушувати прав дітей в Україні та світі в цілому.

201 0 13.03.2015 16:30
6 c56b994a

Профілактика правопорушень серед підлітків

Останнім часом збільшується кількість правопорушень, через них людина, як соціальна істота втрачає свою цінність та мету життя,тому боротись потрібно на ранніх етапах прояву цієї проблеми, адже саме молодь є м`язами сильної, незалежної та здорової нації!

197 17 10.04.2015 20:00
6 030f3a4b
Яна Мирошниченко, студентка 41ш групи Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради

Вибір Вашої дитини

Дитині подобається свій час проводити за комп'ютером та планшетом... Необхідно допомогти їй правильно розвиватись, берегти здоров'я.

197 159 15.04.2015 16:39
7 30a75a29
Юлія Вандишева, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, 3 курс
Лілія Коваль, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, 3 курс

"Iнклюзивна освiта"

Дана робота закликає "Діти повинні навчатися разом!". Це стосується сучасної соціально-педагогічної проблеми ізоляції дітей з обмеженими можливостями у спеціальних навчальних закладах та установах. Ми проти цієї тенденції!Інклюзія-це шлях до порозуміння!

191 4 14.03.2015 15:12
7 d4cf9a5d
Марина Пертриця, ХНПУ ім.Г.С.Сковороди ; Харків ; 4 курс

"Формування патріотичної спрямованості підлітків засобами соціальної реклами"

В даний час назріла необхідність докорінної перебудови всієї системи цивільно-патріотичного виховання українських учнів.При цьому проведення перебудови системи цивільно-патріотичного виховання учнів може бути успішним, якщо застосовувати засоби ЗМІ.

191 2 15.03.2015 20:30
7 85794ac5

Врятуй своїх батьків, допомагай їм!

Соціальна реклама створена на підтримку людей похилого віку, які знаходяться у скрутному фінансовому становищі. Мета соціального роліка звернути увагу на проблему людей. які знаходяться поруч з нами.

191 89 16.03.2015 21:35
8 b02032c5

Соціальна реклама "Заповіт"

Спрямована на цілісність української держави.

190 0 07.03.2015 21:46
8 867f92b0

"Ні - війні, так - миру!"

Соціальна реклама направлена на пропаганду миру в Україні.

190 0 11.03.2015 14:29
8 21320f9f
Інна Новікова, Черкаський комерційний технікум, спеціальність: соціальна робота

Як ви відноситесь до федералізації України?

Автор аналізує ідею федералізму, яку вороги України намагаються укорінити в українську свідомість.

190 0 16.03.2015 21:37
9 9a195145

Війна стирає все. Ми - за мир!

Не важливо якою мовою ти розмовляєш, які у тебе віросповідання, інтереси чи захоплення, війна стирає все! Слово "мир" звучить різними мовами по - різному, але його суть залишається незмінною. Ми - за мир!

189 0 23.02.2015 14:36
9 2d1e3dc3

Кібербулінг або агресія в інтернеті: як вберегти дитину від неприємностей?

Дітям необхідно відчувати себе самостійними та незалежними, особливо у користуванні Інтернетом. Завдяки цьому вони розвиваються і відкривають нові можливості, та іноді їх можуть спіткати не дуже приємні сторони віртуального світу. Такі, як кібербулінг або

189 0 31.03.2015 20:20
10 583125ce
Вікторія Козинка, студентка 2 курсу спеціальності "Соціальна педагогіка Вищого комунального навчального закладу Сумської обласної ради "Лебединське педагогічне училище імені А.С.Макаренка"

Вимкни віртуальну реальність

Інтернет-мережа стала незамінним атрибутом життя майже кожної людини. Проте реальний світ відкриває для молоді великі можливості, варто лише "вимкнути віртуальну реальність"...

187 149 10.04.2015 11:12
11 bf7df87e
Ірина Наумова, Практичний психолог Охтирського коледжу СНАУ

Студенти Охтирського коледжу СНАУ проти жорстокості та насильства в сім’ї

Соціальна реклама, яка закликає молодь та батьків обирати правильні методи виховання дітей, адже насильство руйнує родини. А родина в свою чергу, як один із основних соціальних інститутів, впливає на суспільство загалом.

186 18 07.04.2015 10:53
12 acb98fe1

Здорове харчування – запорука здоров'я!

