ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ СТАРШОКЛАСНИКІВ ТА ВПЛИВ СОЦІАЛЬНОГО СТАТУСУ І УМОВ СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ НА ЇХ ФОРМУВАННЯ

Номінація: Наукові роботи на соціально-педагогічну тематику

II Всеукраїнський дистанційний конкурс студентських і учнівських наукових робіт із соціальної педагогіки (2014)

У ході дослідження була поставлена наступна мета: теоретичне вивчення проблеми ціннісних орієнтацій і простеження їх змін в залежності від соціального статусу сім'ї і умов виховання підлітків.

Балів жюрі: 357. Голосів у соціальних мережах: 0