Наукові роботи на соціально-педагогічну тематику

I Всеукраїнський дистанційний конкурс студентських і учнівських наукових робіт із соціальної педагогіки (2013)

Конкурсні роботи:
Рейтинг Шифр Назва роботи К-ть балів
соцмережі жюрі
1 dd7ef57d Порівняльний аналіз системи соціального захисту дітей-сиріт в Україні та США 20 311
2 fa187fc6 Моделювання процесу дослідження професійно-технічної освіти дітей-інвалідів (гендерні аспекти) 12 300
3 9aa49560 Соціально-педагогічний зміст неформальної освіти підлітків з обмеженими функціональними можливостями (на прикладі професійно-технічних закладів освіти) 2 301
4 90160436 Формування у старшокласників здатності до критичного сприйняття впливів засобів масової інформації. 4 299
5 f7dbb49e Соціально-педагогічні основи формування усвідомленого батьківства в учнівської молоді 14 293
6 4b351e98 Підготовка підлітків до конструктивного подолання кризових ситуацій 17 289
7 2d087feb Корекційно-педагогічна робота з аутичними дітьми в умовах центру соціальної реабілітації 38 284
8 297cc4d3 Соціально-педагогічна робота з молодими сім’ями в умовах малого міста 7 283
9 d120d947 Соціально-правовий захист дітей від насильства в сім'ї 2 283
10 96f02644 Соціально-педагогічна робота з дітьми з обмеженими можливостями в умовах реабілітаційного центру (на прикладі Луганського обласного центру соціальної реабілітації для дітей-інвалідів „Відродження”) 12 275
11 43ca7989 Особливості застосування методів поведінкової терапії у соціально-педагогічній роботі з дітьми «групи ризику» 88 258
12 3b4e33ee Формування життєвої компетентності молодших школярів 2 268
13 caa33bab Соціально-педагогічні аспекти статевого виховання молодших школярів 28 255
14 beb71b8d Соціально-психологічні аспекти впливу мультфільмів на дітей шестирічного віку 79 243
15 dd355825 Особливості соціально-психологічної корекції підлітків з агресивною поведінкою в сучасній школі 63 245
16 7f7685a2 Реклама як засіб маніпулювання свідомістю підлітків 35 237
17 c03dbd7a Вплив стилю педагогічного керівництва на формування сприятливого психологічного клімату в класному колективі. 2 240
18 c70efa0c Статуси як спосіб віртуального спілкування 7 236
19 5497081a "Психолого-педагогічне забезпечення процесу командоутворення в учнівських колективах" 20 231
20 18a275e8 Профілактика делінквентної поведінки учнів старших класів засобами музикотерапії 3 234
21 4612974d Проблеми вільного часу та дозвілля старшокласників (на прикладі м. Мелітополя) 4 223
22 15d4ac28 Розвиток творчих здібностей підлітків у системі позашкільних закладів 2 221
23 332c3d29 Комп'ютерна залежність та її вплив на спілкування молодших школярів 3 203
24 759496b4 Адиктивна поведінка підлітків 2 201
25 df3266bc Підліткова тривожність як соціально-педагогічна проблема 48 190
26 baf0ec1d Дослідження сімейних установок учнів 9-11 кл. Новосанжарського та Решетилівського районів 4 196
27 6e2b0b1d Соціально - виховна робота з учнівською молоддю у системі дозвілля 13 184
28 55da33e2 Соціальні проблеми в родині 55 150
29 8931a547 Соціально-педагогічний аспект спілкування. Як стати відмінним співрозмовником. 2 160
30 5b102113 Наркоманія – соціальна проблема 63 130

Вимоги до оформлення конкурсних наукових робіт на соціально-педагогічну тематику

На Конкурс приймаються учнівські та студентські наукові роботи, присвячені актуальній соціально-педагогічній тематиці, що висвітлюють результати самостійних теоретичних і/або емпіричних пошуків молоді.

Мова наукових робіт – українська.

Обсяг наукових робіт – до 30 сторінок тексту (шрифт Times New Roman, міжрядковий інтервал – 1,5, кегль – 14, з одного боку аркуша паперу формату А 4 ( 210 х 297 мм), поля – по 2 см з усіх боків).

Структура наукової роботи:

  1. титульна сторінка із зазначенням теми без будь-яких вказівок на автора роботи, його наукового керівника або навчальний заклад;
  2. зміст роботи;
  3. вступ (актуальність, мета, завдання, об’єкт, предмет, методи й етапи дослідження, наукова та практична значущість);
  4. основний текст, розбитий на розділи та параграфи, з обов’язковим посиланням на список використаних джерел;
  5. загальні висновки;
  6. список використаних джерел, оформлений відповідно до вимог форми 23 Бюлетеня ВАК України №5 від 2009 року;
  7. додатки (за потреби).

Критерії оцінювання наукових робіт: самостійність, актуальність, новизна, теоретико-практична значущість, ясність і доступність викладу матеріалу, глибина результатів дослідження.