Кожна людина хоче прожити довге, здорове і безтурботне життя. Здоров'я, як кажуть, за гроші не купиш, проте його можна домогтися власними зусиллями. Одне з найважливіших умов здорового, красивого тіла і свіжих думок - правильне харчування.

185 0 14.04.2015 12:37
13 ead6e199
Ігор Ярмошук, м.Бердичів, Бердичівський коледж промисловості, економіки та права, ІІІ курс, група Т-348

Маргінальна толерантність

Відеоролик спрямований на формування маргінальної толерантності,тобто терпимого,з розумінням ставлення до людей,що перебувають на краю,на межі різних систем – культур,соціальних цінностей (до безхатченків,жебраків,алкоголіків,наркоманів,ув’язнених і т.п)

184 101 16.02.2015 18:22
14 69f92c25
Маргарита Кишковська, Бердичівський педагогічний коледж, ІІІ курс

Будь собою

Бути собою - це здатність прийняти себе таким, який ти є, поглянути на себе з боку, відповідати за свої дії. Це здатність приймати, розуміти та з повагою ставитися до поглядів, стилю життя, традицій, культури і т.п., які відрізняються від наших власних.

182 224 10.02.2015 20:35
14 006aca89

Соціальна активність дітей-інвалідів засобами Internet

одна мета - різні шляхи

182 45 14.03.2015 13:59
15 d67aa7bd
Алла Якимчук, Уманський гуманітарно-педагогічний коледж ім.Т.Г.Шевченка

"Все в твоїх руках"

одна подія, один випадковий вчинок, можуть кардинально змінити життя, але в яку сторону (позитивну-негативну) - залежить лише від нас...

179 0 13.03.2015 14:40
16 783b05d7

"Інтернет забирає у нас час жити"

Соціальна реклама "Інтернет забирає у нас час жити" направлена на подолання негативного впливу інтернету на життя підлітків та на неможливість заміни "живого" спілкування поряд з віртуальним

178 0 11.03.2015 14:39
16 3d5eca49
Зоряна Стахнів, Дрогобицький Державний Педагогічний Університет ім.Івана Франка

У світі дітей немає насильства!!!

На жаль, притаманний нашому суспільству стан напруги часто призводить до випадків насильства.Особливу небезпеку являє собою насильство по відношенню до дитини, яка не лише не здатна захищатися, але й змушена переймати насильницькі способи спілкування

178 82 13.03.2015 13:44
16 f8ac291e

молодь та шкідливі звички !

Відмовся від шкідливих звичок

178 0 13.03.2015 16:32
16 20789f46

Профілактика вживання алкогольних напоїв, наркотичних речовин, тютюнопаління в сучасному світі.

Звичайні будні "важких" підлітків...Школа, спілкування поза школою у когось "на хаті", алкоголь, наркотики, цигарки... Шкода, що сучасна молодь не замислюється над тим, як подібні "розваги" можуть вплинути на їхнє майбутнє...

178 0 14.04.2015 13:01
17 853fee7a

Профілактика ВІЛ\СНІД в учнівському середовищі

Чисельність ВІЛ-інфікованих з кожним днем зростає.ВІЛ\СНІД є реальною загрозою для молоді і потребує швидких і глобальних дій.В нашій школі активно реалізується програма профілактики,основною метою якої є надання необхідної інформації підліткам.

177 1 12.03.2015 11:58
17 b382fb60

Війна очима молоді

Неоголошена війна щодня збирає страшні жнива, страшно коли замість дитячих садків підвали... Коли замість сміху - сльози... Коли кількість сиріт росте з кожним днем... Дві несумісні речі - діти .... ВІЙНА

177 0 13.03.2015 12:17
17 322484e4

Значущість батьківської уваги для формування особистості дитини

Соціальна реклама подана у вигляді фото. Метою створеного зображення є донести до свідомості батьків те, що найдорожче, найцінніше і найважливіше для них в їхньому житті - це є їх діти.

