Володимир Махновець, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Педагогічний інститут, V курс, магістр.

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПРОФІЛАКТИКИ ІНТЕРНЕТ-ЗАЛЕЖНОСТІ У СТУДЕНТСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Номінація: Наукові роботи на соціально-педагогічну тематику

IV Всеукраїнський дистанційний конкурс студентських та учнівських наукових робіт із соціальної педагогіки (2016)

У науковій роботі здійснено новий підхід до розв’язання проблеми профілактики Інтернет-залежності у студентському середовищі, що знайшло своє відображення у розкритті сутності цього поняття, обґрунтуванні та визначенні педагогічних умов профілактики цьог

Балів жюрі: 363. Голосів у соціальних мережах: 61