Міністерство освіти і науки України
Житомирський державний університет імені Івана Франка, cоціально-психологічний факультет
Кафедра соціальних технологій, Студентська соціальна служба для молоді ЖДУ

VIII Всеукраїнський дистанційний конкурс студентських та учнівських наукових робіт із соціальної педагогіки/соціальної роботи (2020)

Номінації:

з 1 березня 2020 р. по 7 червня 2020 р.

Запрошуємо до участі у Конкурсі учнів загальноосвітніх навчальних закладів та студентів вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації незалежно від форм власності та підпорядкування. Кількість обраних для участі номінацій необмежена.

Тур, терміни Зміст туру
І тур – підготовчий
1 березня – 10 квітня 2020 року
Реєстрація участі у Конкурсі та розміщення робіт на сайті
ІІ тур – дистанційний
11 квітня – 10 травня 2020 року
Рецензування робіт, висвітлення їх на сайті та Інтернет-голосування
Підведення підсумків
до 15 червня 2020 року
Нагородження переможців дипломами, розсилання сертифікатів участі та подяк науковим керівникам (на поштові адреси, вказані при реєстрації)

На Конкурс подаються самостійно підготовлені роботи (не більше 2-х авторів) з актуальних соціальних проблем, які є дослідницькими за своїм характером, мають наукове або прикладне значення, апробовані у соціальній сфері чи застосовані у навчально-виховному процесі. Роботи виконуються українською мовою.

Якщо наукову роботу подано з порушенням вимог, конкурсна комісія має право відхилити її від участі у Конкурсі.

Увага! Конкурс проводиться дистанційно. Для забезпечення прозорості оцінювання робіт, рецензії та результати оцінювання виставляються на офіційній сторінці Конкурсу під шифром та паролем учасника/учасниці. Оприлюднення особистих даних учасників передбачається лише по закінченню оцінювання робіт. Передбачена можливість вільного Інтернет-голосування за конкурсні роботи. Детальна інформація – у Положенні про порядок проведення Конкурсу.

Контакти:

Секретар оргкомітету Конкурсу: Каленська Віталіна Петрівна – +38(093) 899-37-82

Адреса оргкомітету Конкурсу: кафедра соціальних технологій, Житомирський державний університет імені Івана Франка, вул. В. Бердичівська, 40, м. Житомир, 10008.

Вимоги до оформлення конкурсних наукових робіт:

На Конкурс приймаються учнівські та студентські наукові роботи, присвячені актуальній соціальній тематиці, що висвітлюють результати самостійних теоретичних і/або емпіричних пошуків молоді.

Мова наукових робіт – українська.

Обсяг наукових робіт – до 30 сторінок тексту (шрифт Times New Roman, міжрядковий інтервал – 1,5, кегль – 14, з одного боку аркуша паперу формату А 4 ( 210 х 297 мм), поля – по 2 см з усіх боків).

Структура наукової роботи: 1) титульна сторінка із зазначенням теми без будь-яких вказівок про автора роботи, його наукового керівника або навчальний заклад; 2) зміст роботи; 3) вступ (актуальність, мета, завдання, об’єкт, предмет, методи й етапи дослідження, наукова та практична значущість); 4) основний текст, розділений на розділи та параграфи, з обов’язковим посиланням на список використаних джерел; 5) загальні висновки; 6) список використаних джерел, оформлений відповідно до вимог форми 23 Бюлетеня ВАК України №5 від 2009 року; 7) додатки (за потреби).

Критерії оцінювання наукових робіт: самостійність, відповідність тематиці, актуальність, теоретико-практична значущість, ясність і доступність викладу матеріалу, глибина результатів дослідження.

Вимоги до оформлення конкурсних соціальних проектів:

На Конкурс приймаються учнівські та студентські соціальні проекти, спроектовані або реалізовані, присвячені вирішенню актуальних проблем на рівні суспільства, територіальної громади, груп ризику або клієнтів соціально-педагогічної діяльності.

Мова подання соціальних проектів – українська.

Обсяг соціальних проектів – до 10 сторінок тексту (шрифт Times New Roman, міжрядковий інтервал – 1,5, кегль – 14, з одного боку аркуша паперу формату А 4 ( 210 х 297 мм), поля – по 2 см з усіх боків).

Структура соціального проекту: 1) титульна сторінка із зазначенням назви без будь-яких вказівок про автора роботи, його наукового керівника або навчальний заклад; 2) зміст проекту; 3) вступ (актуальність розробки та впровадження проекту, його мета і завдання, бенефіціари, ресурси, основні етапи упровадження, рівень реалізованості, очікувані результати); 4) методи і технології проекту; 5) список використаних джерел, оформлений відповідно до вимог форми 23 Бюлетеня ВАК України №5 від 2009 року; 6) додатки (за потреби).

Критерії оцінювання соціальних проектів: самостійність, інноваційність, актуальність, значущість, ясність і доступність викладу матеріалу, реалістичність.

Вимоги до оформлення конкурсної соціальної реклами

На Конкурс приймаються зразки соціальної реклами, розробленої учнівською та студентською молоддю, спрямовані на попередження або подолання негативних явищ у суспільстві.

Мова соціальної реклами – українська.

Форма соціальної реклами – друкована, фото, відео (тривалістю до 2-х хвилин) .

Критерії оцінювання соціальної реклами: креативність, актуальність, інноваційність, значущість, ясність і доступність викладу матеріалу, глибина.

Номінації та наукові роботи:

Наукові роботи на соціальну тематику

Соціальні проекти (реалізовані чи спроектовані)

Соціальна реклама (друкована, фото, відео)