177 1 14.03.2015 9:11
17 7391db61

Помилки родинного виховання - причина появи "важких підлітків"

В даній роботі розглянуто основні причини виникнення важких підлітків. А також містяться основні поради для батьків, аби вберегти дитину від негативних асоціальних проявів поведінки

177 0 14.03.2015 21:19
17 4ec79b6d
Олександр Гандзюк, учень 11-А класу Охтирської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 Охтирської міської ради Сумської області, м. Охтирка
Сергій Гармаш, учень 11-А класу Охтирської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 Охтирської міської ради Сумської області, м. Охтирка
Максим Гетьман, учень 11-А класу Охтирської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 Охтирської міської ради Сумської області, м. Охтирка
Тетяна Коравська, Охтирської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 Охтирської міської ради Сумської області, м. Охтирка, 11 -А клас
Аліна Литвиненко, учениця 11-А класу Охтирської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 Охтирської міської ради Сумської області, м. Охтирка
Олександр Солошенко, учень 11-А класу Охтирської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 Охтирської міської ради Сумської області, м. Охтирка

Твоє життя - твій вибір

Соціальна реклама спрямована на профілактику шкідливих звичок та негативних явищ в учнівському середовищі. Відео направлене на формування здоров’язберігаючих компетенцій учнів та навичок здорового способу життя.

177 119 10.04.2015 13:52
18 c37dbbca

Протидія палінню серед дівчат

Представники ЮНІСЕФ в Україні наводять статистику, згідно якій досвід паління мали 74% юнаків і 61% дівчат віком до 18 років. Споживач нашої реклами - дівчата до 18 років. Мета - проголосити думку про те, що паління - це не модно, не престижно, не жіночно

176 11 12.03.2015 16:03
19 769dde7b
Владислав Федоришен, учень 10 класу (група ЛІН-3) закладу "Вінницький технічний ліцей"

Права свої знай, обов'язки не забувай!

Відеоролик направлений на пропагування правової освіти учнів.

175 3 09.02.2015 23:19
19 8f4a7758

Зрада в сім'ї - зрада дитині !!!

Заклик для усвідомлення сімейним парам, що майбутнє та життя їхніх дітей можливе лише в справжніх, незрадливих стосунках подружжя...

175 0 10.03.2015 23:28
19 177f9438

Рух у ритмі з часом

Рух - це життя. Ми любимо життя! Не витрачаємо дарма жодної хвилини вільного часу. Втілення мрій залежить лише від нас самих.

175 29 13.03.2015 8:49
19 6d4d60e0
Анастасія Ісіченко, ХНПУ ім.Г.С.Сковороди, факультет психології та соціології, кафедра соціальної педагогіки, 4 курс, 42 СП група.

Інформаційний буклет для батьків щодо поводження з агресивними підлітками "Суспільство починається з дитини..."

В сучасному суспільному стані шкільні психологи, батьки, педагоги відзначають, що у підлітків зростає асоціальна спрямованість поведінки, яка потребує комплексного впливу.

175 32 14.03.2015 18:35
19 0d1a012f
Лілія Козічева, студентка 411сп групи Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради

Вплив ЗМІ на свідомість і спосіб життя сучасної людини

Поданий ресурс відображає вплив ЗМІ на особистість, її зміну... Пропонуються шляхи розв'язання проблеми залежності від ЗМІ.

175 136 15.03.2015 2:12
20 6b8caa9c
Нікіта Косюк, Бронницька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів, с.Бронниця, Могилів-Подільський район, Вінницька область. Учень 9 класу.

Буклети для учнів та батьків

Матеріали для просвітницько-профілактичної роботи

174 308 09.03.2015 18:38
20 3612fb88

Ні війні! Дітям потрібен мир!

Ми не сліпі пішаки у чужій грі, ми маємо свободу вибору. Цей вибір ми робимо щодня у повсякденному житіі. Варто просто підняти очі, не дивитися лише собі під ноги, а зазирнути у завтрашній день.

174 0 13.03.2015 13:17
20 2077597b

Телефонна залежність

Дана робота чудово ілюструє рівень залежності учнів від сучасних телефонів та планшетів. Звертається увага на альтернативу такому роду діяльності, на можливість жити в реальному, а не віртуальному світі.

174 2 14.03.2015 13:15
20 44aa13a8
Олександр Зіменко, студент 111сп групи Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради
Ольга Мартиненко, студентка 111сп групи Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради

Дорога життя

У фільмі показано життєвий шлях людини, який вона обирає самостійно... Формує своє майбутнє та життя у ньому.

174 216 14.04.2015 23:57
21 6d6a2b6c

Здоровий спосіб життя - це наш вибір

Робота створена колективно.Метою даної роботи є намір показати, що вибір здорового способу життя є одним із найважливіших.На жаль, деякі підлітки рано долучаються до шкідливих звичок.Тому дана тема є актуальною на сьогоднішній день.

