Соціальні проекти

I Всеукраїнський дистанційний конкурс студентських і учнівських наукових робіт із соціальної педагогіки (2013)

Конкурсні роботи:
Рейтинг Шифр Назва роботи К-ть балів
соцмережі жюрі
1 86baa191 Створення ситуації успіху дітей-сиріт як метод профілактики девіантної поведінки 4 342
2 b8a03a73 Інтерактивний театр як засіб організації школярів 9 336
3 9add3615 Round Robins як засіб арт-терапії та організації дозвілля дітей-сиріт («Коло друзів») 13 330
4 3d1088a6 Формування активної громадської позиції учнівської молоді. «Волонтер і сучасність: дозвілля в електронному світі» 21 298
4 cffb6c82 Ціннісні орієнтації у стратегічному плануванні розвитку навчального закладу (на прикладі Олевської гімназії) 1 302
5 589f2b40 Волонтерський рух в Україні: тенденції розвитку 2 292
6 3b0f572b Країна допомоги тваринам 24 281
7 3d02782b Волонтерський проект «Музика мого життя» 2 284
8 3be7b846 Ігровий куточок для дітей групи подовженого дня 2 283
9 70f036cc Проект "Майбутнє без насильства" 6 282
10 9e4880f1 Залучення дітей з особливими потребами (цукровий діабет) до соціальної підтримки дітей, підлітків, молоді, хворих на цукровий діабет 9 274
11 1d33ab22 Школа для батьків «Гармонія» 1 263
12 2a1286bf Волонтерський проект «Не зникне в нас віра в казки й чудеса, а поруч хай будуть добро і краса». 1 258
13 7c5e8c97 Додай світлих кольорів життя дітей вулиці 27 247
14 3a5aa492 «Музей Бойової Слави та бібліотека комплексу – осередки вивчення історії Великої Вітчизняної війни та патріотичного виховання учнів» 9 247
15 5f263f0a Назустріч людям 1 245
16 fafbf282 Соціальний проект "Діти - дітям" 1 214
17 b91e555b Палити - здоров'ю вредити 1 213

Вимоги до оформлення конкурсних соціальних проектів

На Конкурс приймаються учнівські та студентські соціальні проекти, спроектовані або реалізовані, присвячені вирішенню актуальних проблем на рівні суспільства, територіальної громади, груп ризику або клієнтів соціально-педагогічної діяльності.

Мова подання соціальних проектів – українська.

Обсяг соціальних проектів – до 10 сторінок тексту (шрифт Times New Roman, міжрядковий інтервал – 1,5, кегль – 14, з одного боку аркуша паперу формату А 4 ( 210 х 297 мм), поля – по 2 см з усіх боків).

Структура соціального проекту:

  1. титульна сторінка із зазначенням назви без будь-яких вказівок на автора роботи, його наукового керівника або навчальний заклад;
  2. зміст проекту;
  3. вступ (актуальність розробки та упровадження проекту, його мета і завдання, бенефіціари, ресурси, основні етапи упровадження, рівень реалізованості, очікувані результати);
  4. методи і технології проекту;
  5. список використаних джерел, оформлений відповідно до вимог форми 23 Бюлетеня ВАК України №5 від 2009 року;
  6. додатки (за потреби)

Критерії оцінювання соціальних проектів: самостійність, інноваційність, актуальність, новизна, значущість, ясність і доступність викладу матеріалу, глибина результатів дослідження.