173 0 24.03.2015 13:56
21 e379d1c2
Ірина Заїка, студентка 2 курсу спеціальності "Соціальна педагогіка Вищого комунального навчального закладу Сумської обласної ради "Лебединське педагогічне училище імені А.С.Макаренка"

Зупинимо війну разом

Війна - жахливе та страшне слово, що ранить душу та тіло. Але що робити, коли вона вже почалась ? Наша відповідь - боротися. Ніхто не повинен бути байдужим. Зупинимо війну разом!!!

173 22 15.04.2015 16:14
22 880ef91b
Євгенія Сорока, Запорізький колегіум «Елінт», 11-А клас

Cоціальна реклама про шкідливий вплив наркотиків "За смерті кращого нема-кокаїнова брехня".

Відео створено з метою привернути увагу громадськості до проблеми доступності інформації щодо розповсюдження та вживання "важких" наркотиків, деградації особистості залежної людини.

172 58 17.03.2015 8:23
22 ce075167

Основи безпеки в Інтренеті для батьків

Буклет для батьків

172 2 07.04.2015 19:41
23 31202447

"Радісні діти - щаслива держава"

Популяризація державної дошкільної освіти в напрямку створення єдиного освітнього простору: діти, педагоги, батьки, держава, суспільство для формування успішного громадянина України.

170 37 12.03.2015 13:58
23 b8af531c

Підлітковий суєцид- актуальна та значуща проблема сучасного суспільства.

Підлітковий вік це період закоханості, але не завжди вона є взаємною.І саме в той момент людина стоїть на роздоріжжі...Кудиж їй повернути?

170 0 12.03.2015 22:44
23 0c146419

"Вільні від насильства"

Розробили учні

170 19 06.04.2015 11:26
24 fafbefc7
Лілія Ткаченко, студентка 31сп групи Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради

"Твоє життя - твій вибір!"

Перед Тобою з самого народження відкривається безліч доріг (можливостей)... Тільки від Тебе залежить, якою дорогою йтимеш у житті...

169 165 15.03.2015 1:59
25 6e6739d1

Основи безпеки в Інтернеті для дтей

Буклет для дітей віком від 12 років та старше

168 2 07.04.2015 19:43
26 5d2cfe5a
Наталя Кулакова, Ліцей 15 м.Чернігова

Маніфест проти насилля

Відео містить виступ учнів, що закликають до боротьби проти насилля та ненависті, необхідність дотримання норм прав людини.

166 12 10.03.2015 14:07
26 f2c09c00

Зроби свій вибір...

Соціальна реклама спрямована на пропагування здорового способу життя, від якого залежить щастя, успішність, реалізованість людини.

166 1 15.03.2015 20:34
27 0b17b22a

Підлітковий суїцид: благання про допомогу, яке ніхто не почув

розробка присвячена одній із серйозних проблем сучасності -проблемі підліткового суїциду.

164 1 14.03.2015 20:46
28 2170f3e7
Валентина Осєєва, Бердянська загальноосвітня школа №2

"Україна без війни" або "Світ в якому хочу жить"

///

162 25 30.03.2015 9:12
29 54b9e95a

Безпечний інтернет.

У даній роботі розглянуто основні небезпеки з якими стикаються наші діти, проводячи свій вільний час в інтернет-мережі

161 0 14.03.2015 20:52
29 43e0150d
Маргарита Бакеренкова, студентка 41сп групи Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради

Залежність від мобільних телефонів

Фільм розкриває проблему сьогодення - залежність від мобільних телефонів...

161 141 15.03.2015 2:09
30 ecb36414

Сучасне покоління за здорову націю

Нині алкоголь та тютюн є невід'ємної частиною життя багатьох підлітків. Саме цей фактор є причиною багатьох невдач та недосягнення власної мрії. Чи зможемо ми зробити майбутне покоління здоровим та сильним? Так. Якщо кожний зробить хоч краплину зусилля.

160 0 14.04.2015 14:57
31 7f9e2e28

"Ми любимо Україну!"

Соціальна реклама "Ми любимо Україну!" спрямована на єдність української держави та збереження її територіальної цілісності.

158 0 14.03.2015 10:28
31 1b7d3daf

Дитяча злочинність: причини, шляхи, подолання

В даній роботі розглянуто основні причини дитячої злочинності в підлітковому віці.

158 0 14.03.2015 21:39
32 9b1109ff
Карина Кирильова, студентка 211сп групи Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради
Яна Кирильова, студентка 211сп групи Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради
Лілія Ткаченко , Харківський коледж Комунального закладу "Харківська гуманітарно-педагогічна академія" Харківської обласної ради, студентка факультету педагогічної освіти, група 31 СП

Я за здоровий спосіб життя!

У фільмі дається інформація про залежність підлітків від алкоголізму, тютюнопаління... Порада: не попадайте під вплив інших, обирайте свій спосіб життя самостійно.

157 158 15.04.2015 10:05
33 2cd9144e

"Ненависть спустошує"

На фото - силует людини, що виходить з темряви підземного ходу. В нижній площині фото вислів К.Меннінджера: "Ненависть спустошує життя, тоді, як любов, навпаки, оберігає його і спонукає квітнути".

156 1 05.03.2015 14:32
33 3d611815
Максим Ровишин, учень 10 класу (група ЛІН-3) закладу "Вінницький технічний ліцей"

Права та обов'язків учня

Буклет на тему: "Права та обов'язків учня"

156 6 06.03.2015 20:18
34 e0c61dbd
Маргарита Гомон, Ніжинський державний педагогічний університет ім.М. Гоголя

Заборонений плід солодкий або як уникнути спокус.

Буклет спрямований на профілактику негативних явищ серед молоді

140 1 05.03.2015 14:48
34 d5b94c68
Анастасія Радченко, студентка 511сп групи Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради

"Люди з обмеженими можливостями"

Розглядається життя людей з обмеженими можливостями (мають проблеми з ногами). Звертається увага на те, що таким людям потрібна наша допомога і розуміння...

140 180 15.03.2015 2:05
34 f180cc6d

Права дитини

У наш час дуже важливо знати особисті права, адже суспільство вимагає від нас чіткого розуміння свого місця у соціумі. Важливо з самого малечку прищеплювати дитині розуміння того, що в неї є права.

140 1 15.03.2015 20:53
35 4777dba6

" Любов потрібна кожній дитині "

Актуальність виконаної роботи полягає у зростанні кількості дітей-сиріт, соціальних сиріт у нашій державі. Метою роботи є звернення уваги суспільства до даної проблеми. Матеріали роботи можуть бути використані у роботі соціального педагога.

138 1 14.03.2015 16:53
35 91d85ed1

Ролик: "Дозвілля студентської молоді в гуртожитку"

Мета: заклик до зайняття різними видами дозвілевої діяльності студентської молоді, що представлені у відео. Роботу присвячено актуальній темі, адже дозвілля - зайняття улюбленою справою та сфера, в якій молода людина може себе знайти та проявити таланти.

138 33 14.03.2015 21:55
36 b80fe9f4
Ірина Свистун, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди факультет психології та соціології, спеціальність соціальна педагогіка

" Веди здоровий спосіб життя "

Робота створена з метою популяризації здорового способу життя серед учнівської молоді

136 10 14.03.2015 20:36
37 c23c9ccc
Владислав Федоришен, учень 10 класу (група ЛІН-3) закладу "Вінницький технічний ліцей"

Не дай СНІДу шанс!

На конкурс представлена соціальна реклама з проблеми профілактики СНІДу.в молодіжному середовіщі, cприяти підвищенню рівня поінформованості щодо проблеми ВІЛ/СНІДу, тому що у світі від СНІДу вже вмерло понад 22 мільйони осіб.

133 1 09.02.2015 23:06
38 397b91a1
Дмитро Євлахов, студент 311ін групи Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради
Ліна Щербак, студентка 311ін групи Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради

"Подивись на світ навколо себе!"

У фільмі показано нелегкі будні сьогодення, виживання різних верств населення...

132 150 15.03.2015 2:03
39 12a669d6
Владислав Федоришен, учень 10 класу (група ЛІН-3) закладу "Вінницький технічний ліцей"

Не бійся жити - насолоджуйся життям!

Поки триває безтурботне життя - ти вільна, здорова людина. Бережи своє життя! Захищайся від СНІДу! Не пали! Не зловживай алкоголем! Ні - наркотикам!

119 2 09.02.2015 23:25